Banner ชีวะโอลิมปิก ครั้งที่ 8
หน้าแรก | ภาควิชาชีววิทยา | เว็บบอร์ด | เฟสบุ๊ค | ติดต่อเรา
การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8

ป้ายผ้าใบประชาสัมพันธ์


ป้ายผ้าใบแบบที่ 1 ขนาด 2x3 เมตร

ป้ายผ้าใบแบบที่ 2 ขนาด 2x3 เมตร


ป้ายแนวตั้งหน้าตึกวิทย์ 3 (มีอีกสองแบบด้านขวาของภาพ ให้มาดูกันเองครับ)


Backdrop แบบหนึ่ง (ในหลายๆแบบ)
หน้าแรก |
กรรมการจัดงาน |
หลักการและเหตุผล |
วัตถุประสงค์ |
นักเรียนและอาจารย์ |
รูปแบบการแข่งขัน |
กำหนดการ |
ผลการแข่งขัน |
ภาพถ่าย |
วิดิทัศน์ |
ติดต่อสอบถาม |
ผู้สนับสนุนกิจกรรม |

(c) 2011
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th
TBO_Social