ร่วมใจบริการ สร้างสรรค์การศึกษา

พัฒนากิจกรรม
 

ปฏิทินการศึกษา/ปฏิทินกิจกรรม


ปฏิทินการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2561
ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนดการเปิด-ปิด คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศเพิ่มเติม หยุดการเรียนการสอนวันซ้อมใหญ่และวันพระราชทานปริญญาบัตร

ปีการศึกษา 2560
กำหนดการเปิด-ปิด คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติมวันหยุดราชการ 1)
ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย (เพิ่มเติมวันหยุดราชการ 2)


ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
ปีการศึกษา 2561
ปฏิทินกิจกรรม2561 update 9 ส.ค. 61

ปีการศึกษา 2560
ปฏิทินกิจกรรม2560 update 8 มค 61

 

    

    

    

    

     

     

     

     

                                                      


visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143