ร่วมใจบริการ สร้างสรรค์การศึกษา

พัฒนากิจกรรม
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยสำหรับนักศึกษาทุนเรียนดี ครั้งที่ 6 (6th SAST Research Development Project)
สำหรับนักศึกษาทุนเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (โปรดศึกษารายละเอียดในโครงการอย่างเคร่งครัดก่อนทำการสมัคร)

โครงการและรายละเอียด
ใบสมัคร

ส่งใบสมัครที่งานการศึกษา พญาไท หรือ ศาลายา ตั้งแต่วันนี้ - 8 พฤษภาคม 2558 สมัครก่อนมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาก่อน (จำนวนทุนจำกัด 100 ทุน)


ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ระบบมหิดล รับตรง ปีการศึกษา 2558
คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

** โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆภายในระยะเวลาที่ได้แจ้งไว้ในประกาศประกาศขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อโปรดดำเนินการสมัครสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า

รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่สมัครสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
แบบฟอร์มประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ดาวน์โหลด)
พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด ส่งงานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2558)

**โปรดดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษา


นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16
(Science Project Exhibition 2015)

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงาน
ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนร่วมงานได้ที่
http://www.sc.mahidol.ac.th/sciex2015 (ลงทะเบียน 16 มี.ค.-15 พ.ค.58)

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าออนไลน์จะได้รับเอกสารงานและคูปองอาหารว่าง และมีสิทธิ์ชิงรางวัลภายในงาน


ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ อินเตอร์ ม.มหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญา (นานาชาติ) โดยระบบรับกลางและรับตรง


ประกาศรับสมัคร


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sc.mahidol.ac.th/sim

หรือ โทร 02 201 5827

 

    

    

    

     

     

     

                                                      


visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143