Welcome to...
Department of Biology, Faculty of Science
Mahidol University
Wisdom of the Land

Home
About us
News and Events
Research
Facilities
Publications
Awards
Curriculums
eLearning
Staff
Alumni
Service
Shop
Webboard
Download
Contact us
New Homepage
Home | Faculty of Science | Mahidol University | FAQs | Members | ภาษาไทย

Department of Biology Webboard
Search:
[Reload] [Recent] [Post] [Reply]
ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ 2 มิ.ย. 2553
เป็นการประชุมครั้งที่ 3 ในปีนี้ แต่ผมเพิ่งเคยเข้าร่วมครั้งแรก มีอ.เยาวลักษณ์ และอ.ระพีเป็นกรรมการตัวแทนจากภาควิชาชีววิทยา และอ.เยาวลักษณ์เป็นประธานกรรมการ


การประชุมคณะกรรมการหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2553 วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2553


ผู้แทนจากภาควิชาต่างๆ


นั่งประชุมกันไปพร้อมเอกสารหนึ่งปึก


อ.เยาวลักษณ์ ประธานคณะกรรมการ ดำเนินการประชุม


อ.ขวัญ ให้ข้อมูลต่างๆกับอ.เยาวลักษณ์


พี่ปุ้มเตรียมเอกสารการประชุม


เค้กกล้วยหอม หนึ่งในของว่างในการประชุม (จริงๆแล้วผมได้อย่างอื่น แต่ไปเปลี่ยนเอาอันนี้มา)


มีเวลาถ่ายภาพเล่นหลังประชุมเสร็จตอน 11 โมงอ.โจ้อ.โจ้ (Lv 19)
Grand Poster
Exp: 8830By: อ.โจ้ June 2, 2010 11:42

Message 1:
สรุปย่อเนื้อหาการประชุมครับ

การลงทะเบียน

มหาลัยพยายามจะทำให้ทุกอย่างต้องลงทะเบียนผ่าน eRegistration ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรไหนๆ นัยหนึ่งก็จะทำให้เงินค่าลงทะเบียนผ่านมหาลัยก่อนมายังคณะ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตัวเอง ถอนรายวิชา ฯลฯ ตรวจสอบตารางสอนว่าซ้อนทับกันหรือไม่ วิชาที่ตารางชนกัน จะลงไม่ได้ และทุกอย่างจะต้องเสร็จภายในสองสัปดาห์แรกของเทอม ปัญหาก็คือระบบยังไม่เสร็จ -_-

การผ่อนผันการลงทะเบียนสามารถทำได้ถ้ามีเหตุจำเป็น แต่ต้องติดต่อมหาลัยก่อนหมดเขตลงทะเบียน ใครที่เงินในบัญชีธนาคารไม่พอก็จะลงทะเบียนไม่ได้ ถ้าลงทะเบียนไม่เรียบร้อยก็จะให้พ้นสภาพไปก่อน จนกว่าจะลงทะเบียนเรียบร้อย แต่ถ้าลงทะเบียนวิชาใดไปแล้ว แต่ถอนในภายหลัง จะไม่คืนเงินให้ ยกเว้นวิชานั้นๆไม่เปิด

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.student.mahidol.ac.th

(ยังมีต่อเรื่องอื่นๆครับ)


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 19)
Grand Poster
Exp: 8848By: อ.โจ้ June 2, 2010 12:55

Message 2:
สถิตินักศึกษาปี 1-2

ปีการศึกษา 2553 ที่จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า มีนักศึกษาปีหนึ่ง คณะวิทยาศาสตร์ 302 คน ในขณะที่นักศึกษาชั้นปีที่สองที่ขึ้นมาจากชั้นปีที่หนึ่ง เหลืออยู่ 240 คน

นักศึกษาที่ลาออกไปเรียนปีหนึ่งใหม่ พบว่าไปเรียนเภสัชที่ม.นเรศวร เนื่องจากรับเยอะ และเปิดใหม่ ไม่พบว่ามีคนลาออกจากคณะวิทย์ เพื่อไปเข้าคณะวิทย์ของมหาลัยอื่น


