ทุนการศึกษา
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนระดับปริญญาตรี-โท-เอก (ต่อเนื่อง)
ปีการศึกษา 2553
   
หน้าแรก
------------------------------
ทุนการศึกษา
------------------------------
ศูนย์ในส่วนภูมิภาค
------------------------------
ภาพกิจกรรม
------------------------------
ตอบข้อซักถาม
------------------------------
 
โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งแบบตอบรับยืนยันการรับทุนที่ศูนย์ภูมิภาค
และติดต่อทำสัญญาการรับทุนที่สถาบันที่ได้รับคัดเลือกให้ศึกษาต่อ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก / หนังสือตอบรับการเข้าศึกษาต่อ
 

 

รับสมัครทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2553 (รอบที่ 2)
ระยะเวลารับสมัครวันที่ 5 มกราคม - 30 มีนาคม 2553 จำนวน 140 ทุน
ดาวน์โหลดรายละเอียด
 
ประกาศรับสมัครทุนระดับปริญญาตรี-โท-เอก ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2553
ระยะเวลารับสมัครวันที่ 17 ส.ค.-16 ต.ค. 52 (ทางไปรษณีย์ หรือทางออนไลน์ เฉพาะศูนย์มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)
ผู้มีสิทธิ์สมัครรับทุน : นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ สกอ.
 
ประกาศรับสมัครทุนระดับปริญญาตรี-โท-เอก ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2552 (เพิ่มเติม)
ระยะเวลารับสมัครวันที่ 2-20 พ.ย. 52
เพิ่มเติมอีก 108 ทุน
ผู้มีสิทธิ์สมัครรับทุน : นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ สกอ.
 
รับสมัครทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก(ต่อเนื่อง) และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2553
ระยะเวลารับสมัครวันที่ 2 พ.ย.- 21 ธ.ค.52
จำนวน 270 ทุน
ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ สกอ.
 
 
 
  หน้าแรก | ทุนกาศึกษา | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
- ปรับปรุงล่าสุด : 29 มกราคม 2553 -
สงวนลิขสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ©
2553