ยินดีต้อนรับ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภูมิปัญญาของแผ่นดิน

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวและกิจกรรม
งานวิจัย
ห้องปฏิบัติการ
ผลงานตีพิมพ์
รางวัลเกียรติคุณ
หลักสูตรการศึกษา
เรียนออนไลน์
บุคลากร
ศิษย์เก่า
บริการ
ร้านหนังสือ
เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา
หน้าแรกแบบใหม่
หน้าแรก | คณะวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | คำถามทั่วไป | สมาชิก | English

บริการ
 
งานบริการ ประจำปีงบประมาณ 2552
18 มิถุนายน 2552 -- อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาเข้าร่วมงานพิธีไหว้ครูของนักศึกษาชีววิทยา ณ ห้อง N-101 และพิธีไหว้ครูของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และแพทย์ศาสตร์ ณ ห้อง L-01

17 มิถุนายน 2552 -- อ.ณัฐพล อ่อนปาน ร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2552 ณ ห้อง L-01

11 มิถุนายน 2552 -- อ.เมธา มีแต้ม เป็นวิทยากรในการสัมมนาพิเศษ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ในวิชาสัมมนาของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อเรื่องลำดับดีเอ็นเอที่ควบคุมการตอบสนองต่อทองแดงของยีน MT2a ในพืช Arabidopsis thaliana

8 มิถุนายน 2552 -- อ.ณัฐพล อ่อนปาน เป็นวิทยากรนำนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 40 คนเข้าชมเส้นทางศึกษาชีววิทยาและธรณีศาสตร์

3 มิถุนายน 2552 -- อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 2 และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2552 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

25-26 พฤษภาคม 2552 -- อ.ณัฐพล อ่อนปาน เป็นตัวแทนภาควิชาชีววิทยาร่วมประชุมสัมมนาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23 พฤษภาคม 2552 -- อ.ระพีและอ.ณัฐพล เป็นวิทยากรกิจกรรมวันชีววิทยา ค่ายเสริมสร้างวิชาการ รุ่นที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล ศาลายา

19 พฤษภาคม 2552 -- อ.ระพีและอ.ณัฐพล ร่วมงานพิธีเปิดค่ายเสริมสร้างวิชาการ รุ่นที่ 5 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล ศาลายา

9 เมษายน 2552 -- อ.ระพี ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินงานประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมสืบสานเทศกาลไทย

29 มีนาคม - 4 เมษายน 2552 -- อ.ณัฐพลและอ.เมธา เป็นกรรมการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน โครงการพสวท.ระดับม.ปลาย ณ จังหวัดเชียงใหม่

20-21 มีนาคม 2552 -- อ.ณัฐพล, อ.เมธา ร่วมเป็นกรรมการตัดสินโปสเตอร์และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีของนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ ในงานประชุมวิชากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชนครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ประชุมและจัดนิทรรศการไบเทค บางนา และร่วมเป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษาต่อ ในต่างประเทศแก่นักศึกษาโครงการพสวท.

16-17 มีนาคม 2552 -- อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา ร่วมเป็นกรรมการประเมินการแสดงความก้าวหน้าในการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษา ภาควิชาชีววิทยา ณ ห้อง N416

12 มีนาคม 2552 -- อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาร่วมเป็นกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานการนำเสนอแบบบรรยายของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10 ณ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

26 กุมภาพันธ์ 2552 -- อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาชีววิทยา เนื่องในโอกาสที่กำลังจะจบการศึกษา

18 กุมภาพันธ์ 2552 -- อ.ณัฐพล, อ.เมธา, อ.รัตนวิจิตร ร่วมเป็นวิทยากรแนะนำการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

6-7 กุมภาพันธ์ 2552 -- อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา ร่วมงานมหิดลวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

4 กุมภาพันธ์ 2552 -- อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา ร่วมงานสานสัมพันธ์ชาวชีววิทยา ณ บริเวณสนามหญ้า ลานศรีตรังทอง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคีระหว่างหมู่คณะ

3 กุมภาพันธ์ 2552 -- ดร.ระพี บุญเปลื้อง เป็นผู้สัมภาษณ์ผู้เขียนหนังสือเรื่องความสุขของกะทิ ในงานมหิดลพญาไทยบุ๊คแฟร์ 2552 (Mahidol-Payathai Bookfair 2009)

30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2552 -- ดร.ณัฐพล อ่อนปาน เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับทีมงานบัณฑิตพสวท.และเจ้าหน้าที่สำนักงานพสวท. เพื่อสำรวจสถานที่ และวางแผนจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาโครงการพสวท.ระดับม.ปลาย

