วันที่ทำสัญญา : วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ห้อง L02 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
สัญญาให้เลือกตามระดับของผู้รับทุน ทำอย่างละ 2 ชุด
สัญญาค้ำประกันและเอกสารแนบท้ายทุกคนต้องใช้ (ทำอย่างละ 2 ชุด)
ตัวอย่างการเขียนสัญญาและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบสัญญา ทำอย่างละ 2 ชุด

หมายเหตุ : เพื่อความรวดเร็วในการทำสัญญาโปรดกรอกข้อมูลมาให้เรียบร้อย ทั้งนี้หากไม่แน่ใจตรงไหนให้เว้นไว้


ข้อปฏิบัติในการเข้าสาขาวิชาเอก (โปรดอ่านให้ละเอียดและดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด)

ประกาศรายชื่อเข้าสาขาวิชาเอก


ค่ายเสริมสร้างวิชาการ รุ่นที่ 14 สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสต์ หลักสูตรภาษาไทย และ ค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ 2561 สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ

สมัครเข้าร่วมค่าย

เช็ครายชื่อ

หมายเหตุ :

  • ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาจะต้องอยู่หอพักที่คณะจัดให้เท่านั้น
  • ค่ายที่จัดทั้ง 2 ค่าย อยู่ในความดูแลของคณะอย่างใกล้ชิด และไม่มีหนังสือขออนุญาตถึงผู้ปกครอง เนื่องจากเป็นกิจกรรมให้เข้าร่วมได้ตามความสมัครใจ


การสอบแก้ตัว

ลงทะเบียนภาคฤดูร้อนงานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดระบบการขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา/การเป็นนักศึกษาทุน ออนไลน์ และสามารถตรวจสอบสถานะการจัดทำใบรับรอง ออนไลน์ได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา เพียงแสกน QR-Code หรือ กดเมนูบาร์ ที่ เว็บไซต์งานการศึกษา www.sc.mahidol.ac.th/sced

 


 

    

    

    

    

    

    

    

     

    

   
     
    

    

     

           

           

                                                             visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143