ยินดีต้อนรับ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภูมิปัญญาของแผ่นดิน

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวและกิจกรรม
งานวิจัย
ห้องปฏิบัติการ
ผลงานตีพิมพ์
รางวัลเกียรติคุณ
หลักสูตรการศึกษา
เรียนออนไลน์
บุคลากร
ศิษย์เก่า
บริการ
ร้านหนังสือ
เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา
หน้าแรกแบบใหม่
หน้าแรก | คณะวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | คำถามทั่วไป | สมาชิก | English

ดาวน์โหลด
หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
 • ป.ตรี หลักสูตรนานาชาติ: ตารางเรียน เทอม 2/2557
 • สไลด์นำเสนอหลักสูตรปริญญาตรี ชีววิทยา (Intranet)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (2547) [PDF]
 • หลักสูตรพิสิฐวิธานวิทยาศาสตร์บัณฑิต (2547) [PDF]
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ (2545) [PDF]
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ [PDF]
 • เอกสารประกอบการเรียนการสอนระดับวิทยาศาสตร์บัณฑิต

 • นักศึกษาหลักสูตรวิทยาสาสตร์บัณฑิต
  • นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา) [รุ่นรหัส 50]
  • นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา) [รุ่นรหัส 49]
  • นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา) [รุ่นรหัส 48]
  • นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา) [รุ่นรหัส 45]
  แนะนำหลักสูตรปริญญาโท และ ปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา (Intranet)

  หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (2545) [PDF]
 • เอกสารสมัครเพื่อศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต [PDF]
 • หลักสูตรปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.)
 • คู่มือนักศึกษาบัณฑิต (PDF, 1MB)
 • แผนผังแสดงหนทางสู่ปริญญาบัตร (PDF, 62KB)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (2545) [PDF]
 • เอกสารสมัครเพื่อศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต [PDF]

 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)
  • GradExpo2009, SC STAR Biology V3 สุทิน กิ่งทอง (CV)
  • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาชีววิทยา (อัพเดทจากภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551) [PDF]
  • สรุปการติดตามนักศึกษาหลักจบจากหลักสูตร (อัพเดทปี 2550) [PDF]
  โปสเตอร์
 • โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (2551) (JPG: 50KB)
 • แผ่นพับ
 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ชีววิทยาและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (PDF: 185KB)
 • แผ่นพับเรื่องการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (PDF: 255KB)
 • ผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์
 • รวมรายชื่องานวิจัยปี 2552 [PDF]
 • รวมรายชื่องานวิจัยปี 2551 [PDF]
 • รวมรายชื่องานวิจัยปี 2550 [PDF]
 • รวมรายชื่องานวิจัยปี 2549 [PDF]
 • รวมรายชื่องานวิจัยปี 2548 [PDF]
 • รวมรายชื่องานวิจัยปี 2547 [PDF]
 • รวมรายชื่องานวิจัยปี 2546 [PDF]
 • เอกสารเกี่ยวกับโฮมเพจภาควิชาชีววิทยา
  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง คณะวิทยาศาสตร์
  เส้นทางศึกษาชีววิทยาและธรณีศาสตร์
 • คู่มือชมเส้นทางศึกษาชีววิทยาและธรณีศาสตร์ (PDF: 768 KB ภาษาไทย 14 สิงหาคม 2552)
 • Bio-Geo Path Era Information 2009
 • กว่าจะมาเป็นเส้นทางศึกษาชีววิทยาและธรณีศาสตร์ [PDF: 11MB Thai]
 • แผ่นพับเส้นทางศึกษาชีววิทยาและธรณีศาสตร์ ปีพ.ศ. 2550 (PDF: 5.32 MB Thai)
 • ข้อมูลของยุคต่างๆบนเส้นทางศึกษาชีววิทยาและธรณีศาสตร์ (PDF: 6.26 MB Thai)
 • บันทึกหินบนเส้นทางศึกษาชีววิทยาและธรณีศาสตร์ (PDF: 1.38 MB Thai)
 • กิจกรรมแรลลี่ก่อนประวัติศาสตร์ (PDF: 165 KB) งานถนนสายวิทยาศาสตร์ วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 • เอกสารอื่นๆ
  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร. 02-201-5250 แฟกซ์. 02-354-7161
  เว็บมาสเตอร์ scnop@mahidol.ac.th