ยินดีต้อนรับ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภูมิปัญญาของแผ่นดิน

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวและกิจกรรม
งานวิจัย
ห้องปฏิบัติการ
ผลงานตีพิมพ์
รางวัลเกียรติคุณ
หลักสูตรการศึกษา
เรียนออนไลน์
บุคลากร
ศิษย์เก่า
บริการ
ร้านหนังสือ
เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา
หน้าแรกแบบใหม่
หน้าแรก | คณะวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | คำถามทั่วไป | สมาชิก | English

นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา
 1. วารุณี ศิริขจรจารุ
 2. สุชาดา โทผล
 3. จันทนา ตั้งอารมณ์สุข
 4. เฉลา สำราญดี
 5. นุตรา พันธุ์วิโรจน์
 6. บัณฑิกา อารีย์กุล
 7. เบญจภรณ์ บุณยพุกกณะ
 8. ปวีณา อุปนันต์
 9. ปิยาภรณ์ วรานุสันติกูล
 10. พิรลดา บุนนาค
 11. เพ็ญทิพย์ ตรงสวัสดิ์
 12. มารุต พรหมเชื้อ
 13. วิกันดา รัตนพันธ์
 14. วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์
 15. สังสิทธิ์ สังวรโยธิน
 16. สิริลักษณ์ สินธุพาชี
 17. อัญชนา ท่านเจริญ
 18. อุรุษา แทนขำ
 19. อุดมลักษณ์ สุวรรณเวโช
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-201-5250 แฟกซ์. 02-354-7161
เว็บมาสเตอร์ scnop@mahidol.ac.th