ยินดีต้อนรับ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภูมิปัญญาของแผ่นดิน

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวและกิจกรรม
งานวิจัย
ห้องปฏิบัติการ
ผลงานตีพิมพ์
รางวัลเกียรติคุณ
หลักสูตรการศึกษา
เรียนออนไลน์
บุคลากร
ศิษย์เก่า
บริการ
ร้านหนังสือ
เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา
หน้าแรกแบบใหม่
หน้าแรก | คณะวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | คำถามทั่วไป | สมาชิก | English

นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา
 1. ปรีชา ประเทพา
 2. กรเอก ภัทร์ชนันท์
 3. ชุติอร กาญวัฒนะกิจ
 4. ชัชวาล สงวนศิลป์
 5. ทัตฑยา พิทยาภา
 6. นาตยา ศมศานติ์
 7. นิรมล รังสยาธร
 8. ประนอม ขันสาคร
 9. ปิติ มงคลางกูร
 10. พิมพนัส วิมุกตายน
 11. พิรพรรณ์ แจ้งอรุณ
 12. ไพพรรณ แพเจริญ
 13. ราเมศ จุ้ยจุลเจิม
 14. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
 15. วรปรัชญ์ จารุพันธ์
 16. วันวิสาข์ จำนงค์ลักษณ์
 17. หวัง ซู หยิง
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-201-5250 แฟกซ์. 02-354-7161
เว็บมาสเตอร์ scnop@mahidol.ac.th