28 มกราคม 2552 -- ดร.ณัฐพล อ่อนปาน เป็นผู้แทนภาควิชาชีววิทยา ร่วมงานเทศน์มหาชาติ ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์

24 มกราคม 2552 -- อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สอบผ่านข้อเขียนการสอบรับตรงและโควต้าอื่นๆ

18 มกราคม 2552 -- ดร.ระพี บุญเปลื้อง ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล จัดโดยสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายได้สมทบทุนการศึกษา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ เมเจอร์โบว์ล เมเจอร์รัชโยธิน พร้อมด้วยอ.ณัฐพล อ่อนปาน, อ.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์, และอ.วัชรีพร ร่วมทำการแข่งขันในทีมต่างๆ

14 มกราคม 2552 -- ดร.ระพี บุญเปลื้อง ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ และประกวดกองเชียร์ งานมหิดลเครือข่ายพญาไท ครั้งที่ 1 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เจ้าภาพครั้งปฐมฤกษ์)

7 มกราคม 2552 -- ดร.ระพี บุญเปลื้องและอ.รัตนวิจิตร ร่วมเป็นวิทยากรในการแนะนำภาควิชาชีววิทยา ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกภาควิชาเมื่อศึกษาต่อในชั้นปีที่ 2

วิทยากรบรรยายพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2551

รศ. ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์
  • ได้รับเชิญจาก the nation Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE) ให้เป็นวิทยากรในการประชุมเรื่อง "First GMS-CDC technical forum on dengue and dengue haemorrhagic fever prevention and control : achievement and challenges "ณ Nhatrang มลรัฐฮานอย ประเทศเวียดนาม วันที่ 24-26 ตุลาคม 2550 โดยทุน ADB หนังสือเลขที่ ศธ.0517.098/516
  • วิทยากรอภิปรายเรื่อง นวัตกรรมในการควบคุมไข้เลือดออก ในการประชุมโครงการพัฒนามาตราฐานงานควบคุมไข้เลือดออก ระดับจังหวัด และการพัฒนางานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกปี 2551 ณ วันที่ 21 มค. 51 โรงแรมกรุงศีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ดร. ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี
วิทยากรสัมมนาให่แก่คณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม วันที่ 28 พ.ย. 50 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหนังสือที่ ศธ.0517.098/086


ศ. พรสวรรค์ วิสุทธิวิเศษ
ได้รับเชิญจากผู้จัดประชุม The 2nd International Conference on Pollution Ecology ให้ไปเป็นวิทยากร เสนอผลงานวิจัยเรื่องสานหนู ณ เมืองกุ้ยหลิน ประเทศจีน วันที่ 4-8 พ.ย. 50 โดยทุน เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย ม. มหิดล หนังสือที่ ศธ.0517.098/006 (คุณอัมพร)


ผศ. วัชโรบล ธีรคุปต์
เป็นวิทยากรในการดำเนินการจัดค่าย สอวน. วิชาชีววิทยา ครั้งที่ 1 วันที่ 4-19 และ 27 ตุลาคม 2550 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนังสือเชิญเลขที่ ศธ 04014.32/ว1064


รศ. ปราณีต ดำรงผล
วิทยากรบรรยายสัมนาเรื่อง Eco-Industry Forum 1 : "Innovation on Biofuel in Thailand" ในหัวข้อเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่าย ณ วันที่ 13 กพ. 51 ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 เซ็นจูรี่ พาร์ค


รศ. สมโภชน์ ศรีโกสามาตร
    วิทยากรบรรยาย หัวข้อ หลักเกณฑ์และความสำคัญของการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ในการอบรมหลักสูตรการสำรวจสถานภาพทรัพยากรชีวภาพ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในวันที่ 13 สค.50 ได้รับเชิญจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะวิทยาศาสตร์ หน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยายากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมสัมมนาเรื่อง การวางแผนและบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง การวางแผนและบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2551 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสันตรัตน์ โรงแรมตักศิลา อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม หนังสือเลขที่ ศธ.0530.4(1)/ว128


อ. รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์
วิทยากรบรรยายเทคนิคการนำสัตว์คืนสู่ป่าและติดตามสัตว์ป่าภายหลังการปล่อยคืนธรรมชาติในวันที่ 9-23 กค. 50 ณ ศูนย์ฝึกอบรม สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ กรรมการวิทยานิพนธ์ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2551

ผศ. วัชโรบล ธีรคุปต์
กรรมการวิชาการได้รับเชิญเป็นอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2551)วันที่ 29 ต.ค. 2550 เวลา 9.00-12.00 ณ สำนักงานอธิการบดี ม. ศิลปากร ตลิ่งชัน


