กำหนดการซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 สำหรับบัณฑิต (ปริญญาตรึ คณะวิทยาศาสตร์)


กำหนดการทำสัยญาทุนเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล ระดับปริญญาเอก
ประจำปีการศึกษา 2560

ทำสัญญาห้อง L03 ตึกกลมคณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
รอบ 1 เวลา 10.00 น.
รอบ 2 เวลา 13.30 น.

รายละเอียดการทำสัญญาและเอกสารที่ใช้ทำสัญญา
รายละเอียดและเอกสารที่ใช้ทำสัญญา
ตัวอย่างการกรอกสัญญาและสัญญาค้ำประกัน ปีการศึกษาให้ใส่เป็น 2560

สัญญา เลือกให้ตรงกับประเภทของนักศึกษา โดยต้องทำ 2 ฉบับ
สัญญาปริญญาโท
สัญญาปริญญาเอก (สำหรับ นศ.จบโท และเปลี่ยนระดับจากโทเป็นเอก)
สัญญาปริญญาเอก (สำหรับนักศึกษาจบตรีแล้วต่อเอก)

เอกสารสำหรับทุกคน ทำอย่างละ 2 ฉบับ
สัญญาค้ำประกัน
เอกสารแนบท้ายสัญญาการรับทุน

ตารางค่าหน่วยกิต ถือมาในวันทำสัญญา 1 ชุด
ตารางค่าหน่วยกิตระดับโทและเอก 2560


ค่ายเสริมสร้างวิชาการ รุ่นที่ 13 และค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์
สำหรับนศ.ใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 -12 กรกฎาคม 2560

ประชาสัมพันธ์ค่ายเสริมสร้างวิชาการ รุ่นที่ 13
กำหนดการค่ายเสริมสร้างวิชาการ รุ่นที่ 13
ประชาสัมพันธ์ค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์

กำหนดการค่าย
กำหนดการค่ายเสริมสร้างวิชาการ รุ่นที่ 13
กำหนดการค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมค่าย

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมค่าย (update 12 July 2017)


ประกาศผลการคัดเลือกเข้าสาขาวิชา สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
รุ่น
2559


ข้อปฏิบัติการรายงานตัวเข้าสาขาวิชา
ห้องภาควิชาสำหรับรายงานตัว
คำร้องขอย้ายสาขา


เรียงตามรหัส
ประกาศผลการคัดเลือกสาขาวิชา รุ่น 2559

แยกตามสาขา
รายชื่อนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์
รายชื่อนักศึกษาสาขาเคมี
รายชื่อนักศึกษาสาขาชีววิทยา
รายชื่อนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
รายชื่อนักศึกษาสาขาพฤกษศาสตร์
รายชื่อนักศึกษาสาขาฟิสิกส์
รายชื่อนักศึกษาไม่มีสาขาประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาฌฮก


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนเรียนดี


สำหรับกำหนดการทำสัญญาของคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


การรายงานผล ศิษย์เก่าที่ร่วมพัฒนาส่วนงาน/มหาวิทยาลัย (Alumni Engagement Index) (ไตรมาสที่ 3 เม.ย.60-มิ.ย.60)

ตารางกรอกข้อมูล (ไตรมาสที่ 3 เม.ย.60-มิ.ย.60)

โปรดกรอกข้อมูลลงในไฟล์ที่จัดให้เท่านั้น ห้ามทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแบบฟอร์ม

ทั้งนี้ในไฟล์ประกอบด้วย 2 sheet คือ Engagement และ รายชื่อศิษย์เก่าที่สามารถติดต่อได้ ทั้งนี้ขอให้ภาควิชา/หน่วยงาน กรอกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องและส่งไฟล์ excel กลับที่ ticha.che@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560ค่ายเสริมสร้างวิชาการ รุ่นที่ 13 และค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์
สำหรับนศ.ใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 -12 กรกฎาคม 2560

ประชาสัมพันธ์ค่ายเสริมสร้างวิชาการ รุ่นที่ 13
กำหนดการค่ายเสริมสร้างวิชาการ รุ่นที่ 13
ประชาสัมพันธ์ค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์
สมัครเข้าร่วมค่ายออนไลน์ (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-12 กรกฎาคม 2560)


การสอบแก้ตัวและลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

โปรดศึกษาข้อมุลอย่างละเอียด

ขั้นตอนการสอบแก้ตัว
ขั้นตอนการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
คำร้อง ขอสอบแก้ตัว
รายวิชาที่เปิดสอบแก้ตัว (update 8 มิย 60)
รายวิชาที่เปิดภาคฤดูร้อน (update 8 มิย 60)
ตารางเรียนภาคฤดูร้อน (update 12 มิย 60)


เปิดให้ลงทะเบียนภาคฤดูร้อนและเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560


ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าสาขาวิชาเอก
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2559

โปรดศึกษาข้อมุลอย่างละเอียด

ประกาศ
ระบบเลือกสาขาวิชาเอกออนไลน์
(รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 - 28 พ.ค.60)

หมายเหตุ
การกรอกข้อมูลจะส่งบูรณ์ เมื่อนักศึกษากดส่งและขึ้นข้อความว่า
"งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับข้อมูลที่ท่านกรอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ"

**หากนักศึกษามีข้อสงสัยโปรดติดต่อการศึกษาที่ เบอร์โทร 02-2015053-54 และ หากนศ.กดส่งข้อมูลแล้วต้องการแก้ไข ห้ามเข้าไปกรอกข้อมูลใหม่ ให้นศ.ดำเนินการตามประกาศที่แจ้งไว้ที่เว็บไซต์งานการศึกษา


การทำสัญญาทุน พสวท. และทุนศรีตรังทอง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล วิทยาเขตพญาไท (ติดกับโรงพยาบาลรามาธิบดี)

ทุนพสวท
สัญญาพสวท (ทำ 2 ฉบับ)
สัญญาค้ำประกันอุดม (ทำ 2 ฉบับ)
แนบท้ายสัญญาพสวท (ทำ 2 ฉบับ)
หลักฐานประกอบการทำสัญญา

ทุนศรีตรังทอง
สัญญาศรีตรังทอง (ทำ 2 ฉบับ)
หลักฐานประกอบการทำสัญญา


หมายเหตุ
คำถามที่พบบ่อยในการทำสัญญาทุน 

    

    

    

    

    

    

     

     

     

                                                             visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143