Welcome to...
Department of Biology, Faculty of Science
Mahidol University
Wisdom of the Land

Home
About us
News and Events
Research
Facilities
Publications
Awards
Curriculums
eLearning
Staff
Alumni
Service
Shop
Webboard
Download
Contact us
New Homepage
Home | Faculty of Science | Mahidol University | FAQs | Members | ภาษาไทย

Department of Biology Webboard
Search:
[Reload] [Recent] [Post] [Reply]

1 like for this topic.

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน ป.ตรี ชั้นปีที่ 1 (7-8 เมษายน 2554)

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน ป.ตรี ชั้นปีที่ 1

วันที่ 7-8 เมษายน 2554
ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (ห้องอ.สตางค์ และห้องเรียนตึก M สำหรับประชุมกลุ่มย่อย)


ห้องประชุม (ก่อนเริ่มประชุมครับ)

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554

0830-0900 ลงทะเบียนและรับเอกสาร
0900-0930 กล่าวต้อนรับและชี้แจงเรื่อง Mahidol University Learning Outcomes (รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา)
0930-1045 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานในปัจจุบันและแนวทางการปรับปรุง (วิชาภาษาไทยและอังกฤษ, วิชาวิทยาศาสตร์)
1100-1200 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนการสอน
1300-1600 สัมมนากลุ่มย่อย การระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการจัดการการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554

0900-1200 นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย และปิดการประชุม

การแบ่งกลุ่มย่อย

กลุ่ม A ได้แก่คณะ SI, RA, PY, DT, VS
กลุ่ม B ได้แก่คณะ MT, RT, PH, PT
กลุ่ม C ได้แก่คณะ NS, NR, SS, PO, T, OT
กลุ่ม D ได้แก่คณะ EG, ICT, EN, KA


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 38)
pH Meter
Exp: 27160By: อ.โจ้ April 7, 2011 09:01

Message 1:
ภาพรวมแสดงความพึงพอใจวิชาชีววิทยาปีการศึกษา 2553

เนื่อหามีความน่าสนใจ 3.95/5
เนื้อหาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในสาขาวิชาชีพได้ 4.10/5
การจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 4/5

หมายเหตุ: ได้คะแนนมากกว่าวิชาวิทยาศาสตร์อื่นๆ (คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี)

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

จาก SI บอกว่าเนื้อหาชีววิทยาบางส่วนที่ไม่ได้ใช้ในการศึกษาต่อในปีที่ 2-6 ควรตัดออกไปเช่นอนุกรมวิธาน ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างละเอียด การกระจายเนื้อหาสองเทอมค่อนข้างเหมาะสม แต่ควรลดอนุกรมวิธาน แล้วเพิ่มเรื่องสรีรวิทยา การศึกษาเอ็มบริโอ และชีวเคมี เพื่อให้เป็นพื้นฐานของชั้นปีต่อไป

จาก DT เนื้อหาชีววิทยาเรื่องอนุกรมวิธาน ..ข้าพเจ้าไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องสอนนักเรียนกลุ่มแพทย์ ควรเอาเวลามาสอนชีวเคมีเช่นนศ.กลุ่มแพทย์รามาจะดีกว่า

จาก MT ไม่อยากให้เรียนในเทอม 1 ทั้งหมดเพราะมันเยอะไป

จาก RT ไม่จำเป็นต้องเรียน หรือเรียนมากเกินไป และไม่ได้ใช้ในการประกอบอาชีพหรือเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อที่สูงขึ้น

จาก PT ควรตัดเนื้อหาบางอย่างออกที่ไม่เกี่ยวกับวิชาชีพ เช่นอนุกรมวิธานของชีววิทยา

จาก TT (แพทย์แผนไทยประยุกต์) เนื้อหาบางส่วนซ้ำกับตอนม.ปลาย แต่ไม่มากนักเช่นวิชาชีววิทยา

จาก EG นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ไม่ได้เรียนวิชาชีววิทยา

(เลือกความคิดเห็นที่เกี่ยวกับวิชาชีววิทยา จากเอกสารการประเมินรายวิชา (เอกสารชุดที่ 4 ในการประชุม)อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 38)
pH Meter
Exp: 27163By: อ.โจ้ April 7, 2011 09:30

Message 2:
ดูเหมือนว่านักศึกษาไม่อยากเรียนอนุกรมวิธาน/ความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ทราบว่าอาจารย์คณะปลายทางจะเห็นเหมือนนักศึกษาหรือไม่? โปรดติตามตอนต่อไป


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 38)
pH Meter
Exp: 27166By: อ.โจ้ April 7, 2011 09:31

