Welcome to...
Department of Biology, Faculty of Science
Mahidol University
Wisdom of the Land

Home
About us
News and Events
Research
Facilities
Publications
Awards
Curriculums
eLearning
Staff
Alumni
Service
Shop
Webboard
Download
Contact us
New Homepage
Home | Faculty of Science | Mahidol University | FAQs | Members | ภาษาไทย

Department of Biology Webboard
Search:
[Reload] [Recent] [Post] [Reply]

2 likes for this topic.

ภาพจากงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา (4 มีนาคม 2554)

กลายเป็นงานปัจฉิมอาจารย์ไปได้อย่างไม่รู้ตัว

เจ้าหน้าที่โต๊ะลงทะเบียน

อาจารย์วัชโรบลไม่ยอมเงยหน้ามองกล้อง

พิธีกรที่รู้หน้าที่

ป้ายแบบกลับมาใช้ใหม่ได้ แค่เปลี่ยนวันที่เอา

อ.ประหยัดกล่าวให้โอวาท และชวนกลับมาเยี่ยมภาคบ่อยๆ

พี่อี๊ดเป็นตากล้อง

อ.ระพีให้โฟกัสที่อ.วัชรีพร โดยยอมเอาตัวเองเป็นฉากหลัง

ชิ้นส่วนในซองสีชมพู

เล็ง วาง แกะ

วงนอกว่างๆก็ถ่ายภาพเล่น

เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง

ปีย์ที่จะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ (อะไรใหญ่?)

ใกล้จะเสร็จแล้ว (ไชโย)

อ.เยาวลักษณ์กล่าวให้โอวาท

นักศึกษามอบมาลัยให้อาจารย์

มาลัยในมืออ.เสรี

ลืมชดเชยแสงเลยมืดไปครับ

กดเร็วกว่านี้จะเป็นรูปกำปั้นอยู่บนหัวแทนฮิๆ

อ.สมโภชน์กับชัยชนะของเหล่านักศึกษา

ตัวแทนนักศึกษา

มอบภาพถ่ายที่ระลึก

ถ่ายภาพหมู่

เปลี่ยนท่าบ้าง

แยกกันไปถ่ายภาพตรงนู้นทีตรงนี้ที

ข้าวผัดทะเล อร่อยดีใช้ได้ กุ้งก็มีเยอะ ตัวอ้วนๆ

ไก่ทอดก็นุ่มอร่อย

แกงจืดลูกรอกหมูสับ (ขอ 3 ถ้วยเลย)

จานตัวอย่าง

...แอบกลับมานับว่าผมโดนตัดไปกี่ที ...ใครทำบอกมาซะดีๆ


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 37)
Supreme Champion
Exp: 25981By: อ.โจ้ March 4, 2011 19:06

Message 1:
ไม่ยอม ไม่มีรูปเราอีกแล้ว อุตสาห์ลงไปจัดโต๊ะลงทะเบียนแต่เช้ากับป้า ฮือ ฮือ


NPNP (Lv 22)
pH Meter
Exp: 3793By: NP March 4, 2011 19:49

Message 2:
คำกล่าวให้โอวาท
ในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
ของ รองศาสตราจารย์ ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ หอประชุม ศาสตราจารย์ สตางค์ มงคลสุข
* * * * * * * * * * *

ว่าที่บัณฑิต ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่รักทุกคน
กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ใหม่ๆก่อนที่จะจบการศึกษาและออกไปใช้ชีวิตในการทำงาน ทั้งนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมของทุกคนที่จะจบการศึกษาในปีนี้
ทุกคนคงอาจจะพอจำ ความรู้สึกตื่นเต้นของวันแรก ที่ได้เข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากนั้นก็ได้เล่าเรียนจนจบการศึกษา ซึ่งหลายคนเรียนจบภายในเวลา ๔ ปี แต่ก็อาจจะมีบางคนที่ใช้เวลาเรียนมากกว่า ๔ ปี

อย่างไร ก็ตามความคิดของแต่ละคน คงแตกต่างกันไปตามพื้นฐานของแต่ละบุคคลซึ่งอาจจำแนกได้ดังนี้

