Welcome to...
Department of Biology, Faculty of Science
Mahidol University
Wisdom of the Land

Home
About us
News and Events
Research
Facilities
Publications
Awards
Curriculums
eLearning
Staff
Alumni
Service
Shop
Webboard
Download
Contact us
New Homepage
Home | Faculty of Science | Mahidol University | FAQs | Members | ภาษาไทย

Department of Biology Webboard
Search:
[Reload] [Recent] [Post] [Reply]
EdPex -- อบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ครั้งที่ 10 (หมวด 7 ผลลัพธ์)

ศาสตราจารย์คลินิกอภิชาติ ศิวยาธร (ที่ปรึกษาอธิการบดี) เป็นวิทยากรอีกครั้งในการอบรมเรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Performance Excellence: EdPEx) ตามโครงการอบรมของกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

ซึ่งในที่สุดก็ดำเนินมาถึงการอบรมครั้งสุดท้าย! (หลายคนส่งเสียงว่าเสียดาย และอยากให้มีต่อไปอีก) ...อืมม..เขาก็เลยแถมให้อีกสามครั้งที่จะไม่เรียกว่าเป็นการอบรมแล้ว แต่จะจัดให้เป็นงานประชุมเอาการบ้านมาส่งแทน ซึ่งอาจจะเป็นวันที่ 23 พ.ย. และวันที่ 13-14 ธ.ค. ที่จะถึงนี้


การอบรมวันนี้เกี่ยวกับหมวด 7 เรื่องผลลัพธ์ ซึ่งมีคะแนนมากที่สุดถึง 400 คะแนน แต่ที่ทุกคนห่วงกันก็คือการที่จะมีเนื้อหาในหมวด 7 ได้ ต้องมีข้อมูลในหมวด 4 แต่เรามักไม่มีข้อมูลให้เปรียบเทียบกัน


คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มานั่งยิ่มฟังการอบรมด้วย


คณะเภสัชฯ และคณะพยาบาลตามลำดับ


ภาพรวมๆในห้อง K102 ขณะกำลังพิจารณา score book ซึ่งเป็นของผู้ตรวจประเมิน ปกติเราจะไม่เห็นว่าเขาให้คะแนนกันยังไง แต่อันนี้เป็น case study ที่ทำขึ้นมาเองเพื่อเป็นตัวอย่าง เลยมีให้ดูกัน (อ้างถึงกรณีศึกษาเรื่องวิทยาลัยพยาบาลไนติงเกล)


กราฟแสดงผลลัพธ์ที่มีการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และแสดงแนวโน้มที่ดีขึ้นขององค์กร มีลูกศรบอกว่าถ้ากราฟสูงหรือต่ำถึงจะแปลว่าดีเพื่อให้ง่ายต่อผู้ตรวจประเมิน


ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ กล่าวปิดการอบรม

(การอบรมจัดมา 10 ครั้ง ผมเข้าได้จริง 9 ครั้ง ขาดของที่คณะสาธารณสุข ครั้งที่ 8 ไป น่าเสียดาย...)


เย็นตาโฟแห้ง

อาหารอร่อยดี แล้วก็มีหลายอย่าง แต่ก็เพิ่งทราบว่า สามครั้งหลังที่จัดการอบรมนั้นกองพัฒนาคุณภาพเป็นคนดูแลเรื่องอาหารการกิน แต่ว่าผมก็แวะไปใช้โควต้าของอ.ระพี และอ.เทียนทองที่ไม่เข้าอบรมให้แล้ว ไม่ต้องห่วงไม่มีเสียของ ฮิๆ
อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 31)
Ultimate Webboard Master
Exp: 19444By: อ.โจ้ November 10, 2010 07:21

Message 1:
ในด้านของเนื้อหานั้น หมวด 7 เรื่องผลลัพธ์มีคะแนนมากที่สุดในเกณฑ์คือ 400 คะแนน องค์กรต่างๆอาจได้คะแนนแตกต่างกันอันเนื่องมาจากหลายเหตุหลายปัจจัยเช่นธรรมชาติขององค์กร ว่าองค์กรทำอะไรขาย เป็นสินค้า หรือเป็นหลักสูตรเหมือนในกรณีของสถาบันการศึกษา

เวลาให้คะแนนในส่วนนี้ ถ้าเป็นเรื่องกระบวนการ (process) จะใช้วิธีพิจารณาที่มีตัวย่อว่า ADLI ย่อมาจาก Approach, Deployment, Learning และ Integration

ในส่วนของผลลัพธ์ จะใช้วิธีให้คะแนนแบบ LeTCI มาจาก Levels, Trends, Comparisons, Integration

วิทยากรสรุป ลำดับ การเขียนตอบเกณฑ์ TQA ว่าตามปกติแล้วควรเริ่มจากการทำโครงร่างองค์กร หรือ Organization Profile (OP) ตามด้วยการทำมหวด 2 เรื่องการวางแผนกลยุทธ แล้วก็มาดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างในหมวด 4 เรื่องการวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ และมาเขียนหมวด 7 เรื่องผลลัพธ์ ส่วนหมวดอื่นๆมันจะค่อยๆเกิดขึ้นเองโดยอัตโมมัติ

ความเกี่ยวโยงกันของหมวด 7 เรื่องผลลัพธ์และหมวดอื่นๆ แบ่งตามหัวข้อย่อยในหมวด 7 มีรายละเอียดดังนี้

7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (สัมพันธ์กับหมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้)
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (สัมพันธ์กับหมวด 3 การมุ้งเน้นลูกค้า)
7.3 ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด (สัมพันธ์กับหมวด 2 เรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธ)
7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (สัมพันธ์กับหมวด 5 เรื่องการมุ่งเน้นบุคลากร)
7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ (สัมพันธ์กับหมวด 6 เรื่องการจัดการกระบวนการ)
7.6 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร (สัมพันธ์กับหมวด 1 เรื่องการนำองค์กร)

หลังจากพูดเรื่องเกณฑ์เสร็จ วิทยากรก็พาเราไปดูกรณีศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลไนติงเกล ซึ่งไม่มีตัวตนจริงๆแต่อย่างใด แสดงให้เห็นการแสดงข้อมูลมากมายจากหมวด 4 เพื่อเอามาใช้ในหมวด 7 โดยเฉพาะการมีตัวเทียบเคียง และการแสดงแนวโน้มที่ดีกว่าขององค์กร


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 31)
Ultimate Webboard Master
Exp: 19447By: อ.โจ้ November 10, 2010 07:39

[Back to top...]
Post Reply to this Topic
 
Reply:
PIN: (โปรดพิมพ์เลขหนึ่งสามตัวในช่องว่างนี้)
Name:
Email:
 
 
Special Tags:

Bold = [b]Bold[/b]

Gallus gallus domesticus = [i]Gallus gallus domesticus[/i]

WARNING! = [font color=#FF0000]WARNING![/font]

http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi = [url]http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi[/url]

scnop@mahidol.ac.th = [email]scnop@mahidol.ac.th[/email]

= //Angry

= //Grin

= //Kidding

= //Laugh

= //Sad

= //Wow

= //Smile

= //Cool

= //Huh

= :-D

Insert picture [img]http://www.somewhere.com/somefile.jpg[/img]

Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Rama VI Road, Rachadhavi, Bangkok 10400 Thailand

Tel. (+66) 2201-5250 Fax. (+66) 2354-7161
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th