Welcome to...
Department of Biology, Faculty of Science
Mahidol University
Wisdom of the Land

Home
About us
News and Events
Research
Facilities
Publications
Awards
Curriculums
eLearning
Staff
Alumni
Service
Shop
Webboard
Download
Contact us
New Homepage
Home | Faculty of Science | Mahidol University | FAQs | Members | ภาษาไทย

Department of Biology Webboard
Search:
[Reload] [Recent] [Post] [Reply]
ปฐมนิเทศนักศึกษาช่วยสอน (Teaching Assistant, TA) วิชาปฏิบัติการชีววิทยา 2

อ.เสรี ปฐมนิเทศนักศึกษาช่วยสอน

ในภาคต้นเราก็ปฐมนิเทศกันไปทีหนึ่งแล้วนะครับ ดูภาพย้อนหลังได้ที่ กระทู้ 2252

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น หากไม่มีทุนการศึกษาติดตัวมาด้วย เช่นทุนพสวท. ทุนเรียนดี หรือทุนกาญจนาภิเศก จะสามารถรับทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนของอาจารย์ได้ ซึ่งเราเรียกสั้นๆว่า TA หรือ Teaching Assistant

นักศึกษาช่วยสอนมักมีหน้าที่ในการช่วยสอนลักษณะต่างๆ เช่นคุมแล็บ ช่วยเตรียมปฏิบัติการ ตรวจรายการ หรือตรวจสอบย่อย กรอกคะแนน เป็นต้น

นอกจากจะได้ประสบการณ์ไปกรอกใน CV ยังได้ค่าตอบแทนอีกด้วย สำหรับ TA ที่รับทำงานเป็นรายเดือน จะได้เงินเดือน 6,960 บาทต่อเดือน จำนวนเดือนก็จะได้ตามเวลาของแต่ละเทอม (ไม่ได้ให้ทั้งปี พอปิดเทอมก็จะไม่ได้) พวกที่เป็น TA รายชั่วโมงจะได้ชั่วโมงหรือคาบละ 200 บาท

การจะได้เป็น TA แบบรายชั่วโมง หรือรายเดือนนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการรับ TA ในแต่ละประเภทตามที่งานบัณฑิตศึกษากำหนด โดยนักศึกษาที่สนใจก็สมัครได้ที่ภาควิชาช่วงก่อนเปิดเทอม เพื่อให้ทางภาคฯเสนอลงไปที่งานบัณฑิตศึกษา ก่อนจะได้ทำงานในช่วงเปิดเทอมนั่นเอง


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 31)
Ultimate Webboard Master
Exp: 19336By: อ.โจ้ November 8, 2010 11:29

Message 1:
เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นแบบประเมินการสอนของผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า TA แบบประเมินนี้เป็นของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะแจกให้กับนักศึกษาได้ช่วยประเมินผู้ช่วยสอนในวิชาและระดับต่างๆ จากข้อมูลบนส่วนหัวกระดาษ จะให้ระบุภาควิชา ปีการศึกษาที่ประเมิน ภาคเรียนที่ประเมิน วิชาที่ผู้ช่วยสอนทำงานให้ วันและเวลาที่ประเมิน

มีคำชี้แจงด้วยว่าการกรอกแบบสอบถามในครั้งนี้ไม่มีผลต่อคะแนนของนักศึกษาแต่เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นการรวบรวมข้อคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงในครั้งต่อไป

โดยให้นักศึกษาระบายทึบในวงกลมที่มีให้ โดยมีระดับการให้ความเห็น 5 ระดับได้แก่ (1) ไม่เห็นด้วย (2) เห็นด้วยน้อย (3) เห็นด้วยบ้าง (4) เห็นด้วย (5) เห็นด้วยอย่างยิ่ง

หัวข้อการประเมินได้แก่
1. ผู้ช่วยสอนมีความรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาได้
2. ผู้ช่วยสอนเอาใจใส่ และให้ความสนใจกับนักศึกษาในกลุ่ม
3. ผู้ช่วยสอนตรงต่อเวลา
4. ผู้ช่วยสอนมีบุคลิกน่าเคารพ
5. ผู้ช่วยสอนใช้วาจาสุภาพ
6. ประสิทธิภาพโดยรวมของผู้ช่วยสอน

