Welcome to...
Department of Biology, Faculty of Science
Mahidol University
Wisdom of the Land

Home
About us
News and Events
Research
Facilities
Publications
Awards
Curriculums
eLearning
Staff
Alumni
Service
Shop
Webboard
Download
Contact us
New Homepage
Home | Faculty of Science | Mahidol University | FAQs | Members | ภาษาไทย

Department of Biology Webboard
Search:
[Reload] [Recent] [Post] [Reply]

1 like for this topic.

การประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2553

การตัดสินรางวัลประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2553

มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดโครงการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหมิดล (Mahidol University Web Contest) ประจำปี 2553 ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 ของการจัดประกวด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพิ่มขีดความสามารถในการเป็น eUniversity

คณะกรรมการได้กำหนดเกณฑ์ในการตัดสินรางวัลให้สอดคล้องกับเกณฑ์ในการจัดอันดับของ Web-o-metrics World University Ranking โดยเลือกเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยหมิดลยังคงมีปัญหาอยู่ได้แก่ size, rich files และเกณฑ์ที่มีค่าน้ำหนักสูงคือ visibility

เกณฑ์ของ Web-o-metrics World University Ranking
20% จาก Size (web pages)
15% จาก Rich files
15% จาก Scholar
50% จาก Visibility (external links/inlinks)

แต่เกณฑ์การตัดสินรางวัลการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหมิดลประจำปี 2553 ดัดแปลงจากเกณฑ์ข้างบน ตัดส่วน Scholar ไปเพราะเราเป็นที่หนึ่งอยู่แล้ว จึงเพื่อให้เกิดแรงผลักดันในด้านที่มหาวิทยาลัยเราเป็นรองอยู่

30% จาก size จากจำนวน web pages ค้นจาก google และ yahoo
30% จาก rich files จำนวนไฟล์ pdf, doc, xls, ppt ตามที่ค้นได้จาก google แล้วหารด้วยจำนวนอาจารย์ของส่วนงาน (อาจารย์คณะวิทย์ 259 คนในปัจจุบัน) เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาจารย์และบุคลากรในการพัฒนาเว็บไซต์
40% จาก visibility จำนวน inlinks จากภายนอกมหาวิทยาลัย ค้นจาก yahoo site explorer

คณะกรรมการจะตัดสินรางวัลในเดือนกุมภาพันธุ์ 2554 และประกาศผลรางวัลในวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 2 มีนาคม 2554 ดังนั้นจึงขอความร่วมมือมายังภาควิชา/หน่วยงานให้ช่วยกันพัฒนาเว็บไซต์ และใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเพิ่ม visibility ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ทั้งโดเมน


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 33)
pH Meter
Exp: 21318By: อ.โจ้ December 8, 2010 15:52

Message 1:
พิจาณาแล้วข้อ rich file ตอนนี้เว็บภาคก็ช่วยคณะได้ยาก เราจะทำอะไรกันดี?

ถ้าขนไฟล์เลคเชอร์ใน intranet ออกไปอยู่บน internet ก็คงได้มากมายอยู่ ...ประกวดเสร็จแล้วค่อยเอามาแอบใน Intranet เหมือนเดิม


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 33)
pH Meter
Exp: 21328By: อ.โจ้ December 8, 2010 15:59

Message 2:
Rich file ของภาคชีวะ (และของภาควิชาหนึ่งในคณะวิทย์)

PDF 131 files (599)
DOC 1 files (13)
XLS 0 file (2)
PPT 0 file (1)

คำสั่งที่ใช้
site:sc.mahidol.ac.th/scbi filetype:pdf
site:sc.mahidol.ac.th/scbi filetype:doc
site:sc.mahidol.ac.th/scbi filetype:xls
site:sc.mahidol.ac.th/scbi filetype:ppt


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 33)
pH Meter
Exp: 21333By: อ.โจ้ December 8, 2010 16:27

Message 3:

ลองดูเรื่อง visibility ของเว็บภาควิชาบ้าง (ใช้ Webmaster tools ของ Google) แต่ไม่มีข้อมูลเทียบเคียงที่อื่นให้ดู

