ยินดีต้อนรับ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภูมิปัญญาของแผ่นดิน

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวและกิจกรรม
งานวิจัย
ห้องปฏิบัติการ
ผลงานตีพิมพ์
รางวัลเกียรติคุณ
หลักสูตรการศึกษา
เรียนออนไลน์
บุคลากร
ศิษย์เก่า
บริการ
ร้านหนังสือ
เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา
หน้าแรกแบบใหม่
หน้าแรก | คณะวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | คำถามทั่วไป | สมาชิก | English

เว็บบอร์ดภาควิชาชีววิทยา
ค้นหา:
[ดูหัวข้อกระทู้] [กระทู้สมัยนิยม] [ตั้งกระทู้ใหม่] [ตอบกระทู้]
ตารางเรียน ตารางสอน เอกสาร แบบฝึกหัด สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆเกี่ยวกับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556-2557 ได้ที่นี่

กำหนดเปิดปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 http://bit.ly/HE04jr

ตารางเรียนชั้นปี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 http://bit.ly/18RiYKa


ดาวน์โหลดตารางเรียน สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2-4 ภาควิชาชีววิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556-2557 http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi/images/2013/MUBio_BSc_Timetable_Term2_2013-2014.jpgอ.โจ้อ.โจ้ (Lv 45)
Advance Scholar
Exp: 36185By: อ.โจ้ November 4, 2013 08:31

ข้อความที่ 1:
วิชา SCBI 322 Evolution สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาชีววิทยา

ตารางเรียน
http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi322/2013/SCBI322_Syllabus_2013-2014.pdf

เลคเชอร์เรื่อง Origin of Evolution Thought (อ.เจนจิต)
http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi322/2013/SCBI322_JK_01_Origin_of_Evolution_Thought_2013-2014.pdf

เลคเชอร์เรื่อง Origin of Evolution Thought (เอกสารประกอบการสอนเพิ่มเติม)
http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi322/2013/SCBI322_JK_01_Origin_of_Evolution_Thought_Supplement_2013-2014.pdf


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 45)
Advance Scholar
Exp: 36190By: อ.โจ้ November 4, 2013 08:35

ข้อความที่ 2:
วิชา SCBI 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ตารางเรียน
http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi104/SCBI104_Schedule_2013-2014.pdfอ.โจ้อ.โจ้ (Lv 45)
Advance Scholar
Exp: 36197By: อ.โจ้ November 4, 2013 08:54

ข้อความที่ 3:
SCBI 123

Virus
http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi123/SCBI123_01_Virus_2013-2014.pdf

Prokaryote
http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi123/SCBI123_02_Prokaryote_2013-2014.pdf


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 45)
Advance Scholar
Exp: 36224By: อ.โจ้ November 4, 2013 15:04

ข้อความที่ 4:
SCBI 322 Evolution อ.เจนจิต

เลคเชอร์เรื่อง Evolution Theory

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi322/2013/SCBI322_JK_02_Evolution_Theory_2013-2014.pdf

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi322/2013/SCBI322_JK_02_Evolution_Theory_Supplement_2013-2014.pdf


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 45)
Advance Scholar
Exp: 36233By: อ.โจ้ November 6, 2013 09:06

ข้อความที่ 5:
SCBI 322 Evolution อ.เจนจิต

เลคเชอร์เรื่อง Variation
http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi322/2013/SCBI322_JK_03_Variation_2013-2014.pdf

เอกสารประกอบเลคเชอร์เรื่อง Variation
http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi322/2013/SCBI322_JK_03_Variation_Supplement_2013-2014.pdf


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 45)
Advance Scholar
Exp: 36238By: อ.โจ้ November 12, 2013 08:42


ข้อความที่ 6:
SCBI 123

เลคเชอร์เรื่อง Protists

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi123/SCBI123_TS_03_Protists_2013bw.pdf


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 45)
Advance Scholar
Exp: 36249By: อ.โจ้ November 14, 2013 07:17