นอกจากนี้ยังมีที่ว่างด้านล่างของแบบประเมิน ให้ใส่ความเห็นเพิ่มเติมได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การนำแบบประเมินมาแจกระหว่างคอยการสอบแล็บกริ๊งในวิชาปฏิบัติการชีววิทยา (ปลายภาคเรียนที่สอง) อาจจะไม่เหมาะ และได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับจุดประสงค์ เพราะนักศึกษาบางส่วนเลือกประเมินเพียงวันนี้เพียงวันเดียว แทนที่จะประเมินจากการช่วยสอนที่ผ่านมาในปฏิบัติการต่างๆ บางข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาเองนอกจากส่วนของการประเมินผู้ช่วยสอนก็สะท้อนออกมาในการประเมินเช่นกัน แต่ไม่เคยปรากฎว่าผลการประเมินเหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อการปรับปรุงรายวิชา และประสิทธิภาพการทำงานของผู้ช่วยสอน

อ้างอิง: แบบประเมินการสอนของผู้ช่วยสอน (Teaching Assitant: TA) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 36)
Ultimate Poster
Exp: 25063By: อ.โจ้ February 15, 2011 11:19

Message 2:
วิชาส่วนใหญ่ ก็แจกแบบประเมินกันในวันสอบทั้งนั้นนะ อ.โจ้ แต่การสอบ Lab. กริ๊ง อาจจะแตกต่างออกไปจากวิชา lecture เพราะว่า น.ศ. เครียดมากก่อนสอบ หรืออย่างไร (ผู้คุมสอบก็เครียดมากเหมือนกันนะ )


amara53amara53 (Lv 37)
Webboard Gladiator
Exp: 2682By: amara53 February 16, 2011 08:02

Message 3:
อืมม..ถ้าพูดถึงการคุม โดยส่วนตัวยอมรับว่าเครียดเหมือนกัน คือ เครียดที่จะ
ต้องดุนักศึกษาที่ไร้ระเบียบ คุยเอะอะ เสียงดัง เอาเสื้ออกนอกกางเกงในขณะทำสอบ (เลียนแบบ....... ) โดยเฉพาะนศ.แพทย์ แข่งกันวิ่งเข้าห้องสอบจนกล้องสะเทือน วิ่งผ่าเข้าไปในแนวเก้าอี้กันข้อสอบ และมีแนวโน้มทุจริตโดยการชำเลืองให้เห็นจะๆ จนผมต้องตั้งบังเกอร์ถึง 8 จุด โดนดุแรงๆ ไปหลายรายทั้งๆ ที่ไม่อยากดุเลย


NevasunyaNevasunya (Lv 46)
Supreme Champion
Exp: 35942By: Nevasunya February 16, 2011 08:17

Message 4:
ตั้งบังเกอร์กันเลยทีเดียว...


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 36)
Ultimate Poster
Exp: 25201By: อ.โจ้ February 16, 2011 09:25

[Back to top...]
Post Reply to this Topic
 
Reply:
PIN: (โปรดพิมพ์เลขหนึ่งสามตัวในช่องว่างนี้)
Name:
Email:
 
 
Special Tags:

Bold = [b]Bold[/b]

Gallus gallus domesticus = [i]Gallus gallus domesticus[/i]

WARNING! = [font color=#FF0000]WARNING![/font]

http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi = [url]http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi[/url]

scnop@mahidol.ac.th = [email]scnop@mahidol.ac.th[/email]

= //Angry

= //Grin

= //Kidding

= //Laugh

= //Sad

= //Wow

= //Smile

= //Cool

= //Huh

= :-D

Insert picture [img]http://www.somewhere.com/somefile.jpg[/img]

Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Rama VI Road, Rachadhavi, Bangkok 10400 Thailand

Tel. (+66) 2201-5250 Fax. (+66) 2354-7161
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th