Links คือ จำนวนลิงก์ที่เว็บไซต์อื่นๆมีลิงก์มายังเว็บภาควิชาชีววิทยา
Linked pages คือ จำนวนหน้าเว็บไซต์บนเว็บภาควิชาชีววิทยาที่ถูกลิงก์มาจากเว็บไซต์อื่น


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 33)
pH Meter
Exp: 21336By: อ.โจ้ December 8, 2010 16:48

Message 4:
เห็นกราฟแล้วก็แสดงว่า visibility ของเว็บไซต์ภาควิชาเป็นสิ่งที่เราสร้างเอง เช่นโพสต์ลิงก์ แชร์ลิงก์บน FB หรือในกรณีของลิงก์ที่มาจากโดเมน evolution.in.th ก็มาจาก blog ของผมเองที่ทั้งหมด 410 ลิงก์จะมายังหน้าแรกของเว็บภาคหน้าเดียว

ส่วนของ twitter ก็คงเป็น twitter ของภาควิชาที่ผมไปทำไว้ (แต่เลิกอัพเดทไปแล้ว)

ส่วนที่มาจาก scimath.org ก็เป็นลิงก์ที่ผมไปโพสต์ไว้เอง รวมถึงเว็บของพสวท.ที่ dpst.in.th ด้วย

ที่คนภายนอก ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็น real visibility ที่ควรจะเป็นจริงๆมีน้อยมากๆๆ ซึ่งอาจจะแสดงว่าเว็บไซต์ของเราไม่มีข้อมูลที่ชาวบ้านต้องการเท่าที่ควร


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 33)
pH Meter
Exp: 21339By: อ.โจ้ December 8, 2010 16:55

Message 5:
ผลการแข่งขันมาแล้วครับ

ผลการตัดสินรางวัลการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2553 ซึ่งคณะกรรมการตัดสินรางวัลเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 โดยนั่ง search ผ่าน google และ yahoo explorer กันตรงนั้น ซึ่งจะมีการมอบรางวัลในวันวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 2 มีนาคม 2554

รางวัลการพัฒนาเว็บไซต์ (รวม)
ที่ 1 แพทย์ศิริราช
ที่ 2 คณะวิทย์ (ได้โล่รางวัลระดับดีเด่น)
ที่ 3 หอสมุดและคลังความรู้

รางวัลการพัฒนาของเว็บไซต์ประเภท Visibility
ที่ 1 แพทย์ศิริราช
ที่ 2 คณะวิทย์ (ได้โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงิน 25,000 บาท)
ที่ 3 แพทย์รามา

รางวัลการพัฒนาของเว็บไซต์ ประเภท Size (จำนวน pages)
ที่ 1 ศิริราช
ที่ 2 คณะวิทย์ (ได้โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1)
ที่ 3 แพทย์รามา

รางวัลการพัฒนาของเว็บไซต์ประเภท rich files (หารจำนวนบุคลากร)
ที่ 1 หอสมุดและคลังความรู้
ที่ 2 สถาบันฯเด็กและครอบครัว
ที่ 3 คณะเภสัช


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 36)
Ultimate Poster
Exp: 25235By: อ.โจ้ February 16, 2011 15:21

Message 6:
ก็เห็นเลยล่ะครับว่าพอตัด scholar ออกไปใครได้ที่ 1


PP-NewPP-New (Lv 138)
Ultimate Reader
Exp: 8940By: PP-New February 16, 2011 19:45

[Back to top...]
Post Reply to this Topic
 
Reply:
PIN: (โปรดพิมพ์เลขหนึ่งสามตัวในช่องว่างนี้)
Name:
Email:
 
 
Special Tags:

Bold = [b]Bold[/b]

Gallus gallus domesticus = [i]Gallus gallus domesticus[/i]

WARNING! = [font color=#FF0000]WARNING![/font]

http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi = [url]http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi[/url]

scnop@mahidol.ac.th = [email]scnop@mahidol.ac.th[/email]

= //Angry

= //Grin

= //Kidding

= //Laugh

= //Sad

= //Wow

= //Smile

= //Cool

= //Huh

= :-D

Insert picture [img]http://www.somewhere.com/somefile.jpg[/img]

Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Rama VI Road, Rachadhavi, Bangkok 10400 Thailand

Tel. (+66) 2201-5250 Fax. (+66) 2354-7161
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th