ยินดีต้อนรับ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภูมิปัญญาของแผ่นดิน

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวและกิจกรรม
งานวิจัย
ห้องปฏิบัติการ
ผลงานตีพิมพ์
รางวัลเกียรติคุณ
หลักสูตรการศึกษา
เรียนออนไลน์
บุคลากร
ศิษย์เก่า
บริการ
ร้านหนังสือ
เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา
หน้าแรกแบบใหม่
หน้าแรก | คณะวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | คำถามทั่วไป | สมาชิก | English

นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา
 1. ศิรินธร คำนิยม
 2. พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ
 3. เสมอแข แสงดาว
 4. อัฉราภรณ์ ดวงแก้ว
 5. สิริยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 6. อัญชุลี เหลือล้น
 7. อุบล ตังควานิช
 8. เสน่ห์ จิตต์กลาง
 9. ปาริฉัตร ลักษณะวิมล
 10. ปิยะนุช ปี่บัว
 11. สมจิตต์ ทินกระโทก
 12. ชีวารัตน์ พรินทรากูล
 13. เทวี ชาคริยานุโยค
 14. AKIRI KANAYAMA
 15. จิตติ จันทร์แสง
 16. พัชรินทร์ จันทร์คง
 17. อัญชนา ท่านเจริญ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-201-5250 แฟกซ์. 02-354-7161
เว็บมาสเตอร์ scnop@mahidol.ac.th