Banner ชีวะโอลิมปิก ครั้งที่ 8
หน้าแรก | ภาควิชาชีววิทยา | เว็บบอร์ด | เฟสบุ๊ค | ติดต่อเรา
การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8

กำหนดการการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 (วันเข้าที่พัก) แต่งชุดลำลอง
นักเรียนและพี่เลี้ยงเข้าที่พักที่โรงแรมรอยัลเจมส์ ศาลายา

ดาวน์โหลดกำหนดการ (อาจารย์และนักเรียน)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2554 (พิธีเปิด) แต่งชุดพิธีการ
10:00-11:00 ลงทะเบียนที่ตึก SC3 ม.มหิดล ศาลายา
11:00-12:30 รับประทานอาหารกลางวัน ใต้ตึก SC4
13:00-14:00 ซักซ้อมพิธีเปิด ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
15:00-16:00 พิธีเปิดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 อย่างเป็นทางการ
16:00-16:30 พบพี่เลี้ยง เก็บอุปกรณ์สื่อสาร ชี้แจงระเบียบการ ใต้ตึก SC4
16:30-17:30 ทัวร์ศาลายาด้วยรถรางศาลายา
17:30-18:30 รับประทานอาหาร ณ ลานเป็ดขาว
19:30-21:00 กิจกรรมสุนทรียสนทนา ณ ห้องไดมอนด์ โรงแรมรอยัลเจมส์
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 (วันสอบปฏิบัติ) แต่งชุดนักเรียน
10:00-11:00 ชี้แจงระเบียบการสอบปฏิบัติการ ณ ห้องไดมอนด์ โรงแรมรอยัลเจมส์
11:00-12:30 รับประทานอาหารกลางวัน ใต้ตึก SC4
12:30-13:00 จัดกลุ่มเตรียมเข้าสอบปฏิบัติการ ตึก SC3 และ SC4
13:00-16:30 สอบปฏิบัติการ ตึก SC3 และ ตึก SC4
16:30-18:30 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ใต้ตึก SC3
18:30-19:30 รับประทานอาหารเย็น ใต้ตึก SC4 แล้วกลับที่พัก
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 (วันสอบทฤษฎี) แต่งชุดนักเรียน
07:30-08:00 ชี้แจงการสอบทฤษฎี ณ ห้องไดมอนด์ โรงแรมรอยัลเจมส์
08:00-09:00 เดินทางไปสนามสอบ
09:00-12:00 สอบทฤษฎี ณ L1-101 และ L1-102
12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน ใต้ตึก SC4
13:00-18:00 กิจกรรมนักเรียน
18:00-19:00 รับประทานอาหารเย็น ใต้ตึก SC4 แล้วกลับที่พัก
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2554 (วันทัศนศึกษา) แต่งชุดลำลอง
08:00-10:00 ออกเดินทาง
10:00-15:00 ทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช พัทยา
15:00-17:00 เดินทางกลับ
17:00-18:00 เตรียมตัวไปงานเลี้ยง ณ โรงแรมรอยัลเจมส์
18:00-21:00 งานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ลานเจ้าฟ้า
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2554 (มอบเหรียญและพิธีปิด) แต่งชุดนักเรียน
08:00-09:30 เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม นำกระเป๋ามาเก็บที่ตึก SC3
09:30-10:30 ซักซ้อมพิธีปิด ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติ
10:30-12:00 มอบประกาศนียบัตร มอบเหรียญรางวัล และพิธีปิด
12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตึก SC3 และเดินทางกลับหน้าแรก |
กรรมการจัดงาน |
หลักการและเหตุผล |
วัตถุประสงค์ |
นักเรียนและอาจารย์ |
รูปแบบการแข่งขัน |
กำหนดการ |
ผลการแข่งขัน |
ภาพถ่าย |
วิดิทัศน์ |
ติดต่อสอบถาม |
ผู้สนับสนุนกิจกรรม |

(c) 2011
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th
TBO_Social