Welcome to...
Department of Biology, Faculty of Science
Mahidol University
Wisdom of the Land

Home
About us
News and Events
Research
Facilities
Publications
Awards
Curriculums
eLearning
Staff
Alumni
Service
Shop
Webboard
Download
Contact us
New Homepage
Home | Faculty of Science | Mahidol University | FAQs | Members | ภาษาไทย

Department of Biology Webboard
Search:
[Reload] [Recent] [Post] [Reply]

4 likes for this topic.

Biology Homepage 2010

เว็บไซต์ภาควิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ (โดยมีเว็บภาคชีวะอยู่ตรงกลาง)

คณะวิทย์ให้ความสำคัญกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ทำให้ทุกภาควิชามี Facebook เป็นของตัวเองจนครบเลยทีเดียว

(กระทู้เตรียมข้อมูลสำหรับนำเสนอในที่ประชุมกรรมการคณะวิทย์ 13 ต.ค. 2553)


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 27)
Grand Poster
Exp: 15630By: อ.โจ้ September 3, 2010 16:18

Message 1:
อ.โจ้ จะให้ ช่วยกันออกความเห็นหรืออะไร บอกด้วย !!


PP-NewPP-New (Lv 81)
Supreme Champion
Exp: 6076By: PP-New September 10, 2010 17:57

Message 2:
เตรียมข้อมูลไว้ให้นำเสนอในเดือนหน้าครับ

ของอ.ประหยัดก็ต้องเขียน welcome จากหัวหน้าภาค

อาจารย์ท่านอื่นๆควรเขียนแนะนำห้องแล็บ หรือกลุ่มงานวิจัย หรือมาเดี่ยวๆ

นักศึกษาโท-เอก ก็ควรทำ CV ส่งเพื่อเอามาทำเป็น PDF เก็บไว้บนเว็บ

เรื่อง statistics การใช้เว็บ จะสรุปย้อนหลัง 3 เดือนหลังสุดที่มีการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดมาดูว่าจุดแข็ง จุดอ่อนของเว็บคืออะไรในขณะนี้

และก็อัพเดทระบบสมาชิกที่จะทำให้อาจารย์ที่เป็นสมาชิกเว็บแก้ไข อัพเดทข้อมูลของอาจารย์ได้

ที่เหลือก็แล้วแต่คำแนะนำและเวลาที่จะอำนวยครับ


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 27)
Grand Poster
Exp: 16049By: อ.โจ้ September 10, 2010 22:50

Message 3:

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ภาควิชาชีววิทยา

ข้อมูลจาก StatCounter October 2009 - October 2010


ข้อมูลจาก Truehits เปรียบเทียบระหว่างภาควิชาชีววิทยา (SCBI) กับภาควิชา XX ในคณะวิทย์ (SCxx) ตั้งแต่ Jan. 2010 - Sep. 2010

ข้อมูลบนเว็บไซต์ภาควิชา
- อัพเดทผ่านเว็บบอร์ด ลิงก์ไปยัง Facebook เพราะรวดเร็วและสะดวก เพราะข้อมูลส่วนใหญ่บนเว็บภาควิชาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง
- โครงการ Personal Webpage ยังไม่ค่อยมีอาจารย์ หรือนักศึกษาทำ บ้างก็ทำไว้แล้วไม่เคยเข้าไปอัพเดท ทั้งนี้ถ้าพบว่าอาจารย์มีเว็บของตัวเองจะทำลิงก์ไว้ให้ในหน้า Staff
- มี QR Code


ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอก
เว็บบอร์ด 2,613 กระทู้
Social Networks:
- Biology Facebook (642 likes)
- Thailand Biology Olympaid 2011 Facebook (ม.มหิดลเป็นเจ้าภาพ)


คลังความรู้

Blog เรื่องไม้สัก โดยอ.กรวิศฎ์
URL: http://koravisd.wordpress.com


Blog เรื่องวิวัฒนาการ โดยอ.ณัฐพล
URL: http://www.evolution.in.th


Blog เรื่อง TQA โดยอ.ณัฐพล
Link: http://scTQA.wordpress.com/


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 29)
Grand Poster
Exp: 17705By: อ.โจ้ October 13, 2010 07:23

