Welcome to...
Department of Biology, Faculty of Science
Mahidol University
Wisdom of the Land

Home
About us
News and Events
Research
Facilities
Publications
Awards
Curriculums
eLearning
Staff
Alumni
Service
Shop
Webboard
Download
Contact us
New Homepage
Home | Faculty of Science | Mahidol University | FAQs | Members | ภาษาไทย

Department of Biology Webboard
Search:
[Reload] [Recent] [Post] [Reply]
ทีมสำรวจเขาวังเขมรและเขื่อนศรีนครินทร์ 21-24 เมษายน 2553
รวมภาพทีมงานบางส่วนอ.โจ้อ.โจ้ (Lv 14)
Webboard Gladiator
Exp: 6035By: อ.โจ้ April 24, 2010 12:42


Message 1:
ขึง(มุ้ง)วัว


BecaBeca (Lv 123)
Webboard Addict
Exp: 6909By: Beca April 24, 2010 16:37

Message 2:
กรี๊ดดด พี่เสมน่าร้ากกกก
แล้วมะเล้งไปทำหยังกะเขาล่ะนั้น


NimuehNimueh (Lv 17)
Flask Smasher
Exp: 665By: Nimueh April 24, 2010 17:19

Message 3:
เล้งไปช่วยงานเยอะครับ ตัวเล้งเองก็คงได้ประสบการณ์เพียบ ไม่ว่าจะเป็น GB แบกหาม ขนข้าวและน้ำ ช่วยขึงมุ้งให้วัวอย่างที่เห็น ตัวล่อยุงให้อาจารย์อมรา ติดตามอาจารย์อมราไปดูการเก็บยุงตอนเช้ามืด ไปเดินป่ารอบกลางคืน หรือแม้กระทั่งหลงป่าเพราะเดินไม่ทันอ.อมราก็เคยมาแล้ว ฮิๆ


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 14)
Webboard Gladiator
Exp: 6117By: อ.โจ้ April 25, 2010 15:00

Message 4:
หมายความว่าบักนายเล้งนี่จะทำ senior project กับอ.เขียวก้านตองหรือ ?


NevasunyaNevasunya (Lv 22)
Supreme Champion
Exp: 26366By: Nevasunya April 25, 2010 15:24

Message 5:
ยังไม่ตัดสินใจมั้งครับ


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 14)
Webboard Gladiator
Exp: 6168By: อ.โจ้ April 25, 2010 15:49

Message 6:
เออ อ.เขียวก้านตอง นี่ใครครับ คิดว่าคงไม่ใช่ ก็คิดว่าจะทำกับอ.สมโภชน์ ละครับ เนื่องจากที่รู้คือภาคเรามี อ. ที่ทำเกี่ยวกับนิเวศวิทยาคนเดียว senior project เลยอยากจะทำกับอาจารย์ท่านนะครับ


wanitwanit (Lv 4)
New Member
Exp: 90By: wanit April 28, 2010 19:55

Message 7:
อ.เขียวก้านตอง คืออาจารย์ที่อาจารย์โจ้บอกว่าพี่ไปช่วยงานนี้มาค่ะ


LadyKillLadyKill (Lv 12)
Pipette Master
Exp: 3473By: LadyKill April 28, 2010 20:50

Message 8:
หมดกันไม่น่าทำกันเลย ต้องเปลื่ยนชื่อใหม่ซะแล้ว


amara53amara53 (Lv 13)
New Member
Exp: 578By: amara53 April 29, 2010 08:17

Message 9:
ขอประทานโทษด้วยค่ะ
ด้วยความไม่ตั้งใจ (และไม่ทันได้คิดจริงๆ)


LadyKillLadyKill (Lv 12)
Pipette Master
Exp: 3490By: LadyKill April 29, 2010 13:22

Message 10:
ไม่เป็นไรครับคราวหน้าอย่าเผลอ Ladykill อาจารย์บางท่านรวมทั้งครูต้องการความเป็นส่วนตัว ครูเองก็ต้องเตือนเป็นครั้งคราวเพราะตรงนี้เป็นที่สาธารณะไม่สะดวกให้เรียกชื่อจริง หรือ บ่งชี้ว่าเป็นท่านใดในนี้ ด้วยเหตุผลส่วนตัวบางประการเพราะคนใน web มีมากมาย ไม่ใช่มีแต่พวกเรา รู้หน้าไม่รู้ใจก็มากอาจนำความเดือดร้อนมาให้ภายหลัง แต่ถ้าเราไปรู้กันเองหลัง board ไม่เป็นไร จึงอยากให้เรียกนามแฝง ไม่ต้องบ่งชี้ท่านใดในนี้ อนึ่ง อาจารย์บางท่านท่านอาจไม่ถือเรื่องแบบนี้ ก็สุดแล้วแต่ทัศนะของท่านนั้นๆ จึงต้องพิจารณาให้ดีเป็นบุคคลๆ ไปครับ


NevasunyaNevasunya (Lv 23)
Supreme Champion
Exp: 26483By: Nevasunya April 29, 2010 14:18

Message 11:
ความลับไม่มีในโลก ครูไม่โกรธหรอก การใช้ชื่อสมมุติเป็นเรื่องบันเทิงเล็กๆ และอยากเป็นกันเองกับทุกๆคนค่ะ


amara53amara53 (Lv 14)
New Member
Exp: 603By: amara53 May 1, 2010 09:40

[Back to top...]
Post Reply to this Topic
 
Reply:
PIN: (โปรดพิมพ์เลขหนึ่งสามตัวในช่องว่างนี้)
Name:
Email:
 
 
Special Tags:

Bold = [b]Bold[/b]

Gallus gallus domesticus = [i]Gallus gallus domesticus[/i]

WARNING! = [font color=#FF0000]WARNING![/font]

http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi = [url]http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi[/url]

scnop@mahidol.ac.th = [email]scnop@mahidol.ac.th[/email]

= //Angry

= //Grin

= //Kidding

= //Laugh

= //Sad

= //Wow

= //Smile

= //Cool

= //Huh

= :-D

Insert picture [img]http://www.somewhere.com/somefile.jpg[/img]

Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Rama VI Road, Rachadhavi, Bangkok 10400 Thailand

Tel. (+66) 2201-5250 Fax. (+66) 2354-7161
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th