Welcome to...
Department of Biology, Faculty of Science
Mahidol University
Wisdom of the Land

Home
About us
News and Events
Research
Facilities
Publications
Awards
Curriculums
eLearning
Staff
Alumni
Service
Shop
Webboard
Download
Contact us
New Homepage
Home | Faculty of Science | Mahidol University | FAQs | Members | ภาษาไทย

Department of Biology Webboard
Search:
[Reload] [Recent] [Post] [Reply]
14 ม.ค. วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

Detail: กระทู้ของภาคเรานี่อินเทรนด์นะเนี่ย ทำกระทู้ต้นไม้ต้อนรับวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติซะด้วย
ปล. ลืมไปเลยว่าวันนี้วันที่14 - -" สงสัยจะแก่เกินจนลืมวันลืมคืน

By: ดอกหญ้า January 14, 2010 18:12

Message 1:
ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ ให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชน ช่วยรักษาความสมดุลของสภาวะแวดล้อมและป้องกันภัยธรรมชาติ การตัดไม้ทำลายป่าจะนำความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ

By: Valentine January 14, 2010 18:41

Message 2:
โลกร้อนขี้นมากๆๆๆแล้ว

ตอนกลางวันกลับบ้านผ่านในกรุงเทพ

มีแต่ฝุ่นละอองมากมาย จนแทบจะมองไม่เห็นตึก (เว่อไป อิอิ)

ปลูกต้นไม้กันเถอะ ^^

By: DK January 14, 2010 22:04

Message 3:
พูดเรื่องป่าไม้ ครูยังลืมเรื่องเก่าที่ศาลายาไม่ค่อยลงอ.โจ้ นึกขึ้นมาแล้วต้องอุเบกขาและให้อภัย

By: เนวสัญญา January 14, 2010 22:11

Message 4:
วันนี้ไปศาลายามา ปกติแล้วเวลารถวิ่งผ่านตรงสะพานหน้าม.จะต้องเห็นสวนป่ารกๆทึบๆ แต่ปัจจุบันมันไม่ใช่อีกแล้ว มองไปทางไหนก็เห็นแต่ตึกเต็มไปหมด อดคิดถึงต้นไม้กับนกสวยๆทั้งหลายที่ศาลายาไม่ได้ แล้วปีต่อๆไปน้องจะเรียนEcoกันยังไงน๊า (อนาถใจจริงๆ)
ปล. คิดถึงนกคัคคูมรกตตัวนั้นที่สวนหมุนจัง ไม่รู้จะมีโอกาสได้เห็นอีกมั้ย

By: ดอกหญ้า January 15, 2010 18:32

[Back to top...]
Post Reply to this Topic
 
Reply:
PIN: (โปรดพิมพ์เลขหนึ่งสามตัวในช่องว่างนี้)
Name:
Email:
 
 
Special Tags:

Bold = [b]Bold[/b]

Gallus gallus domesticus = [i]Gallus gallus domesticus[/i]

WARNING! = [font color=#FF0000]WARNING![/font]

http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi = [url]http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi[/url]

scnop@mahidol.ac.th = [email]scnop@mahidol.ac.th[/email]

= //Angry

= //Grin

= //Kidding

= //Laugh

= //Sad

= //Wow

= //Smile

= //Cool

= //Huh

= :-D

Insert picture [img]http://www.somewhere.com/somefile.jpg[/img]

Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Rama VI Road, Rachadhavi, Bangkok 10400 Thailand

Tel. (+66) 2201-5250 Fax. (+66) 2354-7161
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th