ยินดีต้อนรับ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภูมิปัญญาของแผ่นดิน

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวและกิจกรรม
งานวิจัย
ห้องปฏิบัติการ
ผลงานตีพิมพ์
รางวัลเกียรติคุณ
หลักสูตรการศึกษา
เรียนออนไลน์
บุคลากร
ศิษย์เก่า
บริการ
ร้านหนังสือ
เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา
หน้าแรกแบบใหม่
หน้าแรก | คณะวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | คำถามทั่วไป | สมาชิก | English

Research Groups
 
Molecular Genetics of Pathogenetic Anaerobic Bacteria
ห้องปฏิบัติการ N404

หัวหน้ากลุ่มวิจัย (group leader): ดร.สุรางค์ ชาญกำแหงเดชา

และดร.อมรรัตน์ อรุณนวล

Yeast Research Group
กลุ่มวิจัยยีสต์ ห้องปฏิบัติการ N400/7, B309, PR107 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวหน้ากลุ่มวิจัย (group leader): ผศ.ดร.ชูวงศ์ เอื้อสุขอารีย์

(and Dr.Laren T. Jensen)

Tree Research Group for Forest Resources Sustainability
กลุ่มวิจัยไม้ยืนต้นเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้ ห้องปฏิบัติการ SC2-333 ถึง 335 อาคารวิทยาศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

หัวหน้ากลุ่มวิจัย (group leader): อ.กรวิศฎ์ ณ ถลาง

(และผศ.ดร.รัตนวฒน์ ไชยรัตน์, รศ.ดร.กิตติ โพธิปัทมะ, รศ.ดร.สมโภชน์ น้อยจินดา)

Ecology and Evolution Research Group
กลุ่มวิจัยนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ

หัวหน้ากลุ่มวิจัย (group leader): อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
Click to see previous version of this page.
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-201-5250 แฟกซ์. 02-354-7161
เว็บมาสเตอร์ scnop@mahidol.ac.th