หนังสือบทคัดย่อ (Abstracts Year 2000)
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1
9 มีนาคม 2543
หนังสือบทคัดย่อ (Abstracts Year 2002)
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3
14 มีนาคม 2545
หนังสือบทคัดย่อ (Abstracts Year 2003)
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4
13 มีนาคม 2546
หนังสือบทคัดย่อ (Abstracts Year 2005)
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6
15 มีนาคม 2548
หนังสือบทคัดย่อ (Abstracts Year 2006)
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7
9 มีนาคม 2549
หนังสือบทคัดย่อ (Abstracts Year 2007)
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8
8 มีนาคม 2550
หนังสือบทคัดย่อ (Abstracts Year 2008)
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9
13 มีนาคม 2551
หนังสือบทคัดย่อ (Abstracts Year 2009)
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10
12 มีนาคม 2552
หนังสือบทคัดย่อ (Abstracts Year 2010)
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11
11 มีนาคม 2553
   
หนังสือบทคัดย่อ (Abstracts Year 2011)
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12
10 มีนาคม 2554