รศ. ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์
กรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ (Scientific Avisory Committee)ได้รับเชิญเป็นกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ (Scientific Avisory Committee) ขององค์การอนามัยโลก ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2550 กรุงเจนีวา ประเทศ สวัสเซอร์แลนด์และปรึกษาโครงการวิจัย และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย Cornell เมือง Ithaca รัฐ New York ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2550 และมหาวิทยาลัย John Hopkins เมือง Balttimore รัฐ Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2550


ศ. มาลียา เครือตราชู
Reviewer


รศ. ประหยัด โภคฐิติยุกต์
Reviewer


ดร. สุพีชา คุ้มเกตุ
คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยา ในวันที่ 6 มีนาคม 2551 ห้องปฏิบัติการสาขาชีววิทยา ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สสวท


ประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการ ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2551

ดร. ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
  • ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 33 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อโลกยั่งยืน" วันที่ 18-20 ต.ค. 2550 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หนังสือเลขที่ ศธ.0517.098/029
  • ประชุมและเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ German-Thai Symposium on NanoScience and NanoTechnology ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 27-28 กันยายน 2550 หนังสือเลขที่ ศธ. 0517.098/522
  • ประชุมและเสนอผลงานวิชาการแบบ oral presentation ในงานประชุมวิชาการ The 2 nd Progress in Advanced Meterials: Micro/Nano Materials and Applications ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2551 หนังสือเลขที่ ศธ. 0517.098/161
  • ลาไปปฏิบัติงานวิจัยและปฏิบัติการวิจัยร่วมกับ Institute for Biophysics University of Linz ที่เมือง Linz ประเทศออสเตรีย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2551 โดยทุน ASEA-UNINET Scientist Exchange One Month Scholarship หนังสือเลขที่ ศธ. 0517.098/138


ดร. รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์
สัมมนาวิชาการ ได้รับเชิญให้ไปเป็นประธานในการเสนอผลงานทางวิชาการในการสัมนาวิชาการเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 28 จัดโดย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า ในระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2550 ณ ห้องประชุมสง่า สรรพศรี ตึกวนศาสตร์ 60 ปี หนังสือเลขที่ ศธ.0517.098/121


รศ. ปราณีต ดำรงผล ดร. รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ และ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
เยี่ยมชม และประชุมวิชาการโครงการจัดตั้ง สถาบันวิจัยบึงบอระเพ็ด มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสววรค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนงานโครงการของสถาบันฯ โดยเน้นที่จะบูรณาการและร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ในวันที่ 13-14 ตุลาคม 2550หนังสือเลขที่ ศธ.0517.098/019


ศ. พรสววรค์ วิสุทธิวิเศษ พร้อมนักศึกษาปริญญาเอก 3 คน
เยี่ยมชมการสร้างผลิตภัณฑ์จากต้นกล้วย เยี่ยมชมผลงานการสร้างผลิตภัณฑ์จากต้นกล้วย ที่โรงเรียนวรนาทวิทยากำแพงเพชร เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะที่เกิดจากการใช้พืช ในวันที่ 24 ตุลาคม 2550 หนังสือเลขที่ ศธ. 0517.098/039


ดร. อรุณี อหันทริก
อบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ และการประยุกต์ใช้ ในระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2551 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน หนังสือเลขที่ ศธ. 0517.098/189


ดร. วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์
ประชุมวิชาการนานาชาติ ประชุมวิชาการนานาชาติ The sixth International Workshop on the Molecular Biology of Stress Responses (Cell Stress 2008) จัดโดยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในวันที่ 25-29 มีนาคม 2551 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กทม. หนังสือเลขที่ ศธ. 0517.098/231


ดร. ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี
ปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ลาไปปฏิบัติงานวิจัยเรื่อง Establishment of Bioproduction Research Center for Southeast Asian Bioresources ที่ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 8-31 มีนาคม 2551 โดยทุน JST หนังสือเลขที่ ศธ. 0517.098/179


ดร. ณัฐพล อ่อนปาน
เข้าประชุม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม. หนังสือเลขที่ ศธ. 0517.098/118


อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน, อ.ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์, อ.ดร.เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์, อ.ดร.ฐิตินันท์ สำราญวนิช
กรรมการดำเนินการนำเสนอผลงานภาคบรรยายนักศึกษาโครงการพิเศษ งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชนครั้งที่ 3 ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2551


อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปานและอ.ดร.พหล โกสิยะจินดา
กรรมการและวิทยากรพิเศษค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนนักเรียนในโครงการพสวท.ระดับมัธยมปลาย ณ สถานีวิจัจสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 2-8 เมษายน 2551
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-201-5250 แฟกซ์. 02-354-7161
เว็บมาสเตอร์ scnop@mahidol.ac.th