ยินดีต้อนรับ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภูมิปัญญาของแผ่นดิน

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวและกิจกรรม
งานวิจัย
ห้องปฏิบัติการ
ผลงานตีพิมพ์
รางวัลเกียรติคุณ
หลักสูตรการศึกษา
เรียนออนไลน์
บุคลากร
ศิษย์เก่า
บริการ
ร้านหนังสือ
เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา
หน้าแรกแบบใหม่
หน้าแรก | คณะวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | คำถามทั่วไป | สมาชิก | English

กลุ่มวิจัย
 
กลุ่มวิจัยนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์
ศึกษาเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของประชากรและชุมชน ชีววิทยาเชิงอนุรักษณ์ หลักชีววิทยาเชิงสังคม นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม และเทคนิคการวิจัยทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษณ์
กลุ่มวิจัยการใช้สิ่งมีชีวิตบำบัดมลพิษ
กลุ่มวิจัยชีววิทยาสภาวะแวดล้อม
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสารพิษในแหล่งน้ำ ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และจุลินทรีย์ การตอบสนองของพืชต่อความเครียดในสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียอันตราย การบำบัดสารพิษโดยชีววิธี
กลุ่มวิจัยปรสิตและชีววิทยาภูมิคุ้มกัน
ศึกษาวิจัยปรสิตวิทยาเชิงโมเลกุล วิทยาภูมิคุ้มกันทางปรสิตวิทยา เทคนิคการเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ
กลุ่มวิจัยสิ่งมีชีวิตในน้ำ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศังขวิทยา ศังขวิทยาภาคสนาม กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์พวกหอย
กลุ่มวิจัยพาราซิตอยด์
กลุ่มวิจัยสัตว์ขาปล้อง
ศึกษาวิจัยด้านกีฏวิทยาเชิงโมเลกุล กีฏวิทยาทางการแพทย์ อนุกรมวิธานของแมลง ชีววิทยาของแมลง และการควบคุมศัตรูโดยชีววิธี และบูรณาการ
กลุ่มวิจัยชีววิทยาเชิงฟิสิกส์และนาโนเทคโนโลยี
กลุ่มวิจัยปักษีวิทยาและนกป่า
กลุ่มวิจัยชีววิทยาเชิงวิวัฒนาการ
ศึกษาวิจัยทางด้านเซลล์พันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์เชิงประชาการ และเชิงนิเวศวิทยา พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล พันธุศาสตร์เชิงวิวัฒนาการ
กลุ่มวิจัยพืชเศรษฐกิจ กลุ่มวิจัยชีววิทยาระดับโมเลกุลและการเจริญ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเซลล์และชีววิทยาการเจริญ วิทยาการเรื่องเซลล์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงระบบ วิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-201-5250 แฟกซ์. 02-354-7161
เว็บมาสเตอร์ scnop@mahidol.ac.th