กิจกรรมเตรียมความพร้อมบัณฑิต หัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสอบสัมภาษณ์และการสมัครงาน"
สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
โดย อาจารย์ ดร. ชนกพร พัวพัฒนกุล ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมอาคารมงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล พญาไท

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนศรีตรังทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (TCAS 1:Porfolio)


ประกาศ รับสมัครนักศึกษา รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาโท-เอก และระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1- นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก (จบตรี) ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  • ประกาศรับสมัคร (โปรดอ่านอย่างละเอียด)
  • ใบสมัคร (รับสมัครวันที่ 15 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2562)

    สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ส่งใบสมัครที่งานการศึกษา ห้อง K133 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท โดยยังไม่ต้องจ่่ายค่าสมัครนะคะ

สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 61สัญญาให้เลือกตามระดับของผู้รับทุน ทำอย่างละ 2 ชุด
สัญญาค้ำประกันและเอกสารแนบท้ายทุกคนต้องใช้ (ทำอย่างละ 2 ชุด)
ตัวอย่างการเขียนสัญญาและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบสัญญา ทำอย่างละ 2 ชุด

หมายเหตุ : เพื่อความรวดเร็วในการทำสัญญาโปรดกรอกข้อมูลมาให้เรียบร้อย ทั้งนี้หากไม่แน่ใจตรงไหนให้เว้นไว้งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดระบบการขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา/การเป็นนักศึกษาทุน ออนไลน์ และสามารถตรวจสอบสถานะการจัดทำใบรับรอง ออนไลน์ได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา เพียงแสกน QR-Code หรือ กดเมนูบาร์ ที่ เว็บไซต์งานการศึกษา www.sc.mahidol.ac.th/sced

 


 

    

    

    

    

    

    

    

     

    

   

   
     
    

    

   
 
     

                

           

                                                             visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143