ร่วมใจบริการ สร้างสรรค์การศึกษา

พัฒนากิจกรรม
 

ทุนสำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี 2559
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ สนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการศึกษาในเกณฑ์ดี หรือ พอใช้ และขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสามารถยื่นคำร้องขอทุนได้ตั้งแต่วันนี้ - 23 กันยายน 2559

ประกาศทุนการศึกษาปี2559
ใบสมัครทุนคณะวิทย์59(ตั้งแต่วันนี้ - 23 กันยายน 2559)
Junior Sciecne Club I
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ ผู้สนใจทั่วไป ร่วมฟังเสวนาพิเศษ ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เรื่อง "Multidrug resistance in our life"โดยวิทยากรพิเศษ ดร.อดิศักดิ์ ร่มแสง ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง K-102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนออนไลน์ (ตั้งแต่วันนี้ - 13 กันยายน 2559)
ประกาศ!! เรื่องทุนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2559
นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ชั้นปีที่ 1
ได้รับทุนต่อเนื่อง 4 ปี (ค่าธรรมเนียม และค่าใช่จ่ายรายเดือน)
สามารถสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 23 กันยายน 2559 ที่ SC2-200 คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา

ประกาศการรับสมัครทุนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
ใบสมัครทุนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
ประกาศ!! กิจกรรม Junior Science Club 1/2559
ขอเชิญชวนนักศึกษาทุนโครงการพิเศษและนักศึกษาวิทยาศาสตร์ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม Junior Science Club ครั้งที่ 1/2559 ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

• โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
• ลงทะเบียนสำรองที่นั่งออนไลน์ประกาศ เรื่องลงทะเบียนภาคฤดูร้อนและการสอบแก้ตัว ประจำปีการศึกษา2558

ขั้นตอนการสอบแก้ตัวปี58
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน SUUMMER58
รายวิชาที่เปิดภาคฤดูร้อนและสอบแก้ตัว58 (update 9 มิย 59)
ใบคำร้องสอบแก้ตัว
ตารางสอนฤดูร้อน58
ประกาศ การยื่นสิทธิ์รักษาพยาบาลสำหรับนักศึกษา

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ โปรดดำเนินการแจ้งสิทธิ์รักษาพยาบาล โดยสามารถยื่นเอกสารได้ที่

1. นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปกติ ส่งเอกสารที่งานการศึกษา พญาไท
2. นักศึกษา คณิตศาสตร์ ประกันภัย ส่งที่ธุรการภาควิชาคณิตศาสตร์
3. นักศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (SIM) ส่งเอกสารที่หน่วยหลักสูตรนานาชาติ

ทั้งนี้โปรดยื่นเอกสาร ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

รายชื่อ
ใบคำร้องยื่นสิทธิ์รักษาพยาบาล


 


 

    

    

    

    

     

     

     

     

                                                      


visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143