ยินดีต้อนรับ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภูมิปัญญาของแผ่นดิน

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวและกิจกรรม
งานวิจัย
ห้องปฏิบัติการ
ผลงานตีพิมพ์
รางวัลเกียรติคุณ
หลักสูตรการศึกษา
เรียนออนไลน์
บุคลากร
ศิษย์เก่า
บริการ
ร้านหนังสือ
เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา
หน้าแรกแบบใหม่
หน้าแรก | คณะวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | คำถามทั่วไป | สมาชิก | English

นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา
 1. ยิ่งศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์
 2. ประยุทธ เยาวขันธ์
 3. อัญชลี ฐานวิสัย
 4. วิลาวรรณ สงวนรัตน์
 5. รุ่งเรือง บุญส่ง
 6. อภิรดี สุวรรณวงศ์
 7. อลิสา หวังทรงศักดิ์
 8. ไพรำ สุพรรโณภาส
 9. สุวิมล อุทารพงศา
 10. กัญญานี พรรณวงศ์
 11. สุปรีดา ตั้งประเสริฐศรี
 12. จิราภรณ์ ยงพิศาลภพ
 13. ปฐม ยิ้มขาว
 14. ณัฐฐา วัฒนรัชกิจ
 15. นพดล ประยงค์
 16. โสภิต ปัญญาขัน
 17. สุพัฒน์ วิวัฒนรัตนบุตร
 18. จันทร์เพ็ญ วงษ์ศรีเผือก
 19. จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค
 20. พรรณวิมล ตันหัน
 21. ไพโรจน์ ประมวล
 22. วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-201-5250 แฟกซ์. 02-354-7161
เว็บมาสเตอร์ scnop@mahidol.ac.th