ข้อความที่ 7:
SCBI 208 Invertebrate Zoology

ตารางเรียน

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi208/SCBI208_Course_Schedule_2013-2014.pdf

เลคเชอร์เรื่อง Protozoa (อ.ป๋วย)

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi208/SCBI208_PO_01_Protozoa_2013.pdf


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 45)
Advance Scholar
Exp: 36258By: อ.โจ้ November 14, 2013 16:26

ข้อความที่ 8:
SCBT 502 Recombinant DNA Technology

Course syllabus

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbt502/SCBT502_Course_Schedule_2013.pdf

Molecular Taxonomy and Phylogenetics

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbt502/SCBT502_NO_01_Molecular_Taxonomy_and_Phylogenetics_2013bw.pdf


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 45)
Advance Scholar
Exp: 36261By: อ.โจ้ November 14, 2013 17:03

ข้อความที่ 9:
SCBI 208 Invertebrates

เลคเชอร์เรื่อง Porifera (อ.ป๋วย)

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi208/SCBI208_PO_02_Porifera_2013.pdf


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 45)
Advance Scholar
Exp: 36272By: อ.โจ้ November 18, 2013 09:24

ข้อความที่ 10:
เลคเชอร์ SCBI 123

เรื่องอาณาจักรพืช
http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi123/SCBI123_TS_04_Plants_2013bw.pdf

อาณาจักรฟังไจ
http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi123/SCBI123_TS_05_Fungi_2013bw.pdf


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 45)
Advance Scholar
Exp: 36280By: อ.โจ้ November 20, 2013 06:32

ข้อความที่ 11:
SCBI 123 อ.สุขศิริ

Animal Diversity 1
http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi123/SCBI123_SVG_01_Animal_Diversity_1_2013.pdf

Animal Diversity 2
http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi123/SCBI123_SVG_02_Animal_Diversity_2_2013.pdf


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 45)
Advance Scholar
Exp: 36287By: อ.โจ้ November 26, 2013 16:47


ข้อความที่ 12:
SCBI 208 Invertebrates (อ.ณัฐพล)

เลคเชอร์เรื่อง Annelida

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi208/SCBI208_NO_01_Annelida_2013-2014bw.pdf


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 45)
Advance Scholar
Exp: 36296By: อ.โจ้ December 6, 2013 08:18

ข้อความที่ 13:
SCBI 122 (อ.อมรา)

Diversity of Life
http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi122/SCBI122_AN_Diversity_of_Life_2013.pdf


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 45)
Advance Scholar
Exp: 36301By: อ.โจ้ December 11, 2013 06:39

ข้อความที่ 14:
SCBI 322 Evolution (อ.ณัฐพล)

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi322/2013/SCBI411_NO_01_Orientation_2013c.pdf

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi322/2013/SCBI411_NO_02_Adaptation_2013bw.pdf


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 45)
Advance Scholar
Exp: 36308By: อ.โจ้ December 11, 2013 09:22

ข้อความที่ 15:
SCBI 123 อ.สุขศิริ

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi123/SCBI123_SVG_04_Animal_Diversity_4_2013.pdf


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 45)
Advance Scholar
Exp: 36315By: อ.โจ้ December 12, 2013 06:30

ข้อความที่ 16:
SCBI 208 Invertebrates

Minor Phyla

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi208/SCBI208_NO_02_Minor_Phyla_2013bw.pdf


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 45)
Advance Scholar
Exp: 36320By: อ.โจ้ December 13, 2013 08:15

ข้อความที่ 17:
SCBI 470 Basic Immunology

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi470/SCBI470_Basic_Immunology_Syllabus_2013.pdf

SCBI 123 (อ.สุขศิริ)

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi123/SCBI123_SVG_03_Animal_Diversity_3_2013.pdf

SCBI 208 Invertebrates (อ.สุขศิริ)

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi208/SCBI208_SVG_Acoelomate_2013.pdf

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi208/SCBI208_SVG_Rotifera_2013.pdf


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 45)
Advance Scholar
Exp: 36325By: อ.โจ้ December 16, 2013 09:32

