ข่าวประชาสัมพันธ์  

  MEET THE DEAN  คณบดีพบประชาคม ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

  สรุปผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2559-2562  เพิ่มเติม คลิกที่นี่

  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ งานตรวจสอบภายใน

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ปรับปรุงใหม่ 15 พ.ย. 59 คลิกที่นี่

  Download   กำหนดการตรวจสอบประจำปี 2560

   

  CAE Forum 2016  หัวข้อ “Stand Taller : Doing the Right Things Right”  
  วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.
  จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  คลิกเพื่อดูเอกสาร