หลักสูตรปี 1

เนื่องด้วยเวลาเรียนมีจำกัด แต่ต้องเรียน MUGE และอื่นๆ การลงวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาปีหนึ่ง จึงถูกย้ายมาอยู่ภาคเรียนที่สอง เดิมแบ่งเรียนในภาคเรียนที่หนึ่ง แต่ยุ่งยาก เพราะการลงเสรี ไม่ได้เสรีจริงอย่างที่คิด เพราะต้องมีการสำรวจ และล็อบบี้ให้ไปลงตัวนั้น ปิดตัวนี้ ฯลฯ ทำให้กว่าจะตกลงได้ลงทะเบียนกันจริงๆก็สัปดาห์ที่สอง (สัปดาห์แรกยังไม่ได้เรียน เพราะยังไม่รู้จะไปเรียนอะไร) สัปดาห์ที่สามรู้แล้วว่าจะเรียนอะไร แต่ยังไม่มีห้องเรียน หรือไม่รู้ว่าต้องไปเรียนที่ไหน ...กว่าจะได้เรียนก็สัปดาห์ที่สี่

งานการศึกษาจึงให้มาเรียนวิชาเลือกในภาคเรียนที่สองเพื่อลดความฉุกละหุกและสับสน


การทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

เรื่องใหญ่น่าจะเป็นเรื่องนี้ ประกอบด้วยการทำหลักสูตรให้ผ่านมาตรฐานคุณวุฒินั้น ต้องทำตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 ดังรายละเอียดประกาศและเผยแพร่บนเว็บไซต์ http://www.mua.go.th/users/bhes

เพื่อให้หลักสูตรผ่านมาตรฐาน หลักสูตรต้องทำให้อยู่ในกรอบนี้ ซึ่งต้องมีการปรับรูปแบบตัวหลักสูตร ทำ curriculum mapping และเขียนรายวิชาตามแบบฟอร์มใหม่ มคอ.3 โดยหลักสูตรที่จะทำตามมาตรฐานนี้ เช่นหลักสูตรพยาบาล แต่เนื่องด้วยตอนปี 1-2 อาจยังเรียนวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ เช่นในที่นี้ SCBI116 และ SCBI117 ทำให้ภาควิชาต้องเขียนรายวิชาทั้งสองในฟอร์มของ มคอ.3 ให้หลักสูตรพยาบาล ...แต่สักวันทุกรายวิชาก็ต้องเอาไปเขียนใหม่

ข้อมูลเรื่อง curriculum mapping และ มคอ.1,2,3 หาได้ที่ http://www.mua.go.th หรือที่เว็บไซต์ของมหาลัยที่ http://www.op.mahidol.ac.th/oraa/tqf/tqf.htmการเรียนการสอนโดยใช้ Mathematica

เป็นโครงการดำเนินการโดยภาควิชาคณิตศาสตร์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมเช่น Mathematica ปัญหาก็คือต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่ม ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เพิ่มที่ตึกวิทย์ ต้องใช้เงินของคณะวิทย์ด้วย แต่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์อาจไม่ได้รับประโยชน์ เพราะเอาเวลาไปเรียน MUGE และอื่นๆหมดแล้ว -_-


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 19)
Grand Poster
Exp: 9013By: อ.โจ้ June 2, 2010 23:27

Message 3:
เอิ่ม...อยากทราบว่า ทางคณะกรรมการหลักสูตรเห็นว่าไงที่ MUGE/AREN/ARTH กินเวลารวมไป 2 วันเต็มๆ ต่อสัปดาห์ครับ?


