ร่วมใจบริการ สร้างสรรค์การศึกษา

พัฒนากิจกรรม
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557

ขั้นตอนการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
ขั้นตอนการสอบแก้ตัว


ประกาศ การทำสัญญาทุนศรีตรังทองและทุนพสวท. ปีการศึกษา2558
สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุน พสวท.และศรีตรังทอง
ให้มาทำสัญญาในวันศกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558
เวลา 10.00 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ทุนศรีตรังทอง (ทำอย่างละ 2 ฉบับ)
สัญญาทุนศรีตรังทอง
หลักฐานการประกอบการทำสัญญา

ทุนพสวท (ทำอย่างละ 2 ฉบับ)
สัญญาทุนพสวท
แนบท้ายสัญญาพสวท
สัญญาค้ำประกัน
หลักฐานการประกอบการทำสัญญา

คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยในการทำสัญญา


ประกาศ งานนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16
ขอให้นักศึกษาที่นำเสนอผลงานทุกคน โปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับนศ.ที่นำเสนอผลงาน Plenary และ Short talk
Plenary Session/ Short Talk (โปรดกรอกข้อมูลภายใน 21 พ.ค. 58)

สำหรับนศ.ที่นำเสนอผลงานทุกคน
รายละเอียดการส่งไฟล์โปสเตอร์ (โปรดส่งไฟล์ภายใน 25 พ.ค.58)ประกาศ โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยสำหรับนักศึกษาทุนเรียนดี ครั้งที่ 6 (6th SAST Research Development Project)
สำหรับนักศึกษาทุนเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (โปรดศึกษารายละเอียดในโครงการอย่างเคร่งครัดก่อนทำการสมัคร)

โครงการและรายละเอียด
ใบสมัคร

ส่งใบสมัครที่งานการศึกษา พญาไท หรือ ศาลายา ตั้งแต่วันนี้ - 8 พฤษภาคม 2558 สมัครก่อนมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาก่อน (จำนวนทุนจำกัด 100 ทุน)


ประกาศขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อโปรดดำเนินการสมัครสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า

รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่สมัครสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
แบบฟอร์มประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ดาวน์โหลด)
พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด ส่งงานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2558)

**โปรดดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษา


นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16
(Science Project Exhibition 2015)

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงาน
ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนร่วมงานได้ที่
http://www.sc.mahidol.ac.th/sciex2015 (ลงทะเบียน 16 มี.ค.-15 พ.ค.58)

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าออนไลน์จะได้รับเอกสารงานและคูปองอาหารว่าง และมีสิทธิ์ชิงรางวัลภายในงาน


ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ อินเตอร์ ม.มหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญา (นานาชาติ) โดยระบบรับกลางและรับตรง


ประกาศรับสมัคร


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sc.mahidol.ac.th/sim

หรือ โทร 02 201 5827

 

    

    

    

     

     

     

                                                      


visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143