ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาภาษาอังกฤษ
(Ehglish for IELTS)

ขั้นตอนการยืนยันเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (English for IELTS)
ประกาศรายชื่อนักศึกษา


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
ม.มหิดล ปีการศึกษา 2559
 

รายชื่อนักศึกษาได้รับทุนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยระยะสั้นโครงการ SAST-ATPAC
สำหรับนักศึกษาทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์

ประชาสัมพันธ์โครงการ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ใบสมัคร pdf
• ใบสมัคร word

(ยื่นเอกสารภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559)


Junior Science Club 3
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
Junior Science Club 3 แข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ของเล่นหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กลุ่มละ 3 คน ในหัวข้อ "นวัตกรรมหรรษา" ชิงเงินรางวัล ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 14 พฤศจิกายน 2559)


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 จะประกาศอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกวด เพื่อนักศึกษาจะได้สามารถคิดสิ่งประดิษฐ์มาล่วงหน้าได้


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ปีการศึกษา 2559
- นักศึกษา ปี 2-4 สำเนาบัตรประชาชน และติดต่อติดต่อเซ็นใบสำคัญรับเงินทุนที่ภาควิชาที่สังกัด ภายในวันที่ 11 พ.ย 59 
- ปี.1 สำเนาบัตรประชาชน และติดต่อเซ้นใบสำคัญรับเงิน ที่ ห้อง SC2-200 ภายในวันที่ 11 พ.ย 59 


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพิสิฐวิธาน นักศึกษาทุนโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี
รับสมัคร 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2559

ประกาศรับสมัคร
ขั้นตอนการขอทำวิจัยต่างประเทศ59
ใบสมัครทุนวิจัยตปท พิสิฐวิธาน
ใบสมัครทุนวิจัยตปท พสวท
ใบสมัครทุนวิจัยตปท ทุนเรียนดีวิทย์ประกาศการผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2560
ยื่นคำร้องและหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559 ที่ห้องโรเนียว ตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท (เยื้องห้องธุรการภาควิชาเคมี) ในวันเวลาราชการ

ประกาศผ่อนผันทหารปี 2560
แบบคำร้อง ผ่อนผันทหาร 2560
ประกาศ การยื่นสิทธิ์รักษาพยาบาลสำหรับนักศึกษา

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ โปรดดำเนินการแจ้งสิทธิ์รักษาพยาบาล โดยสามารถยื่นเอกสารได้ที่

1. นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปกติ ส่งเอกสารที่งานการศึกษา พญาไท
2. นักศึกษา คณิตศาสตร์ ประกันภัย ส่งที่ธุรการภาควิชาคณิตศาสตร์
3. นักศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (SIM) ส่งเอกสารที่หน่วยหลักสูตรนานาชาติ

ทั้งนี้โปรดยื่นเอกสาร ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

รายชื่อ
ใบคำร้องยื่นสิทธิ์รักษาพยาบาล

 
 


 

    

    

    

    

    

     

     

     

                                                             visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143