Banner ชีวะโอลิมปิก ครั้งที่ 8
หน้าแรก | ภาควิชาชีววิทยา | เว็บบอร์ด | เฟสบุ๊ค | ติดต่อเรา
การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8

บรรยากาศการเตรียมการแข่งชีววิทยาโอลิมปิก


ฝ่ายอาหาร สวัสดิการ และสถานที่ แนะนำที่ทานอาหารนอกสถานที่ (แต่ต้องจ่ายกันเอง)


การเตรียมความพร้อมด้านพิธีการ ต้อนรับ และงานเลี้ยง


การเตรียมความพร้อมด้านอาคาร สถานที่


แฟ้มเอกสารสำหรับพี่เลี้ยง (25 เมษายน 2554)


สภาพอากาศวันที่ 24 เมษายน 2554 (ก่อนเริ่มงาน 2 วัน)


บัตรประจำตัวในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 8


การแถลงข่าวเรื่องการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 ต่อสื่อมวลชน
(21 เมษายน 2554)


รับการตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจากผู้แทนสอวน.และผู้แทนศูนย์ฯ
(21 เมษายน 2554)

การสักการะศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง แห่งศาลายา เพื่อความเป็นสิริมงคลและราบรื่นในการจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ครั้งที่ 8
(21 เมษายน 2554)


เบื้องหลังของเบื้องหลัง เมื่อไปติดต่อสถานที่สำหรับจัดทัศนศึกษาสำหรับอาจารย์ (ในภาพเป็นการบันทึกรายการแวะเที่ยววันจันทร์)


เพิ่มภาพ Favorite Icon ให้กับหน้าเว็บต่างๆ (19 เมษายน 2554)

ประชุมโต๊ะกลมฝ่ายอาหาร สวัสดิการ และสถานที่ วันที่ 18 เมษายน 2554

ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ทดสอบเครื่องพิมพ์สี วันที่ 18 เมษายน 2554

ฝ่ายพิธีการ ต้อนรับ และงานเลี้ยง (ในภาพดูโปสเตอร์แขวนประชาสัมพันธ์งาน) วันที่ 18 เมษายน 2554

ฝ่ายการสอบปฏิบัติการปิดห้องประชุมลับ (แต่ผมไปแอบถ่ายภาพมาให้ดู) วันที่ 18 เมษายน 2554

ป้ายผ้าใบโบกสบัดบนทางเดินเชื่อมตึก N กับตึก R วันที่ 18 เมษายน 2554


หน้าแรก |
กรรมการจัดงาน |
หลักการและเหตุผล |
วัตถุประสงค์ |
นักเรียนและอาจารย์ |
รูปแบบการแข่งขัน |
กำหนดการ |
ผลการแข่งขัน |
ภาพถ่าย |
วิดิทัศน์ |
ติดต่อสอบถาม |
ผู้สนับสนุนกิจกรรม |

(c) 2011
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th
TBO_Social