ร่วมใจบริการ สร้างสรรค์การศึกษา

พัฒนากิจกรรม
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Junior Science Club 3 (วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557)
ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาพิเศษ Junior Science Club 3 โดยวิทยากรพิเศษ คุณวีรศักดิ์ นิ่มขุนทด ในหัวข้อ "Financial Engineering" ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
• ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์

ประกาศ เชิญนักศึกษาทุนพสวท. ทุนเรียนดี และทุนศรีตรังทอง
เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 56 ปี และฟังปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 22 ในหัวข้อ นักวิทยาศาสตร์ช่วยชาติได้อย่างไร? โดย ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องบรรยายรวม L 01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล (พญาไท)

ลงทะเบียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

สำหรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์รับคูปองอาหารกลางวันฟรีประกาศ การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2558


ประกาศ ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร
แบบคำร้องขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร

กำหนดยื่นหลักฐาน : วันที่ 1-31 ตุลาคม 2557 (ในวันและเวลาทำการ)
สถานที่ : ห้องโรเนียว ตึกเคมี คณะวิทยาศาตร์ พญาไท (ตรงข้ามห้องธุรการภาคเคมี)


 

    

    

    

     

     

     

                                                      


visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143