ร่วมใจบริการ สร้างสรรค์การศึกษา

พัฒนากิจกรรม
 

ปฏิทินการศึกษา/ปฏิทินกิจกรรม


ปฏิทินการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2561
ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย


ปีการศึกษา 2560
กำหนดการเปิด-ปิด คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติมวันหยุดราชการ 1)
ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย (เพิ่มเติมวันหยุดราชการ 2)

ปีการศึกษา 2559
กำหนดการเปิด-ปิด 2559 (คณะวิทยาศาสตร์)
กำหนดการเปิด-ปิด 2559 (มหาวิทยาลัยมหิดล)
ประกาศ มหาวิทยาลัย งดการเรียนการสอน31สิงหา59

ปีการศึกษา 2558
กำหนดการเปิด-ปิด 2558


ปีการศึกษา 2557
กำหนดการเปิด-ปิด 2557ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

ปีการศึกษา 2560
ปฏิทินกิจกรรม2560 update 8 มค 61


ปีการศึกษา 2559
ปฏิทินกิจกรรม2559

ปีการศึกษา 2558
ปฏิทินกิจกรรม2558

ปีการศึกษา 2557
ปฏิทินกิจกรรม 2557
 

    

    

    

    

     

     

     

     

                                                      


visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143