ข่าวประชาสัมพันธ์  

  กำหนดการเข้าตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดที่นี่ (Intranet)

  ขอบเขตการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดที่นี่ (Intranet)

  MEET THE DEAN  คณบดีพบประชาคม ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

  สรุปผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2559-2562  เพิ่มเติม คลิกที่นี่

  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ งานตรวจสอบภายใน

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ปรับปรุงใหม่ 15 พ.ย. 59 คลิกที่นี่

  Download   กำหนดการตรวจสอบประจำปี 2560