1. รู้แน่นอนว่าจะทำอะไร -- ซึ่งคงมีเป็นส่วนน้อย
2. คิดไม่ออก หรือ ตัดสินใจไม่ถูก ว่าจะไปทางไหนดี – ซึ่งคงมีเป็นส่วนมาก
3. มีความกังวลต่ออนาคตข้างหน้า

ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นกับอาจารย์ซึ่งจบจากที่นี่เช่นกัน ซึ่งอาจารย์ในสมัยนั้นได้คุยปรึกษากับเพื่อนๆ เท่านั้น เพราะไม่เคยมีการจัดงานปัจฉิมนิเทศอย่างเป็นทางการให้กับเหล่าว่าที่บัณฑิต เหมือนอย่างตอนนี้ ถือว่าพวกเราโชคดี ใช่หรือไม่

พวกเราได้พูดคุยถึงอนาคตว่า จะทำอะไรจึงจะเอาตัวรอดได้และตัดสินใจไม่ถูก แต่หลังจากนั้นก็ได้มีความพยายามหางานทำเพราะ ความรู้สึกในขณะนั้นก็คือ หางานอะไรก็ได้ทำ เพื่อนอีกคนกลับบ้านไปขายของช่วยครอบครัว อีกหลายคนเรียนหนังสือต่อ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความคิดของแต่ละคนแตกต่างกันไป แต่ในที่สุดหลายคนก็ชอบในสิ่งที่ตนเองเลือกแต่หลายคนไม่ชอบและเปลี่ยนอาชีพไป

ภาวะภายนอกเป็นสิ่งที่อยู่เหนือภาวะควบคุม เราแค่เฝ้ามองแต่อย่าไปวิตก เราต้องคุมภาวะภายในคือตัวเราให้ดี
ในฐานะที่เป็นว่าที่บัณฑิต ถ้าต้องการความมั่นคงในอาชีพ เราต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. จบมาแล้วมีความรู้เพียงพอ
๒. มีคุณสมบัติที่ดีนอกเหนือจากปริญญาที่ได้รับ เช่น มีความสนใจและกระตือรือร้น การแสดงออกให้เห็นว่ามีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง
๓. บุคลิกภาพ ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยตามสมัย บุคลิกภาพด้านการแต่งกายและการเดินต้องดูดี เพราะสิ่งเหล่านี้ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวตนของเรา

โดยทั่วไปของการทำงานในองค์กรจะมีคนอยู่ ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑) ถ้าหน่วยงานให้สิ่งตอบแทนมากจึงจะทำงานดี และ ประเภทที่ ๒) กลุ่มคนที่คำนึงถึงผลตอบแทนน้อยกว่าสิ่งที่จะทำ ผลประโยชน์ตอบแทนมาทีหลังแต่ความเจริญรุ่งเรืองของหน่วยงานต้องมาก่อน ในจำนวนคนทั้ง ๒ ประเภท คนประเภทที่ ๒ จะประสบผลสำเร็จมากกว่าประเภทแรก เพราะถ้าตั้งทำงานอย่างเต็มที่และขันอาสาหรือยินดีทำ มักทำให้คนเป็นนายยิ่งพอใจ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จคือ พฤติกรรมการคิดและการทำงานที่แตกต่างกัน ศิลปะในการทำงานแตกต่างกัน ถ้าอยากประสบความสำเร็จต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ต้อง CHANGE
ต้องทุ่มเท และเรียนรู้ว่าศิลปะในการทำงานควรจะเป็นอย่างไร เช่น การทำงานด้วยจิตอาสา การให้ความเคารพนบนอบผู้อาวุโสกว่า เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ต้องไม่มากไปจนเกิดความรำคาญหรือน้อยไป จนน่าเกลียด บางคนชอบพยักหน้าสวัสดีซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่ถ้ายกมือไหว้จะได้รับการไหว้ตอบ จึงต้องรู้ว่าความพอดีอยู่ที่ไหน

หัวใจสำคัญของการทำงานก็คือ หน่วยงานหรือองค์กรต้องมาก่อน ต้องคำนึงว่าผลประโยชน์ของส่วนงานต้องมาก่อนแล้วผลประโยชน์ส่วนตน จะเกิดตามมาโดยไม่รู้ตัว
ในภาวะของการแข่งขันผู้ที่เข้มแข็งที่สุดจึงจะอยู่ได้ เราต้องมีพื้นความรู้ที่ดี อดทน และทุ่มเทจึงอยู่ได้

