Welcome to...
Department of Biology, Faculty of Science
Mahidol University
Wisdom of the Land

Home
About us
News and Events
Research
Facilities
Publications
Awards
Curriculums
eLearning
Staff
Alumni
Service
Shop
Webboard
Download
Contact us
New Homepage
Home | Faculty of Science | Mahidol University | FAQs | Members | ภาษาไทย

Department of Biology Webboard
Search:
[Reload] [Recent] [Post] [Reply]
การเขียนขอทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เสวนาพิเศษนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวานนี้อ.ประหยัดให้ผมลงไปฟังเสวนาพิเศษเรื่องการเขียนขอทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แล้วให้มาบอกต่อกัน

ที่มาและความสำคัญก็คือฝ่ายวิจัยเห็นว่าโครงการที่ส่งขอทุนจากวช.มีน้อย ก็คือมี 20 โครงการจากทั้งคณะวิทย์ เลยอยากให้ขอกันมากกว่านี้

และการลงทะเบียนเป็นนักวิจัยที่เว็บไซต์ National Research Project Management ...ถ้าไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิขอทุน ทางฝ่ายวิจัยจึงให้อาจารย์ทุกท่านไปลงทะเบียนกันให้หมด

ประการที่สองคือแนวโน้มการให้ทุน มักให้กับโครงการต่อเนื่องมากกว่าโครงการใหม่เอี่ยม ฝ่ายวิจัยเลยอยากให้รีบทำให้มีโครงการเข้าไปเพื่อจะได้ต่อเนื่องในอนาคต

ประการที่สามก็คือ จาก 20 โครงการที่ส่งเข้าไป ได้รับอนุมัติ 15 โครงการ ซึ่งฝ่ายวิจัยดูว่าได้น้อยเกินไป ทำไมจึงมีโครงการที่ไม่ผ่านการอนุมัติทั้งที่ทุกโครงการได้รับการประเมินจากคณะวิทย์ก่อนส่งออกไปขอทุนว่าเป็นโครงการระดับ A ทั้งหมด

ทั้งนี้มีโครงการเรื่องบึงบอระเพ็ดจากภาควิชาชีวะได้รับทุนรวมอยู่ใน 15 โครงการที่ผ่านนั้นด้วยครับ

อนึ่งการให้ทุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมีสองระบบ คือระบบที่ผ่านมหาวิทยาลัย กับระบบรับตรง

ระบบรับตรงจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วยการส่งโครงการผ่านมหาลัย ไปยังสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (หมดเขตของแต่ละปีที่ 1 ต.ค.)

กับระบบผ่านมหาวิทยาลัย ซึ่งในที่นี้เงินทุนวิจัยจะเป็นเงินงบประมาณที่ได้มาเพื่อใช้ในการวิจัย ทางมหาวิทยาลัยจะต้องเอาโครงการที่นักวิจัยทั้งมหาลัยไปต่อสู้ฟาดฟันเพื่อให้ได้เงินนี้มาจากสำนักงบประมาณ

แต่ไม่ใช่ว่าทุกโครงการจะได้ทุน แม้ว่าจะเป็นเงินของมหาวิทยาลัย เพราะทางมหาลัยก็จะมีกรรมการประเมินโครงการระดับนึง และทางสำงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติก็จะช่วยประเมินด้วยอีกทางนึง

ผลการประเมินจะเป็นตัดสินว่าโครงการไหนจะได้ทุน โครงการไหนจะไม่ได้ และที่ได้ 15 จาก 20 โครงการที่กล่าวไว้ข้างต้นก็ถูกตัดเพราะกระบวนการนี้

หลังจากแจ้งสถานการณ์ให้ทราบฝ่ายวิจัยเสนอว่าถ้าส่งเป็นชุดโครงการวิจัย (โครงการใหญ่มีโครงการย่อย ใช้แบบฟอร์ม ว1ช เขียนขอทุน) มีโอกาสได้รับทุนมากกว่า โครงการเดี่ยว (ที่ใช้ ว1ด เขียนขอทุน) จึงให้อาจารย์ในคณะที่ทำชุดโครงการวิจัยมาให้ความคิดเห็น