Message 4:

(พี่ปุ้มถ่ายภาพ)

อ.ประหยัดบอกว่าผลการนำเสนอเว็บไซต์ภาคชีววิทยางวดนี้ก็ออกมาในเกณฑ์ดี เช่นเรื่อง eLearning ที่มีข้อมูลเยอะแยะมากมายมหาศาล (เป็นแค่ handout lecture ที่ส่วนมากอยู่บน Intranet)

อาจารย์บางท่านก็บอกว่ามีแต่ตัวหนังสือให้เพิ่มรูป (เมื่อก่อนเคยโดนบอกว่ารูปเยอะเกินให้เอาออก)

เรื่องคลังความรู้ ในที่ประชุมนำเสนอ Chulapedia ก็เลยมีคนบอกว่าใครทำ blog วิชาการหรือกึ่งวิชาการก็จะให้มาทำใน server คณะ (เรื่องหลังนี่..ถ้าอยู่ในที่ประชุมคงได้ถามว่าถ้าเอามาทำใน server คณะแล้วเขียนใน PA ได้ workload ไหม? ถ้าไม่ได้ก็จะมาหรือไม่มาก็ต้องแล้วแต่ความสมัครใจของคนทำ)


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 29)
Grand Poster
Exp: 17737By: อ.โจ้ October 13, 2010 19:50

Message 5:

ภาพหน้าจอ Chulapedia หรือจุฬาวิทยานุกรม
Link:http://www.chulapedia.chula.ac.th


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 29)
Grand Poster
Exp: 17747By: อ.โจ้ October 13, 2010 20:12

Message 6:
ผมได้รับมอบหมายจากหัวหน้าภาคฯให้นำเสนอเว็บเพจของภาคให้แก่ที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 53 แทนอ.โจ้ ที่ติดราชการครับ

หลังจากนำเสนอเสร็จ มีคำถามและคอมเม้นท์ดังนี้ครับ

1) คำถาม - มีแนวโน้มการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างไร
ผมเรียนตอบไปว่า ถึงแม้เนื้อหาที่สมบูรณ์ของเว็บเพจส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษ แต่ความเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่เว็บบอร์ด ซึ่งใช้ภาษาไทย เพราะฉะนั้นแนวโน้มเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษคงยังไม่มากนัก

2) คอมเม้นท์

2.1) เว็บเพจของภาคทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวได้ครบถ้วนสมบูรณ์ดีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในระดับภาค และในระดับคณะ

2.2) e-learning มีเอกสารออนไลน์อยู่เป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีควิซและข้อสอบให้ลองทำก่อนสอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี

2.3) มีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องคลังความรู้ ว่าในที่สุด จะมีการเพิ่มพื้นที่ server ของคณะเอง เพื่อรองรับคลังความรู้ที่ฝากไว้กับโฮสท์ภายนอก และ จะถือเป็นภาระงานได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการกำหนดของภาควิชา เช่น ถ้าเป็น general knowledge จะนับเป็นการบริการวิชาการได้ ในขณะที่ ถ้าเป็น e-quiz/e-course ก็จะนับเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนได้

2.4) รูปน้อยไปหน่อย ผมเลยเอาเม้าส์ไปวางบนลิงค์ เพื่อให้รูปปรากฏ ซึ่งอาจารย์ผู้คอมเม้นท์ก็ยอมรับได้ครับ

2.5) มีคำถามว่าภาค SCXX ที่เราเปรียบเทียบสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ด้วยนั้น คือภาคใด แต่ผมบอกว่าบอกม่ได้ครับ เลยมีคำถามต่อเนื่อง(แกมหยอก)ว่า แล้วจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราไม่ได้เอาเว็บเพจที่มีสถิติต่ำสุดมาเปรียบเทียบด้วย ผมเลยยืนยันว่า เป็นเว็บไซต์ของภาคยอดนิยมอันดับสองแน่นอนครับ