ในฐานะที่เป็นตัวแทนของคณาจารย์ทั้งหลายที่อยู่และไม่อยู่ในที่นี้ ขอบอกว่าคณาจารย์มีความปรารถนาดีต่อทุกคน และ ขอเน้นย้ำว่าให้ทุกคนมีสิ่งเหล่านี้ก่อนจะออกไปเผชิญภายนอก

๑) ต้องไม่กลัวที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆ
๒) ต้องกล้าที่จะฝัน
๓) ต้องมุ่งมั่นที่จะทำความฝันให้เป็นจริง เหมือนดังคติที่ว่า “ฝันให้ไกล ไปให้ถึง” ต้องตั้งความสำเร็จเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นอะไร

และสุดท้าย เมื่อจบออกไปแล้วอย่าลืมมหาวิทยาลัย อย่าลืมอาจารย์ เพราะที่นี่พร้อมจะต้อนรับทุกคน กลับบ้านเสมอ เพราะที่นี่คือบ้านที่อบอุ่นสำหรับทุกคน
สิ่งหนึ่งที่จะขอย้ำคือ ขอให้ตระหนักว่า เรามี เครือข่ายเพื่อน เครือข่ายมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญ แต่ถ้าไม่มีเราต้องสร้าง เพราะชีวิตประจำวันเราหนีไม่พ้นเครือข่ายอยู่แล้ว
ดังนั้น ถ้าพวกเราทั้งหลายถ้าไม่มีเครือข่าย เราต้องรีบสร้าง ที่สำคัญต้องเป็นคนดี อย่าดำเนินชีวิตในทางที่ไม่ถูกต้อง
ขอให้ประสบความสำเร็จในอาชีพและการทำงานตลอดไป ขอให้โชคดีทุกคน


Download: http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi/download/2011/Farewell_Biology_20110304.pdf


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 37)
Supreme Champion
Exp: 25990By: อ.โจ้ March 4, 2011 20:02


Message 3:
รูปจิ๊กซออาจารย์นี่ก็โอเคนะ เสียอย่างเดียวความใหญ่ของรูปไม่เท่ากัน

สงสัย อ.สังวรณ์ กับ อ.สุพีชา มี back-up ดีแฮะ เลยได้รูปใหญ่สุดเลย


PP-NewPP-New (Lv 140)
Advance Scholar
Exp: 9053By: PP-New March 4, 2011 20:04

Message 4:
งานดีมากครับ / อ. PP พูดได้ประทับใจมาก ดีใจแทนเด็กๆ ที่มีครูอาจารย์ที่ดี ให้ความรักรักและความห่วงใยต่อเขาและเธอเหมือนลูกเหมือนหลานทั้งหมด เด็กปี 4 ของเราน่ารักทุกคนครับ


NevasunyaNevasunya (Lv 47)
Stealth Member
Exp: 36332By: Nevasunya March 4, 2011 21:17

Message 5:
เห็นพี่ๆจบกันแล้ว ไม่อยากให้ถึงปีหน้าเลยยยยย หนูยังไม่อยากจบบบบ


fideliusfidelius (Lv 8)
Advance Scorer
Exp: 481By: fidelius March 4, 2011 22:15

Message 6:
ผมลืมเอารูปให้ป้าอิ๊ดครับ -_-!
เดี๋ยววันจันทร์รบกวน อ.โจ้มาเอาลงเพิ่มด้วยนะครับ
ที่บอกว่ายิ่งใหญ่ คือคงจะเป็นโรคสมองบวมน้ำครับ
ไม่มีเนื้อมีแต่น้ำ 5555


