ยินดีต้อนรับ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภูมิปัญญาของแผ่นดิน

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวและกิจกรรม
งานวิจัย
ห้องปฏิบัติการ
ผลงานตีพิมพ์
รางวัลเกียรติคุณ
หลักสูตรการศึกษา
เรียนออนไลน์
บุคลากร
ศิษย์เก่า
บริการ
ร้านหนังสือ
เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา
หน้าแรกแบบใหม่
หน้าแรก | คณะวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | คำถามทั่วไป | สมาชิก | English

นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา
 1. น้องนุช ยิ้มอำนวยโชค
 2. วิไลวรรณ กัลยะกูล
 3. นฤพจน์ พุธวัฒนะ
 4. รุจิรา สืบสิมมา
 5. อริศรา พงษ์ศิริ
 6. นคร ประดิษฐ์
 7. วีรพัฒน์ เอนกกมล
 8. ธรรมรัตน์ สุขจีระเดช
 9. สรรณพ นาควานิช
 10. โจซี วาร์ยโร
 11. สาลินี ศรีวงศ์ชัย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-201-5250 แฟกซ์. 02-354-7161
เว็บมาสเตอร์ scnop@mahidol.ac.th