ʎǝllɐɥʎǝllɐɥ (Lv 78)
Webboard Novice
Exp: 6900By: ʎǝllɐɥ June 2, 2010 23:34

Message 4:
อ.โจ้, อ.เต้ ทำไมมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ MUGE/AREN/ARTH จัง จนไปเบียดบังเวลาเรียนวิชาอื่นของเด็กๆ แล้วก็มีผลมาบีบวิชาสอนเราด้วย เฮ้อ !


NevasunyaNevasunya (Lv 31)
Supreme Champion
Exp: 29104By: Nevasunya June 2, 2010 23:41

Message 5:
มาถึงวันนี้ บ่นกันไปหลายรอบแล้วครับ ปี 2550 เริ่มมี MUGE เป็นครั้งแรก ทุกวิชาในตอนนั้น ก็ต้องมีการปรับนู่นปรับนี่กัน วิชาที่มีทั้งเลคเชอร์และแล็บอยู่ด้วยกัน ก็ถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้น

การเรียน MUGE จะมีนักศึกษาหลายกลุ่มเรียนรวมกัน เพื่อให้เกิดสุนทรียในการเรียน จึงทำให้การบริหารจัดการตารางเวลาเพื่อให้นักศึกษาปีหนึ่งทั้งศาลายาสามารถเรียนร่วมกันได้ทำได้ยากมาก ...ก็เลยให้จัดวันว่างๆให้มหาลัยไปบริหารจัดการ ผลก็คือตารางสอนปี 1 หน้าตาแบบนี้

ด้วยประการนี้ และประการอื่น และหลักสูตรจะไม่ผ่านถ้าไม่มี general education ที่เราเอามาเป็นรหัส MUGE และวิชาในตระกร้าของมหาวิทยาลัย เช่น SCBI 109 Integrated Biology หรือ SCBI 170 Evolution of Human ซึ่งตัวหลังเป็นของผม แต่ไม่เคยถูกหยิบออกจากตระกร้า ... ตอนให้ทำก็บอกว่าเรียน general education เพื่อทำให้บัณฑิตเป็นคน ก็ควรจะเรียนเรื่องวิวัฒนาการของคนด้วย ผมก็พยายามแย้งแล้วว่ามันจะเกี่ยวกันไหม?

เป็นเรื่องเบื้องบนเบื้องล่างที่ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรครับ ไม่ทราบว่านักศึกษาชอบรึเปล่า เห็นเรียกวิชาพวกนี้ว่ามูเก้ (ชื่อน่ารักเชียว) เอามาเล่นเป็นมุกขำๆกัน เช่น MUGE 104 ..ซึ่งก็คืออะไรก็ไม่รู้ และดูเหมือนจะไม่มีจริง


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 19)
Grand Poster
Exp: 9033By: อ.โจ้ June 2, 2010 23:43


Message 6:
ได้ยินเรื่องเหตุผลที่จัดให้มี Evolution of Human แล้วไม่แปลกใจที่ศาลายาปัจจุบันกลายร่างเป็นแบบนี้ ><


ʎǝllɐɥʎǝllɐɥ (Lv 78)
Webboard Novice
Exp: 6916By: &#654;&#477;ll&#592;&#613; June 3, 2010 00:26

[Back to top...]
Post Reply to this Topic
 
Reply:
PIN: (โปรดพิมพ์เลขหนึ่งสามตัวในช่องว่างนี้)
Name:
Email:
 
 
Special Tags:

Bold = [b]Bold[/b]

Gallus gallus domesticus = [i]Gallus gallus domesticus[/i]

WARNING! = [font color=#FF0000]WARNING![/font]

http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi = [url]http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi[/url]

scnop@mahidol.ac.th = [email]scnop@mahidol.ac.th[/email]

= //Angry

= //Grin

= //Kidding

= //Laugh

= //Sad

= //Wow

= //Smile

= //Cool

= //Huh

= :-D

Insert picture [img]http://www.somewhere.com/somefile.jpg[/img]

Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Rama VI Road, Rachadhavi, Bangkok 10400 Thailand

Tel. (+66) 2201-5250 Fax. (+66) 2354-7161
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th