ป.ล. น้อง fidelius แกล้งติด F สักตัวไหม...หุหุ


By: ปีย์ March 4, 2011 23:22

Message 7:
เฮ้อ ลืมชดเชยแสงทั้งปีอ่ะ อ.โจ้ ภาพครูแต่ละภาพงี้ดำเป็นเขมรโยก
ไทรทุกทีซิน่า เคยบอกหลายครั้งแล้วว่าถ้าจะถ่ายมาลงต้องสว่าง หรือ หน้าขาวตัวดำก็ยังดี หุ หุ ถ้าทำไม่ได้อย่าถ่าย ไปดูภาพในอดีตครูที่ป้าอี๊ด หรือ คุณสินาดแกถ่ายสมัยก่อนดิ ครูงี้ผ่องเป็นยองไย (อย่าเพิ่งอ้วกแตก... เอิ๊กๆๆ ) มีประจักษ์พยานอยู่ที่บอร์ดภาคฯ นี่อะไรยิ่งแก่ ยิ่งดำหว่ะ


NevasunyaNevasunya (Lv 47)
Stealth Member
Exp: 36340By: Nevasunya March 4, 2011 23:56

Message 8:
ขอบคุณคณาจารย์ทุกท่าน

ขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคน

ชอบคุณพี่ ๆ ธุระการ

สำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมา และต่อจากนี้ไปด้วย

ยินดีมากที่ได้รู้จักทุกคนครับ


WisetNiyomWisetNiyom (Lv 22)
pH Meter
Exp: 2348By: WisetNiyom March 5, 2011 01:00

Message 9:
พี่ๆธุรการคนไหนครับที่คุณชอบ เดี๋ยวจะได้ฝากไปบอกให้ :-p


By: TJ March 5, 2011 01:27

Message 10:
เสียดายมากที่ไปร่วมงานไม่ได้ครับ อย่างไรก็ขอชื่นชมในความสำเร็จของนักศึกษาทุกคน และขอให้ประความสำเร็จเช่นกันในช่วงต่อไปของชีวิต

สำหรับเคล็ดลับของการประสบความสำเร็จนั้นอาจารย์ประหยัดได้พูดไว้ดีแล้ว ...มันอาจจะไม่ใช่เรื่องการท่องจำตำราอีกต่อไป แต่อาจจะเป็นเพียงแค่สิ่งที่ติดตัวเราไป เช่น มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น หรือแม้แต่แต่งตัวเรียบร้อย เป็นคนอ้อนน้อม

โชคดีครับBy: เมธา March 5, 2011 09:26

Message 11:
อยากฟังเหตุการณ์ตอนเช้าด้วย มีปี 4 คนไหนอยากเล่าให้ฟังไหม? :')


HalleyHalley (Lv 84)
Ultimate Reader
Exp: 6506By: Halley March 5, 2011 10:00

Message 12:
ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน บุคลากรทุกท่าน
และเำพื่อนๆทุกคนมากๆ ค่ะ.... สามปีที่ไม่คิดว่าจะได้อะไรมากมาย กลับกลายเป็นว่ามีเรื่องมากมายเลย ที่น่าจดจำ ~~

ส่วนตัวเองงอาจไม่ได้ตอบแทนภาควิชามากนัก แต่หนูก็รักภาค และเคารพอาจารย์ทุกท่านนะคะ ~~

จะกลับมาอีแน่นอนค่ะ และไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน สิ่งที่ติดตัวหนูไปตลอด คือ จบจาก ชีววิทยา ค่ะ :)


beerthitiapabeerthitiapa (Lv 4)
New Member
Exp: 138By: beerthitiapa March 5, 2011 22:35

Message 13:
ดูรูปแล้วคิดถึงภาควิชาจัง


PYPY (Lv 27)
Ultimate Reader
Exp: 5151By: PY March 10, 2011 22:52

[Back to top...]
Post Reply to this Topic
 
Reply:
PIN: (โปรดพิมพ์เลขหนึ่งสามตัวในช่องว่างนี้)
Name:
Email:
 
 
Special Tags:

Bold = [b]Bold[/b]

Gallus gallus domesticus = [i]Gallus gallus domesticus[/i]

WARNING! = [font color=#FF0000]WARNING![/font]

http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi = [url]http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi[/url]

scnop@mahidol.ac.th = [email]scnop@mahidol.ac.th[/email]

= //Angry

= //Grin

= //Kidding

= //Laugh

= //Sad

= //Wow

= //Smile

= //Cool

= //Huh

= :-D

Insert picture [img]http://www.somewhere.com/somefile.jpg[/img]

Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Rama VI Road, Rachadhavi, Bangkok 10400 Thailand

Tel. (+66) 2201-5250 Fax. (+66) 2354-7161
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th