Welcome to...
Department of Biology, Faculty of Science
Mahidol University
Wisdom of the Land

Home
About us
News and Events
Research
Facilities
Publications
Awards
Curriculums
eLearning
Staff
Alumni
Service
Shop
Webboard
Download
Contact us
New Homepage
Home | Faculty of Science | Mahidol University | FAQs | Members | ภาษาไทย

Department of Biology Webboard
Search:
[Reload] [Recent] [Post] [Reply]
ประชุมกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2553 (8 กันยายน 2553)
การประชุมในวันนี้เริ่มโดยไม่มีทั้งอ.ศกรณ์ และอ.นารถธิดา มีอ.สุขุมาลดำเนินการประชุม และเริ่มต้นด้วยการแนะนำเว็บไซต์ภาควิชาชีวเคมีเป็นเรื่องแรก โดยหัวหน้าภาคมาแนะนำเอง ซึ่งในเดือนหน้าอ.ประหยัดหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาอาจมอบหมายให้อ.ระพีช่วยแนะนำเว็บแทนอ.ณัฐพล เนื่องจากติดภาระกิจอบรมเรื่อง TQA ที่เขาย้ำนักย้ำหนาว่าห้ามโดดห้ามสาย


คอมเมนต์เรื่องเว็บไซต์


เว็บไซต์ภาควิชาชีวเคมีในปัจจุบันนี้


ที่ประชุมกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9


อ.ประหยัด


ท่านผู้ช่วยฯ รายงานแทนรองฯการศึกษาอ.โจ้อ.โจ้ (Lv 27)
Grand Poster
Exp: 15866By: อ.โจ้ September 8, 2010 14:05

Message 1:
หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี (อ.พิมพ์ใจ) นำเสนอว่าการทำเว็บภาควิชาชีวเคมีประสบความสำเร็จ ยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อกับภาควิชาบอกว่าได้เข้ามาอ่าน และได้ข้อมูลจากเว็บไซต์ทุกคน

มีการอัพเดทข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอ เช่นภาพบนหน้าแรกของเว็บไซต์ มีภาพหน้องปฏิบัติการ มีภาพอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการต่างๆ ภาพอาจารย์ให้เป็นปัจจุบันและต้องเป็นหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส อาจารย์อัพเดทข้อมูลส่วนตัวมี CV ที่ทันสมัย ตัวอย่างเช่นอ.สุมาลี เลเบลเปเปอร์ว่าชิ้นไหนทำโดยเด็กป.ตรี ป.โท หรือป.เอก ในส่วนของอาจารย์แต่ละท่านมีลิงก์ไปยังข้อมูลของแต่ละท่าน เช่นจำนวนนักศึกษา ปีที่จบ และจำนวนเปเปอร์ของนักศึกษาแต่ละคน

มีการใช้เว็บไซต์เป็นที่ประกาศกิจกรรมต่างๆของภาควิชา ที่มีการใช้งานจริง

มีเว็บบอร์ดที่ได้รับความนิยมสูง มีกว่า 400 กระทู้ โดยเทอมสองจะคึกคักมากกว่าเทอมหนึ่ง เพราะมีการเรียนการสอนหลายวิชาในเทอมสอง มีนักศึกษาและอาจารย์มาใช้งาน อาจารย์ในภาควิชามาช่วยกันตอบกระทู้ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการสอน งานวิจัย เทคนิค และการศึกษาต่อ

ในส่วนของนักศึกษา จะมีเว็บไซต์ของนักศึกษาแต่ละคน (personal webpage) มี CV ของตัวเอง

มีการทำ BC community blog เขียนเป็นภาษาอังกฤษให้อาจารย์ต่างชาติในภาควิชาได้อ่านด้วย
มีอ.สราวุธช่วยร่วมเขียนด้วย มีคำถามว่าถ้าไปเขียนข้างนอกเช่น wordpress จะทำให้ google หาเจอเร็วมาก แต่ไม่เพิ่มน้ำหนักในเว็บคณะ แต่อาจเพิ่ม visibility ให้กับคณะและมหาวิทยาลัยได้

