ร่วมใจบริการ สร้างสรรค์การศึกษา

พัฒนากิจกรรม
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 1 ตุลาคม 2558
นศ.ปี 1 ยื่นใบสมัครที่ งานการศึกษา ศาลายา ตึกวิทย์2
นศ. ปี 2-4 ยื่นใบสมัครที่ภาควิชาที่สังกัด

ประกาศทุนคณะวิทยาศาสตร์
ใบสมัครขอรับทุน (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 1 ตุลาคม 2558)


โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย
ขอเชิญน้องๆ ชั้น ป.5-6 เข้าร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558
ในหัวข้อ "หนูไข่ไขคดี ตอน หนูไข่จับขโมย"

โปสเตอร์รายละเอียดกิจกรรม
ลงทะเบียนออนไลน์ (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-18 กันยายน 2558)


Junior Science Club I
วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม K-102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท ในหัวข้อ "Bryo Fight"
โดย ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2558

โปสเตอร์รายละเอียดกิจกรรม
ลงทะเบียนออนไลน์ (ลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ - 7 กันยายน 2558)


ประกาศ การทำสัญญาผู้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

สำหรับนักศึกษาทุนที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเกอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีการศึกษา 2558 ขอให้มาทำสัญญาผู้รับทุน
ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

รายละเอียดและเอกสารที่ใช้ทำสัญญา

นักศึกษาเลือกสัญญาตามระดับที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558
สัญญาปริญญาโท (ทำสัญญา 2 ฉบับ)
สัญญาปริญญาเอก (ทำสัญญา 2 ฉบับ)
สัญญาปริญญาเอก (สำหรับนักศึกษาจบตรีแล้วต่อเอก) (ทำสัญญา 2 ฉบับ)

สำหรับนักศึกษาทุนทุกคน
สัญญาค้ำประกัน (ทำสัญญา 2 ฉบับ)
เอกสารแนบท้ายสัญญาการรับทุน (ทำสัญญา 2 ฉบับ)

ตัวอย่างการกรอกสัญญาประกาศ การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2559

นักศึกษาชายที่ประสงค์ผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหาร โปรดติดต่อเพื่อยื่นคำร้องขอผ่อนผันที่ห้องโรเนียว (เยื้องห้องธุรการภาควิชาเคมี) ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2558!!!

ประกาศผ่อนผัน2559
แบบคำร้องขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร
กำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตรและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2558

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 ซ้อมย่อย ครั้งที่ 1
   • เวลา: 9.00 - 12.00 น.
   • สถานที่: ณ ห้อง L-01 คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
   • การแต่งกาย: ชุดพิธีการ

   • เวลา: 13.00 น. ถ่ายรูปหมู่บัณฑิต
   • สถานที่: สนามหญ้าข้างตึกเคมี
   • การแต่งกาย: ชุดครุย

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 ซ้อมย่อย ครั้งที่ 2
   • เวลา: 11.30 น.
   • สถานที่: ห้องประชุม MLC-322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
                มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
   • การแต่งกาย: ชุดพิธีการ

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 ซ้อมใหญ่
   • เวลา: 05.00 น.
   • สถานที่: รายงานตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีแห่งอุษาคเนย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
                มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
   • การแต่งกาย: ชุดครุย

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
   • เวลา: 05.00 น.
   • สถานที่: รายงานตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีแห่งอุษาคเนย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
                มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
   • การแต่งกาย: ชุดครุย

หมายเหตุ ให้ยึดเวลาตามที่ประกาศนี้

 

    

    

    

     

     

     

                                                      


visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143