กำหนดการซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 สำหรับบัณฑิต (ปริญญาตรึ คณะวิทยาศาสตร์)


กำหนดการเข้าสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือดระบบแอดมิชชัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรภาษาไทย)


กำหนดการสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้สอบผ่านแอดมิชชั่น
ใบแสดงผลการตรวจร่างกาย (วท-มม-60-02)
(สามารถใช้แบบฟอร์มของโรงพยาบาล หรือแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยมหิดลได้)เอกสารกรอกข้อูมลค่ายเสริมสร้างวิชาการ รุ่นที่ 13 สำหรับภาควิชา


ส่งรายละเอียดกิจกรรมกลับที่ ticha.che@mahidol.acth
ภายในวันที่ 27มิถุนายน 2560

แบบฟอร์มกรอกกิจกรรม


การสอบแก้ตัวและลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

โปรดศึกษาข้อมุลอย่างละเอียด

ขั้นตอนการสอบแก้ตัว
ขั้นตอนการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
คำร้อง ขอสอบแก้ตัว
รายวิชาที่เปิดสอบแก้ตัว (update 8 มิย 60)
รายวิชาที่เปิดภาคฤดูร้อน (update 8 มิย 60)
ตารางเรียนภาคฤดูร้อน (update 12 มิย 60)


เปิดให้ลงทะเบียนภาคฤดูร้อนและเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560


ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าสาขาวิชาเอก
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2559

โปรดศึกษาข้อมุลอย่างละเอียด

ประกาศ
ระบบเลือกสาขาวิชาเอกออนไลน์
(รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 - 28 พ.ค.60)

หมายเหตุ
การกรอกข้อมูลจะส่งบูรณ์ เมื่อนักศึกษากดส่งและขึ้นข้อความว่า
"งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับข้อมูลที่ท่านกรอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ"

**หากนักศึกษามีข้อสงสัยโปรดติดต่อการศึกษาที่ เบอร์โทร 02-2015053-54 และ หากนศ.กดส่งข้อมูลแล้วต้องการแก้ไข ห้ามเข้าไปกรอกข้อมูลใหม่ ให้นศ.ดำเนินการตามประกาศที่แจ้งไว้ที่เว็บไซต์งานการศึกษา


การทำสัญญาทุน พสวท. และทุนศรีตรังทอง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล วิทยาเขตพญาไท (ติดกับโรงพยาบาลรามาธิบดี)

ทุนพสวท
สัญญาพสวท (ทำ 2 ฉบับ)
สัญญาค้ำประกันอุดม (ทำ 2 ฉบับ)
แนบท้ายสัญญาพสวท (ทำ 2 ฉบับ)
หลักฐานประกอบการทำสัญญา

ทุนศรีตรังทอง
สัญญาศรีตรังทอง (ทำ 2 ฉบับ)
หลักฐานประกอบการทำสัญญา


หมายเหตุ
คำถามที่พบบ่อยในการทำสัญญาทุน


การรายงานผล ศิษย์เก่าที่ร่วมพัฒนาส่วนงาน/มหาวิทยาลัย (Alumni Engagement Index) (ไตรมาสที่ 2 ข้อมูลเดือน ม.ค.60-มี.ค.60)

ตารางกรอกข้อมูล (ไตรมาสที่ 2 ม.ค.60-มี.ค.60)

โปรดกรอกข้อมูลลงในไฟล์ที่จัดให้เท่านั้น ห้ามทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแบบฟอร์ม

ทั้งนี้ในไฟล์ประกอบด้วย 2 sheet คือ Engagement และ รายชื่อศิษย์เก่าที่สามารถติดต่อได้ ทั้งนี้ขอให้ภาควิชา/หน่วยงาน กรอกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องและส่งไฟล์ excel กลับที่ ticha.che@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 19 เมษายน 2560 


 

    

    

    

    

    

    

     

     

     

                                                             visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143