ยินดีต้อนรับ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภูมิปัญญาของแผ่นดิน

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวและกิจกรรม
งานวิจัย
ห้องปฏิบัติการ
ผลงานตีพิมพ์
รางวัลเกียรติคุณ
หลักสูตรการศึกษา
เรียนออนไลน์
บุคลากร
ศิษย์เก่า
บริการ
ร้านหนังสือ
เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา
หน้าแรกแบบใหม่
หน้าแรก | คณะวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | คำถามทั่วไป | สมาชิก | English

ติดต่อเรา
 
ที่อยู่ทางไปรษณีย์:
ภาควิชาชีววิทยา,
คณะวิทยาศาสตร์,
มหาวิทยาลัยมหิดล,
ถนนพระราม 6, ราชเทวี
กรุงเทพ 10400
หมายเลขโทรศัพท์:
0-2201-5250
โทรสาร:
0-2354-7161
เว็บไซต์:
www.sc.mahidol.ac.th/scbi
เครือข่ายสังคมออนไลน์:
อีเมล์:
หัวหน้าภาควิชา:
รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์
scppg@mahidol.ac.th

รองหัวหน้าภาค:
รศ.ดร.เยาวลักษณ์ จิตรามวงศ์
scyct@mahidol.ac.th

ประธานหลักสูตรปริญญาเอก (ชีววิทยา):
รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์
scppg@mahidol.ac.th

ประธานหลักสูตรปริญญาโท (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม):
รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์
scppg@mahidol.ac.th

ประธานหลักสูตรปริญญาเอก (ความหลากหลายทางชีวภาพ):
รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร
scsrk@mahidol.ac.th

ประธานหลักสูตรปริญญาตรี:
รศ.ดร.สังวรณ์ กิจทวี
grskt@mahidol.ac.th
เว็บมาสเตอร์:
อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
scnop@mahidol.ac.th
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-201-5250 แฟกซ์. 02-354-7161
เว็บมาสเตอร์ scnop@mahidol.ac.th