ข้อความที่ 18:
ตารางอาจารย์และผู้ช่วยสอนปฏิบัติการชีววิทยา 2 (SCBI 104) ฉบับ 16 ธ.ค. 2556

http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi/download/SCBI104_Protor_Schedule_Update_20131216.pdf


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 45)
Advance Scholar
Exp: 36330By: อ.โจ้ December 16, 2013 15:49

ข้อความที่ 19:
SCBI 322 Evolution

เรื่อง Sexual Selection

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi322/2013/SCBI4322_NO_03_Sexual_Selection_2013-2014bw.pdf


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 45)
Advance Scholar
Exp: 36339By: อ.โจ้ December 18, 2013 09:14

ข้อความที่ 20:
SCBI 123

Animal Diversity 5

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi123/SCBI123_SVG_05_Animal_Diversity_5_2013.pdf

Reproduction

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi123/SCBI123_PD_Reproduction_2013.pdf

Fertilization

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi123/SCBI123_PD_Fertilization_2013.pdf

Early and Late Development

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi123/SCBI123_PD_Eearly_Late_Development_2013.pdfอ.โจ้อ.โจ้ (Lv 45)
Advance Scholar
Exp: 36344By: อ.โจ้ December 19, 2013 07:37

ข้อความที่ 21:
SCID101

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scid101/SCID101_PJS_01_Environment_and_Pollution_2013.pdf


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 45)
Advance Scholar
Exp: 36349By: อ.โจ้ December 19, 2013 07:45

ข้อความที่ 22:
SCBI 123 (อ.ชูวงศ์)

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi123/SCBI123_CA_Repro_and_De2013.pdf


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 45)
Advance Scholar
Exp: 36354By: อ.โจ้ December 20, 2013 11:01

ข้อความที่ 23:
ScBI 322 Evolution (อ.ณัฐพล)

Kin Selection

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi322/2013/SCBI322_NO_04_Kin_Selection_2013-2014.pdf


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 45)
Advance Scholar
Exp: 36359By: อ.โจ้ December 25, 2013 09:10

ข้อความที่ 24:
SCBI 208 Invertebrates (อ.ณัฐพล)

Phylum Mollusca

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi208/SCBI302_NO_03_Phylum_Mollusca_2014bw.pdf


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 45)
Advance Scholar
Exp: 36366By: อ.โจ้ January 3, 2014 07:05

ข้อความที่ 25:
เลคเชอร์ SCBI 322 Evolution อ.ณัฐพล

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi322/2013/SCBI322_NO_05_Molecular_Evolution_and_Phylogenetic_Tree_2013-2014.pdf


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 45)
Advance Scholar
Exp: 36379By: อ.โจ้ January 22, 2014 08:20

ข้อความที่ 26:
เลคเชอร์ SCBI 322 Evolution อ.เจนจิต

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi322/2013/SCBI322_JK_06_Human_Evolution_2013-2014.pdf

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi322/2013/SCBI322_JK_07_ASEAN_2013-2014.pdf

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi322/2013/SCBI322_JK_07_ASEAN_Supplement_2013-2014.pdf


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 45)
Advance Scholar
Exp: 36388By: อ.โจ้ January 30, 2014 18:26

[Back to top...]
ตอบกระทู้
 
ข้อความ:
PIN: (โปรดพิมพ์เลขหนึ่งสามตัวในช่องว่างนี้)
ชื่อ:
อีเมล์:
 
 
Special Tags:

Bold = [b]Bold[/b]

Gallus gallus domesticus = [i]Gallus gallus domesticus[/i]

WARNING! = [font color=#FF0000]WARNING![/font]

http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi = [url]http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi[/url]

scnop@mahidol.ac.th = [email]scnop@mahidol.ac.th[/email]

= //Angry

= //Grin

= //Kidding

= //Laugh

= //Sad

= //Wow

= //Smile

= //Cool

= //Huh

= :-D

Insert picture [img]http://www.somewhere.com/somefile.jpg[/img]

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-201-5250 แฟกซ์. 02-354-7161
เว็บมาสเตอร์ scnop@mahidol.ac.th