Junior Science Club 4 ในหัวข้อ "นวัตกรรมหรรษา ครั้งที่ 4/2560"

ขอเชิญนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ นักศึกษาวิทยาศาสตร์และ ผู้สนใจทั่วไปเข้าฟังเสวนาพิเศษ Junior Science Club 4
ในหัวข้อ "นวัตกรรมหรรษา ครั้งที่ 4/2560" ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง L03 ตึกกลม
คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท


งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดระบบการขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา/การเป็นนักศึกษาทุน ออนไลน์ และสามารถตรวจสอบสถานะการจัดทำใบรับรอง ออนไลน์ได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา เพียงแสกน QR-Code หรือ กดเมนูบาร์ ที่ เว็บไซต์งานการศึกษา www.sc.mahidol.ac.th/sced

       
                                                               ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 


 

    

    

    

    

      

     

     

    

   
     
    

    

     

           

           

                                                             visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143