โดยอาจารย์ที่มาให้ทัศนะเกี่ยวกับการทำโครงการแบบชุดเช่น อ.ปทุมรัตน์ (เคมี) อ.บุญเสริม (กุ้ง) อ.สมโภชน์ (ชีวะ) ก็มาเล่าให้อาจารย์ท่านอื่นๆฟังในที่ประชุมถึงประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรค์ในการทำโครงการแบบยกชุด

อ.ประสิทธิ ผ. บอกในตอนต้นว่า 15 โครงการจาก 20 ก็หรูแล้ว... ทั้งนี้เสนอให้ใครไปทำเรื่องอหิวาต์ดู ก็ปรากฎว่ามีอ.ฉัตรชัย ทำอยู่ เลยมีกองเชียร์บอกให้ไปรวมคนมาทำเสนอเป็นชุดโครงการซะเลย

ผมเสนอให้ฝ่ายวิจัยช่วยเป็นแม่สื่อแม่ชักในการสร้างชุดโครงการให้ด้วย แต่ฝ่ายวิจัยบอกว่าอาจารย์ไปคุยกันเองง่ายกว่า

สรุป

ฝ่ายวิจัยขอให้อาจารย์ไปคุยกันเอง เพื่อสร้างชุดโครงการวิจัย หรือใครอยากทำโครงการเดี่ยวก็ยังทำได้อยู่ โดยให้ส่ง ว1ช หรือ ว1ด ให้ฝ่ายวิจัยภายใน 14 กันยายน 2553 ที่จะถึงนี้ (ช่องทางที่ 1 ประเมินแล้วไปตัดงบกันเองภายในมหาลัย)

หรือใครจะส่งไปที่วช.เองแบบช่องทางที่ 2 ก็มีกำหนดการอยู่ที่ 1 ต.ค. ก็ส่งฝ่ายวิจัยได้อีกช่องทางนึง ทั้งนี้อ.ภาวิณีแจ้งว่าช่องนี้เรามักจะไม่ขอ แต่ทางม.อ. ม.ข. ม.ช. มักใช้กัน

จบการเสวนาครับ


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 27)
Grand Poster
Exp: 15514By: อ.โจ้ September 2, 2010 07:21

Message 1:
ขอบคุณ อาจารย์โจ้ครับที่ช่วยประชุมและรายงานให้รับทราบ
อาจารย์ทั้งหลาย อย่าช้าครับ
การได้ทุนคื่อส่วนหนึ่งของอาชีพเรานะครับ เพราะนั้นคือสิ่งที่ทำให้เราผลิตผลงานได้


PP-NewPP-New (Lv 78)
Supreme Champion
Exp: 5833By: PP-New September 2, 2010 12:09

Message 2:
ฟังแล้วเหนื่อยใจ


NevasunyaNevasunya (Lv 37)
Supreme Champion
Exp: 31553By: Nevasunya September 2, 2010 16:20

[Back to top...]
Post Reply to this Topic
 
Reply:
PIN: (โปรดพิมพ์เลขหนึ่งสามตัวในช่องว่างนี้)
Name:
Email:
 
 
Special Tags:

Bold = [b]Bold[/b]

Gallus gallus domesticus = [i]Gallus gallus domesticus[/i]

WARNING! = [font color=#FF0000]WARNING![/font]

http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi = [url]http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi[/url]

scnop@mahidol.ac.th = [email]scnop@mahidol.ac.th[/email]

= //Angry

= //Grin

= //Kidding

= //Laugh

= //Sad

= //Wow

= //Smile

= //Cool

= //Huh

= :-D

Insert picture [img]http://www.somewhere.com/somefile.jpg[/img]

Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Rama VI Road, Rachadhavi, Bangkok 10400 Thailand

Tel. (+66) 2201-5250 Fax. (+66) 2354-7161
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th