มี Facebook เพราะคุณรุจเรขาบอกว่า social network มีความสำคัญ เช่นถ้านักศึกษาได้ตีพิมพ์เป็นชื่อแรก แสดงว่าเด็กจบ ก็จะรีบขึ้น FB ทันที

ในอนาคต อยากให้ประชาชนในวงกว้างได้ใช้งานได้มากขึ้น แต่ก็คงค่อยเป็นค่อยไป

คุณรุจเรขาฝากไว้

1. ข้อมูลบนเว็บ ลงเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปของภาควิชา มีข้อมูลต่างๆนาๆก็ขึ้นประชาสัมพันธ์

2. ใช้เพื่อติดต่อมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพวกเรากันเอง และกับนักเรียนนักศึกษา ให้เกิดเป็น social network ไม่ว่าจะเป็น เว็บบอร์ด FB ฯลฯ ทำให้คนอ่านเว็บสามารถคอมเมนต์ได้

3. จะต้องมีการสร้างคลังความรู้ เราจะสร้างองค์ความรู้อะไรให้กับสังคมได้บ้าง เช่น web-o-metric อันดับร่วงลง แต่เราไม่ค่อยมีคลังข้อมูลเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ตอนนี้เรามีแค่ eThesis ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย แต่พอเอาขึ้นไปเลยเกิดปัญหา เช่นงานวิจัยในเปเปอร์ที่ submit ไปดันไปเหมือนกับ eThesis ตัว Journal ก็เลยไม่รับตีพิมพ์
แต่เพราะเราไม่มีอะไร เลยเอา thesis ไปใส่ แต่เกิดปัญหา ทำให้ต้องถอนออกมา


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 27)
Grand Poster
Exp: 15873By: อ.โจ้ September 8, 2010 14:22

Message 2:
เรื่อง University Ranking


อันดับโลกปี 2010 ม.มหิดล อยู่ที่อันดับ 228


เทียบกับมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้านอ.โจ้อ.โจ้ (Lv 27)
Grand Poster
Exp: 15889By: อ.โจ้ September 8, 2010 14:58


Message 3:
แหม อ.โจ้ เข้าใจหารูปนะครับ เป็นรูปที่กำลังเครียด และง่วงพอดีเลย ก็คเป็นเรื่อง อันดับของ Natural Science ซึ่งมหาวิทยาลัมหิดล โดยคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและวิทยาลัยนานาชาติ ทำอันดับได้ตำกว่า 500 จึงกลายเป็น blank อย่างที่เห็น เศร้าครับ!! เค้าใช้ค่าเฉลี่ยจำนวน paper หารด้วยจำนวน staffแต่ก็สู้ๆครับ ปีหน้าเอาใหม่นะPP-NewPP-New (Lv 81)
Supreme Champion
Exp: 6049By: PP-New September 8, 2010 17:33

Message 4:
งงอยู่ ว่าหายไปไหน Nat. Sci.


PYPY (Lv 23)
Colorful Agarose
Exp: 4254By: PY September 8, 2010 21:15

[Back to top...]
Post Reply to this Topic
 
Reply:
PIN: (โปรดพิมพ์เลขหนึ่งสามตัวในช่องว่างนี้)
Name:
Email:
 
 
Special Tags:

Bold = [b]Bold[/b]

Gallus gallus domesticus = [i]Gallus gallus domesticus[/i]

WARNING! = [font color=#FF0000]WARNING![/font]

http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi = [url]http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi[/url]

scnop@mahidol.ac.th = [email]scnop@mahidol.ac.th[/email]

= //Angry

= //Grin

= //Kidding

= //Laugh

= //Sad

= //Wow

= //Smile

= //Cool

= //Huh

= :-D

Insert picture [img]http://www.somewhere.com/somefile.jpg[/img]

Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Rama VI Road, Rachadhavi, Bangkok 10400 Thailand

Tel. (+66) 2201-5250 Fax. (+66) 2354-7161
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th