ยินดีต้อนรับ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภูมิปัญญาของแผ่นดิน

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวและกิจกรรม
งานวิจัย
ห้องปฏิบัติการ
ผลงานตีพิมพ์
รางวัลเกียรติคุณ
หลักสูตรการศึกษา
เรียนออนไลน์
บุคลากร
ศิษย์เก่า
บริการ
ร้านหนังสือ
เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา
หน้าแรกแบบใหม่
หน้าแรก | คณะวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | คำถามทั่วไป | สมาชิก | English

นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา
 1. ธีรดา ธรรมอมฤตกุล
 2. พรชัย เหลืองบริสุทธิ์
 3. วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์
 4. ศิริพร มุ่งวิริยะ
 5. สมพงษ์ บุญกล่อมจิตร
 6. สิริกุล วงษ์สิริโสภาคย์
 7. อุรศา ศรีบุญลือ
 8. นฤมล เกตุเปลี่ยน
 9. ดวงเดือน ไกรลาศ
 10. พินิจ หวังสมนึก
 11. ไพรัช ทาบสีแพร
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-201-5250 แฟกซ์. 02-354-7161
เว็บมาสเตอร์ scnop@mahidol.ac.th