ระพีระพี (Lv 43)
Webboard Champion
Exp: 6391By: ระพี October 14, 2010 15:21

Message 7:
ในกรณีของคลังความรู้ เห็นด้วยครับที่ควรคิด PA ให้ผู้ทำ และควรอยู่ใน "หมวดบริการวิชาการ" ด้วย ผู้ทำจะได้มีกำลังใจที่จะทำและเกิดความหลากหลายทางวิชาการหรือกึ่งวิชาการตามมาทันทีสมใจคณะฯ เพราะการทำใช้เวลามากเหมือนกัน ต้องหลังขดหลังแข็งแม้จะเป็นภาษาไทยก็ตาม ทราบว่าเป็นนโยบายลงมาจากสภามหาวิทยาลัยให้นับได้ แต่หากคณะไม่นับให้จะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ จะให้เป็นความสมัครใจอะไรประมาณนี้ ผมบอกได้เลยว่าแทบจะไม่มีคนทำ ผมเองก็จะหยุดทำครับถ้าไม่นับ PA ให้ มิฉะนั้นจะถูกตำหนิว่ามาเสียเวลาอะไรตรงนี้ ไม่ concentrate งานวิจัยอีก


NevasunyaNevasunya (Lv 39)
Supreme Champion
Exp: 32216By: Nevasunya October 14, 2010 17:49

Message 8:
น่าเสียดายว่าตอนที่นำเสนอเว็บเพจของภาค เข้าไปดูบล๊อกของอ.เนฯไม่ได้ เลยโชว์ได้แต่ภาพที่บันทึกจากหน้าจอเท่านั้น แต่ก็ได้รับการชื่นชมครับ และย้ำว่าการพิจารณาว่าเป็นผลงานในหมวดบริการวิชาการหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับภาควิชาครับ


By: ระพี October 14, 2010 20:32

Message 9:
เป็็นดวงผมครับอ.ระพี... เอิ๊กๆๆ...(เอิ๊กๆๆ ผมต้อง 2 อัน ของอ.ระพี อันเดียว ) ผลงานจะไม่ค่อยได้รับรู้กระจ่างแจ้งถึงผู้บริหารเท่าไหร่ เป็นงี้มาร่วม 20 ปีแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรยกเว้นเรื่องร้านนายอินทร์ มักเป็นงานปิดทองหลังพระที่ไม่ค่อยมีคนรู้คนเห็น หรือ ถึงเห็นก็จะมองเฉยๆ ไม่เห็นเป็นเท่าไหร่

ส่วนการเขียน Blog ความรู้ กำหนดเป็นบริการวิชาการโดยภาควิชาฯ หรือไม่ ผมไม่ค่อยแน่ใจนะ อ.ระพีควรให้ข้อมูลแก่ภาควิชาฯ กับท่านๆ ที่จะต้องเป็นผู้ประเมิน ผมเคยเกริ่นบ้างแล้ว ท่านทำหน้างงๆ บอกว่า "มีงี้ด้วยเหรอ" ท่านคงไม่ทราบว่าเป็นนโยบายลงมาจากสภามหาวิทยาลัยว่าให้นับได้ ซึ่งเขียนได้ 2 แนว คือวิชาการ และกึ่งวิชาการ (เพื่อให้บุคคลทั่วไปอ่านได้) ส่วนน้ำหนักจะให้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปครับ


NevasunyaNevasunya (Lv 39)
Supreme Champion
Exp: 32231By: Nevasunya October 14, 2010 21:34

Message 10:
ขำๆ กับ SCxx


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 29)
Grand Poster
Exp: 17778By: อ.โจ้ October 15, 2010 00:20

Message 11:
นั่นสิ.. เอิ๊กๆๆ


NevasunyaNevasunya (Lv 39)
Supreme Champion
Exp: 32243By: Nevasunya October 15, 2010 01:18

Message 12:
ใครเอามาเขียนโดยใช้ server ของคณะฯ ผมให้คะแนน PA ของภาคฯได้ครับ


PP-NewPP-New (Lv 89)
Supreme Champion
Exp: 6321By: PP-New October 15, 2010 12:54

Message 13:
คณบดีบอกว่าให้ในส่วนอื่นๆหรือบริการวิชาการก็ได้ คงต้องรอยีนยันจากการรับรองรายงานการประชุมอีกทีครับ