Message 3:
ไม่มีจาก SC บ้างหรอครับ


By: yutasin April 7, 2011 10:15

Message 4:
การประชุมนี้เน้นไปคณะปลายทางครับ นักศึกษาคณะวิทย์ ไม่ใช่คณะปลายทางในที่นี้ครับ เรื่องการสอนของคณะวิทย์มีกรรมการหลักสูตรป.ตรีต่างหากอยู่แล้วซึ่งประชุมไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้ครับ ของชีวะมีอ.เยาวลักษณ์ อ.สุพีชา และอ.ศิรวิทย์เข้าประชุมครับ


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 38)
pH Meter
Exp: 27173By: อ.โจ้ April 7, 2011 10:18

Message 5:
- น่าจะต้องดูจุดประสงค์ว่า "เราเรียนชีววิทยาปี 1 เพื่ออะไร?" เรียนเพื่อให้รู้จัก "ชีววิทยา" หรือเรียนเพื่อ "ปูพื้นไปสู่ชั้นปีที่สูงขึ้น" เป็นหลัก

- ที่นศ.จากแนวๆ วิทย์สุขภาพคอมเม้นท์มาที่ให้เน้นชีวเคมี ผมเข้าใจว่าชีวเคมีที่เรียนกันตอนปี 2 (ที่ภาคชีวเคมีรับผิดชอบ) ก็น่าจะเริ่มจากพื้นฐานอยู่แล้ว ถ้าคณะวิทย์จะสอนให้ได้ประโยชน์จริงๆ ก็อาจจะร่วมมือกับภาคชีวเคมีว่า ต้องการ หรืออยากให้ปูพื้นเรื่องใด แล้วพอเรียนชีวเคมีจริงๆ จะได้ไม่ต้องพูดซ้ำ ไรงี้เป็นต้นครับ


HalleyHalley (Lv 87)
Webboard Apprentice
Exp: 6967By: Halley April 7, 2011 15:35

Message 6:
ไม่อยากเรียนเนื้อหาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ละเอียดเกินไป ต้องการเรียนชีวเคมีเยอะๆ ฯลฯ เดี๋ยวนี้ผู้สอนต้องเอาใจผู้เรียนมากเหลือเกิน เราต้องเต้นไปตามที่เค้าต้องการ ใช่หรือไม่ วิชาชีววิทยาพื้นฐานคือวิชาที่ว่าด้วยเนื้อหาอะไรกันแน่เอ่ย


By: April 7, 2011 16:37

Message 7:
ผมอยากเสนอว่า ถ้าทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพ "สนุก" ความคิดเห็นพวกนี้จะหมดไปแน่นอนครับ

ผมคิดแตกต่างนะครับ ผมว่าไม่ใช่เรื่องของ "การเอาใจผู้เรียน"
แต่น่าจะคือ "การเจอกันครึ่งทาง" เพราะในห้องนอกจากนศจะเรียนรู้จากอาจารย์ ตำราแล้ว อาจารย์ก็เรียนรู้จากนศ แม่บ้านก็เรียนรู้จากนศ พี่เจ้าที่ห้องโสตก็เรียนรู้ เป็นการเรียนรู้เชิงแลกเปลี่ยน

ผมคิดว่าผู้จัดทำโครงการมีความหวังดีสูงและน่าตบมือให้เลยครับ

แต่ไม่รู้ว่า ผมจะเป็นยังไง????


By: Y.mumkung April 7, 2011 17:27

Message 8:
เพิ่มภาพครับภาพการประชุมภาพบนสุดของโพสต์นี้ครับ ที่เหลือเป็นภาพเกี่ยวกับมื้อกลางวันครับ ขนมจีนน้ำพริก (ร้านบุญยนุชอร่อยมากครับ) จำไม่ได้ว่าทานขนมจีนไปกี่หยิบเลย เหอๆ


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 38)
pH Meter
Exp: 27196By: อ.โจ้ April 7, 2011 19:15

Message 9:

การประชุมกลุ่มย่อย (ผมอยู่ห้อง D ประกอบด้วยคณะปลายทางได้แก่ KA, EN, ICT, EG) ของว่างเป็นขนมไทยกับกาแฟหรือชาเย็น ..กาแฟเย็นอร่อยมาก ทานไปสองแก้ว


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 38)
pH Meter
Exp: 27201By: อ.โจ้ April 7, 2011 19:23

Message 10:
ภารกิจกลุ่มย่อยมีดังนี้ครับ

1. การปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. เนื้อหาของแต่ละรายวิชาที่ต้องการจะปรับปรุง
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม 21st Century Skills
4. แนวทางการประเมินพัฒนาการของนักศึกษาเมื่อมีการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนตามข้อ 3

