ยินดีต้อนรับ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภูมิปัญญาของแผ่นดิน

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวและกิจกรรม
งานวิจัย
ห้องปฏิบัติการ
ผลงานตีพิมพ์
รางวัลเกียรติคุณ
หลักสูตรการศึกษา
เรียนออนไลน์
บุคลากร
ศิษย์เก่า
บริการ
ร้านหนังสือ
เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา
หน้าแรกแบบใหม่
หน้าแรก | คณะวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | คำถามทั่วไป | สมาชิก | English

สื่อการเรียนการสอนชีววิทยา
 

ระบบจัดการหลักสูตรชีววิทยาออนไลน์ (รุ่นเบต้า)

http://www2.sc.mahidol.ac.th/scbi


SC eLearning site
http://www.sc.mahidol.ac.th/e_learning/index.html

(สมาชิกเว็บไซต์ภาควิชาชีววิทยา สามารถเก็บคะแนนสะสมจากการทำแบบฝึกหัดเหล่านี้ได้)

 1. Course Schedules
 2. ICBI 102 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพแบบบูรณาการ 1
 3. ICBI 202 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพแบบบูรณาการ 2
 4. บฑคร 612 ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล
 5. KACB 496 สัมมนาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 2
 6. มมสท 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
 7. วทชว 101 หลักชีววิทยา 1
 8. วทชว 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
 9. วทชว 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
 10. วทชว 105 รากฐานแห่งชีววิทยา

 11. วทชว 108 ชีววิทยาทั่วไป (หลักสูตรเก่า)

 12. วทชว 109 ชีววิทยาเชิงบูรณาการ

 13. วทชว 113 หลักชีววิทยา
  • เลคเชอร์ 2553

 14. วทชว 114 ชีววิทยาพื้นฐาน
 15. วทชว 115 พื้นฐานของชีวิต
 16. วทชว 116 ชีววิทยาเชิงแนะนำ
 17. วทชว 117 รากฐานแห่งชีวิต
 18. วทชว 121 ชีววิทยาทั่วไป
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-201-5250 แฟกซ์. 02-354-7161
เว็บมาสเตอร์ scnop@mahidol.ac.th