ร่วมใจบริการ สร้างสรรค์การศึกษา

พัฒนากิจกรรม
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครทุนโครงการพิเศษ 2557 เพิ่มเติม
สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2558
**นศ.ต้องเลือกสมัครทุนประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น

ประกาศรับทุนพสวท. จำนวน 8 ทุน
ประกาศรับสมัคร (โปรดอ่านอย่างละเอียด)
ใบสมัคร

ประกาศรับทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ทุน
ประกาศรับสมัคร (โปรดอ่านอย่างละเอียด)
ใบสมัคร

ส่งใบสมัครที่งานการศึกษา ศาลายา ห้อง SC3-200


ประกาศ รับสมัครทุนเรียนดี ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รุ่น 2557 เพิ่มเติม
สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2557


ประกาศรับสมัคร (โปรดอ่านอย่างละเอียด)
ใบสมัคร (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558)

สำคัญ!!!!!! สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท เข้าบัญชี
ชื่อบัญชี: โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ศูนย์ภาคกลาง
เลขบัญชี: 026-434266-8
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา: รามาธิบดี
และแนบหลักฐานการจ่ายเงินมาพร้อมกับใบสมัคร


ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ อินเตอร์ ม.มหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญา (นานาชาติ) โดยระบบรับกลางและรับตรง


ประกาศรับสมัคร


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sc.mahidol.ac.th/sim

หรือ โทร 02 201 5827


ทุนสนับสนุนวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพิสิฐวิธาน/นักศึกษาทุนพสวท./ทุนเรียนดี


ประกาศทุนสนับสนุนวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ (โปรดอ่านอย่างละเอียด)
ใบสมัคร
ตารางค่าใช้จ่าย

วิธีสมัคร:
1. ดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงค์ด้านบน หรือ ติดต่อขอรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ภาควิชา
2. ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดที่ภาควิชา
3. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 มีนาคม 2558
หมายเหตุ : ไม่รับพิจารณาผู้ที่ส่งเอกสารไม่ครบถ้วน
 

    

    

    

     

     

     

                                                      


visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143