Banner ชีวะโอลิมปิก ครั้งที่ 8
หน้าแรก | ภาควิชาชีววิทยา | เว็บบอร์ด | เฟสบุ๊ค | ติดต่อเรา

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2554 (The 8th Thailand Biology Olympaid at Mahidol University between 26 April - 1 May 2011)
ผลการแข่งขัน
ผลการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จำแนกตามประเภทเหรียญ ได้แก่เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง รางวัลพิเศษ คะแนนรวมสูงสุด คะแนนสอบภาคทฤษฎีสูงสุด คะแนนสอบภาคปฏิบัติสูงสุด คะแนนรวมสูงสุดระดับภูมิภาค และรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าค่ายติวเนื้อหาเข้มข้น ของสสวท. จำนวน 60 คน เพื่อคัดเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งชีววิทยาโอลิปิกระดับนานาชาติจำนวน 4 คนต่อไป

รางวัลพิเศษคะแนนรวมสูงสุดระดับภูมิภาค
นักเรียนที่ทำคะแนนรวมสูงสุดจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จะได้รับหนังสือเล่มยักษ์เรื่องเกี่ยวกับสัตว์โลก หรือไดโนเสาร์จากผู้ใหญ่ใจดีในภาควิชาชีววิทยา (11 เมษายน 2554)

คณะอนุกรรมการ
เผยโฉมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน
การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 อย่างเป็นทางการ (11 เม.ย. 54)
กำหนดการแข่งขันชีวโอลิมปิก
กำหนดการแข่งชีวะโอลิมปิก

ดาวน์โหลดร่าง 7 กำหนดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 ได้ที่นี่ (11 เม.ย. 54)
โลโก้ชีวะโอลิมปิก8
โลโก้การแข่งขัน TBO8

หมายถึงการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกแห่งชาติครั้งที่ 8 ในปีกระต่าย ณ ม.มหิดล เนื่องในปีที่ในหลวงมีพระชนม์พรรษา 84 พรรษา

เสื้อพี่เลี้ยงกลุ่ม

เสื้อพี่เลี้ยงกลุ่มสีขาว มีโลโก้กระต่ายเหลืองอร่ามตัวเบิ้มอยู่บนหน้าอก ให้ใส่วันที่ 30 เมษายน พานักเรียนไปเที่ยวสวนนงนุช จ.ชลบุรี

บรรยากาศการเตรียมงาน

ฝ่ายต่างๆเตรียมงานการแข่งขัน ภาพเหล่านี้ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน

ประชาสัมพันธ์

แบนเนอร์ ป้ายผ้า โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์งานแข่งชีววิทยาโอลิมปิกจากฝ่ายต่างๆ
กรรมการที่ปรึกษา
มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินการแข่งขัน และสนับสนุนให้กำลังใจเจ้าภาพ
กรรมการอำนวยการ
ที่ซึ่งมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เป็นประธานกรรมการ
ฝ่ายดำเนินการ
รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา เป็นประธานกรรมการ
ฝ่ายรับเสด็จ
อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง เป็นประธานอนุกรรมการ
การสอบทฤษฎี
ศ.ดร.มาลียา เครือตราชู เป็นประธานอนุกรรมการ
การสอบปฏิบัติการ
ผศ.ดร.วัชโรบล ธีรคุปต์ เป็นประธานอนุกรรมการ
ฝ่ายรับรองข้อสอบ
รศ.ดร.ปราณีต ดำรงผล เป็นประธานอนุกรรมการ
พิธีการและงานเลี้ยง
อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง เป็นประธานอนุกรรมการ
ฝ่ายทะเบียน
อ.ดร.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์ เป็นประธานอนุกรรมการ
ฝ่ายการเงิน
รศ.ดร.เยาวลักษณ์ จิตรามวงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
อ.ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา เป็นประธานอนุกรรมการ
ฝ่ายหารายได้
รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ เป็นประธานอนุกรรมการ
โสตทัศนูปกรณ์
อ.ดร.พหล โกสิยะจินดา เป็นประธานอนุกรรมการ
ที่พักและยานพาหนะ
ผศ.ดร.อมรา นาคสถิตย์ เป็นประธานอนุกรรมการ
อาหารและสวัสดิการ
อ.กรวิศฎ์ ณ ถลาง เป็นประธานอนุกรรมการ
กิจกรรมนักเรียนและทัศนศึกษา
อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน เป็นประธานอนุกรรมการ
ฝ่ายประเมินผล
รศ.ดร.สังวรณ์ กิจทวี เป็นประธานอนุกรรมการ
ฝ่ายประสานงานและเลขา
ผศ.ดร.วัชโรบล ธีรคุปต์ เป็นประธานอนุกรรมการ

หน้าแรก |
กรรมการจัดงาน |
หลักการและเหตุผล |
วัตถุประสงค์ |
นักเรียนและอาจารย์ |
รูปแบบการแข่งขัน |
กำหนดการ |
ผลการแข่งขัน |
ภาพถ่าย |
วิดิทัศน์ |
ติดต่อสอบถาม |
ผู้สนับสนุนกิจกรรม |

บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด


สวนนงนุช

ศาสตราจารย์นายแพทย์วิศิษฏ์ - คุณหญิงทิพาพร สิตปรีชา

ดร.ปัทมรัตน์ กุญชร ณ อยุธยา


ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสไบนาง


ธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน)

บริษัทฟินิกซ์ไซแอนติฟิคจำกัด


มูลนิธิวิทยาศาสตร์ ดร.ปรีชา-ประไพ อมาตยกุล

บริษัทแล็บซีสเต็มส์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีแอนด์ทีเวิล์ดวายบิซิเนส

บริษัททีทีเคซายแอนซ์จำกัด

บริษัทไซแอนติฟิคโปรโมชันจำกัด


บริษัทชัยบูรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำกัด


บริษัทเวิลด์โก้จำกัด

บริษัทซี.พี.แอร์ เอ็นจิเนียริงจำกัด

บริษัทแปซิฟิคไซแอนซ์จำกัด


บริษัทเอส.เอ็ม.เคมีคอลซัพพลายจำกัด


(c) 2011
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th
TBO_Social