Junior Science 2
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสวนาพิเศษในหัวข้อเรื่อง "After lunch talk with
a birdman and batwoman" โดยวิทยากรพิเศษ Asso. Prof.Philip D. Round และ Dr.Alyssa B. Stewart ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนออนไลน์ (ตั้งแต่วันที่ 18-24 ตุลาคม 2559)
ประกาศการผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2560
ยื่นคำร้องและหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559 ที่ห้องโรเนียว ตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท (เยื้องห้องธุรการภาควิชาเคมี) ในวันเวลาราชการ

ประกาศผ่อนผันทหารปี 2560
แบบคำร้อง ผ่อนผันทหาร 2560
ทุนสำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี 2559
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ สนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการศึกษาในเกณฑ์ดี หรือ พอใช้ และขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสามารถยื่นคำร้องขอทุนได้ตั้งแต่วันนี้ - 23 กันยายน 2559

ประกาศทุนการศึกษาปี2559
ใบสมัครทุนคณะวิทย์59(ตั้งแต่วันนี้ - 23 กันยายน 2559)
ประกาศ การยื่นสิทธิ์รักษาพยาบาลสำหรับนักศึกษา

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ โปรดดำเนินการแจ้งสิทธิ์รักษาพยาบาล โดยสามารถยื่นเอกสารได้ที่

1. นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปกติ ส่งเอกสารที่งานการศึกษา พญาไท
2. นักศึกษา คณิตศาสตร์ ประกันภัย ส่งที่ธุรการภาควิชาคณิตศาสตร์
3. นักศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (SIM) ส่งเอกสารที่หน่วยหลักสูตรนานาชาติ

ทั้งนี้โปรดยื่นเอกสาร ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

รายชื่อ
ใบคำร้องยื่นสิทธิ์รักษาพยาบาล

 
 


 

    

    

    

    

    

     

     

     

                                                             visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143