นำเสนอวันพรุ่งนี้ 8 เมษายน 2554 กลุ่มย่อยละ 20 นาที

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นคนดี (1. คิดดี พูดดี ทำดี 2. มีจิตสำนึกต่อสังคม)
มีปัญญา (3. ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 4. มีภาวะผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ และเก่งงาน)
นำพาสุข (5. สร้างความสุขภายในตนเอง และขยายความสุขให้ผู้อื่นได้ 6. เข้าใจในความหลากหลายและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติ)

21st Century Skills

Learning and innovation skills

1. Critical thinking and problem solving
2. Creativity and innovation
3. Communication and collaboration
4. Information, media and technology skills
5. Flexibility and adaptability

Life and career skills

6. Initiative and self-direction
7. Social and cross-cultural skills
8. Productivity and accountability
9. Leadership and responsibility

นอกจากนี้เรายังมี TQF มาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน

1. คุณธรรม/จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราก็มี MU Core Values (ค่านิยมองค์กร)
M = Mastery เป็นผู้รอบรู้ มีความเชี่ยวชาญ
A = Altruism ไม่เห็นแก่ตัว ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน
H = Harmony มีความเป็นเอกภาพ มีความสามัคคี ปรองดอง
I = Integrity มีความซื่อตรง มั่นคงในคุณธรรม
D = Determination มีความมุ่งมั่น มุมานะ
O = Originality มีความคิดริเริ่ม แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร
L = Leadership มีความเป็นผู้นำ


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 38)
pH Meter
Exp: 27208By: อ.โจ้ April 7, 2011 19:37

Message 11:
o ใช้ชีวิตเป็นโจทย์
โดดข้ามบางเนื้อหา
สื่อสารรายวิชา
ชี้คุณค่าและความสำคัญ

o ลดความซ้ำซ้อน
สอนเป็นทีมประยุกต์สร้างสรรค์
คิดข้อตกลงร่วมกัน
เสริมสัมพันธ์ชั้นเรียน

o แบ่งปันความรู้สึก
ตรองตรึกด้วยเล่าวาดเขียน
นำพาสุขด้วยพากเพียร
ครูนักเรียนล้วนสุขใจ

โดยอ.หนู (วิทยาศาสตร์การกีฬา)


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 38)
pH Meter
Exp: 27243By: อ.โจ้ April 8, 2011 10:06

Message 12:


สไลด์ของกลุ่ม 1D นักศึกษากลุ่ม EN, KA, ICT, EG


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 38)
pH Meter
Exp: 27248By: อ.โจ้ April 8, 2011 10:50

Message 13:
มีคลิบเรื่อง 21st Century Skills ให้ดูก่อนนำเสนอของกลุ่ม 1D http://www.youtube.com/watch?feature=youtube_gdata_player&v=_A-ZVCjfWf8

(พี่ปุ้มไปหาลิงก์ได้รวดเร็วมาก)


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 38)
pH Meter
Exp: 27253By: อ.โจ้ April 8, 2011 11:08

Message 14:
มาถึงช่วงท้ายของการประชุม อ.สุนันทาถามว่าอยากให้มีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ให้มาช่วยอภิปรายกัน


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 38)
pH Meter
Exp: 27263By: อ.โจ้ April 8, 2011 11:42

Message 15:
บันทึกการนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย:
http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi/download/2011/MU_Teaching_Workshop_Presentation_Note_20110408.pdf


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 38)
pH Meter
Exp: 27275By: อ.โจ้ April 8, 2011 17:30

[Back to top...]
Post Reply to this Topic
 
Reply:
PIN: (โปรดพิมพ์เลขหนึ่งสามตัวในช่องว่างนี้)
Name:
Email:
 
 
Special Tags:

Bold = [b]Bold[/b]

Gallus gallus domesticus = [i]Gallus gallus domesticus[/i]

WARNING! = [font color=#FF0000]WARNING![/font]

http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi = [url]http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi[/url]

scnop@mahidol.ac.th = [email]scnop@mahidol.ac.th[/email]

= //Angry

= //Grin

= //Kidding

= //Laugh

= //Sad

= //Wow

= //Smile

= //Cool

= //Huh

= :-D

Insert picture [img]http://www.somewhere.com/somefile.jpg[/img]

Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Rama VI Road, Rachadhavi, Bangkok 10400 Thailand

Tel. (+66) 2201-5250 Fax. (+66) 2354-7161
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th