PP-NewPP-New (Lv 89)
Supreme Champion
Exp: 6324By: PP-New October 15, 2010 12:55

Message 14:
พบคุณรุจเรขาเมื่อ 2 วันที่แล้ว เธอบอกว่ากำลังจะขอให้ blog คลังความรู้มาอยู่ใน server ของคณะแทนที่จะไปอยู่ที่อื่น และขอให้ผมเตรียมย้ายเรื่องไม้สักทองจาก wordpress.com ที่กำลังมีปัญหา access denied ตลอด มาลงในของคณะฯ เร็วๆ นี้ครับ ดังนั้นเรื่องที่ 2 ซึ่งคาดว่าเป็น"กุหลาบพันปี" หรือ "สนสองใบ" อาจต้องชลอเพื่อดูความชัดเจนนะครับ


NevasunyaNevasunya (Lv 39)
Supreme Champion
Exp: 32257By: Nevasunya October 15, 2010 13:49

Message 15:
ค่า PA ที่ได้จะซักเท่าไหร่กันนะ


By: October 15, 2010 14:29

Message 16:
อยากได้คลังความรู้แต่ไม่ให้เป็นงานวิชาการ ให้เป็นบริการวิชาการ ...ผมคิดว่าจะให้ได้ผลงานขนาดเปลี่ยนอันดับใน Web-o-Metric หรือการประเมินอื่นๆ คงยากครับ เพราะแรงผลักดันแรงจูงใจไม่พอ ในขณะที่แรงผลักดันหรือการประเมินมีน้ำหนักอยู่ที่อื่น


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 29)
Grand Poster
Exp: 17812By: อ.โจ้ October 15, 2010 18:24

Message 17:
ช่างเถอะครับจะน้อยนิดแค่ไหนขอให้ได้ PA ก็ดีแล้ว พระพุทธองค์ทรงไม่ให้ประมาทผลบุญแม้เพียงเล็กน้อย รวมๆ ไปก็มากเอง แต่บอกตามตรงนะอ.โจ้ ครูสังหรณ์ใจยังไงชอบกล แต่ยังไม่อยากพูดอะไร...ดูไป +++


NevasunyaNevasunya (Lv 39)
Supreme Champion
Exp: 32275By: Nevasunya October 15, 2010 21:29

Message 18:
อาจารย์สังหรณ์เรื่องอะไรครับ มาทำ blog ผีชีวะ จำแนกหมวดผี ด้วยดีกว่า (ทำเล่นไม่เอาคะแนน)


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 29)
Grand Poster
Exp: 17850By: อ.โจ้ October 15, 2010 23:40

Message 19:
ดูไปก่อนอ.โจ้...มองในแง่ดีอาจจะไม่เกิดก็ได้ ส่วนผีชีวะ อย่าเลย แค่นี้ครูก็เปลืองตัวมากแล้ว...เอิ๊กๆๆ


NevasunyaNevasunya (Lv 39)
Supreme Champion
Exp: 32282By: Nevasunya October 15, 2010 23:57

Message 20:
จากที่ประชุมกรรมการคณะ มีเรื่องการประกวดเว็บไซต์ภายในม.มหิดลประจำปี 2553 จากเกณฑ์ใน http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi/MUBIO_Webboard.php?TopicID=2754อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 33)
pH Meter
Exp: 21325By: อ.โจ้ December 8, 2010 15:57

[Back to top...]
Post Reply to this Topic
 
Reply:
PIN: (โปรดพิมพ์เลขหนึ่งสามตัวในช่องว่างนี้)
Name:
Email:
 
 
Special Tags:

Bold = [b]Bold[/b]

Gallus gallus domesticus = [i]Gallus gallus domesticus[/i]

WARNING! = [font color=#FF0000]WARNING![/font]

http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi = [url]http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi[/url]

scnop@mahidol.ac.th = [email]scnop@mahidol.ac.th[/email]

= //Angry

= //Grin

= //Kidding

= //Laugh

= //Sad

= //Wow

= //Smile

= //Cool

= //Huh

= :-D

Insert picture [img]http://www.somewhere.com/somefile.jpg[/img]

Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Rama VI Road, Rachadhavi, Bangkok 10400 Thailand

Tel. (+66) 2201-5250 Fax. (+66) 2354-7161
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th