ยินดีต้อนรับ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภูมิปัญญาของแผ่นดิน

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวและกิจกรรม
งานวิจัย
ห้องปฏิบัติการ
ผลงานตีพิมพ์
รางวัลเกียรติคุณ
หลักสูตรการศึกษา
เรียนออนไลน์
บุคลากร
ศิษย์เก่า
บริการ
ร้านหนังสือ
เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา
หน้าแรกแบบใหม่
หน้าแรก | คณะวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | คำถามทั่วไป | สมาชิก | English

นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา
 1. ชุติอร ซาวีนี
 2. วิรงค์ จันทร
 3. อุรศรี สูยะศุนานนท์
 4. ทิพย์รัตนา แฉกพิมาย
 5. ยิ่งลักษณ์ รัตนผ่องใส
 6. ลลิตา อินทกนก
 7. นันทพร สุมโนธรรม
 8. ชลิตา คงฤทธิ์
 9. สายฝน อาชนะชัย
 10. สิริพร เหลืองสุชนกุล
 11. พรพิมล ทรัพย์พิพัฒนา
 12. สุภัทรา ชื่นชอบ
 13. ภัทริกา สูงสมบัติ
 14. วีระชน สว่างเพราะ
 15. จันทนา ตั้งอารมณ์สุข
 16. ละเอียด นาคกระแสร์
 17. วีระ ศรีอินทร์สุทธิ์
 18. สุภาณี หิรัญกนกพันธ์
 19. วุฒิพงษ์ ทองใบ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-201-5250 แฟกซ์. 02-354-7161
เว็บมาสเตอร์ scnop@mahidol.ac.th