Welcome to...
Department of Biology, Faculty of Science
Mahidol University
Wisdom of the Land

Home
About us
News and Events
Research
Facilities
Publications
Awards
Curriculums
eLearning
Staff
Alumni
Service
Shop
Webboard
Download
Contact us
New Homepage
Home | Faculty of Science | Mahidol University | FAQs | Members | ภาษาไทย

Department of Biology Webboard
Search:
[Reload] [Recent] [Post] [Reply]

1 like for this topic.

แบบฝึกหัด -- ก่อนสอบกลางภาคชีววิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

Detail: เนื้อหาความหลากหลายทางชีวภาพครับ ลองทำเล่นๆ เพราะคงไม่ครบทุกเรื่อง


1. ประเทศอย่างไต้หวันและญี่ปุ่นไม่นำเข้าเนื้อวัวจากอเมริกาเพราะไม่มั่นใจการปนเปื้อนของสิ่งใดต่อไปนี้
ก. ไวรัส
ข. ไวรอยด์
ค. พรีออน
ง. โพรติส

2. โรคในข้อใดต่อไปนี้มีสาเหตุของโรคต่างจากข้ออื่น
ก. ไข้เลือดออก
ข. ไข้จับสั่น
ค. ไข้หวัดหมู
ง. โรค SARS

3. สิ่งมีชีวิตปริศนามีนิวเคลียสจำนวนมากในเซลล์เพียงเซลล์เดียว เคลื่อนที่ได้เหมือนอะมีบา แต่สร้างสปอร์ได้เหมือนรา มันคืออะไร
ก. ยีสต์
ข. ราเมือก
ค. ไลเคนส์
ง. สาหร่าย

4. ราที่ไม่พบระยะการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเช่น Penicillium และ Aspergillus ปัจจุบันถูกจัดอยู่ในไฟลัมใด
ก. Ascomycota
ข. Basidomycota
ค. Zygomycota
ง. Deuteromycota

5. จำนวนโครโมโซมในเซลล์ของฟรอนด์ของเฟิร์นมีค่าเท่ากับเท่าใด
ก. 0
ข. n
ค. 2n
ง. 3n

6. ข้อใดมีทั้งกล้ามเนื้อและเซลล์ประสาท
ก. Parazoa
ข. Protozoa
ค. Eumetazoa
ง. Euglenozoa

7. สัตว์ปริศนามีเปลือกสองชิ้น แบ่งเป็นชิ้นด้าน dorsal และ ventral จับอาหารกินจากน้ำโดยใช้ lophophore มีตัวอ่อน trochophore มันคืออะไร
ก. Bivalves
ข. Rotifers
ค. Brachiopods
ง. Gastropods

8. ตีนหลอดของดาวทะเลยึดจับพื้นผิวของวัตถุด้วยวิธีใด
ก. สารเคมีคล้ายกาว
ข. แรงดูดจาก water vascular system
ค. การหดตัวของกล้าวเนื้อถ้วยดูดที่ปลายขา
ง. การมีขั้วที่แตกต่างกันระหว่างตีนหลอดกับผิววัตถุ

9. Chordates ใดที่ไม่มีแกนสันหลัง ท่อประสาทกลางหลัง หรือหางในระยะตัวเต็มวัย
ก. Vertebrates
ข. Cehpalochodates
ค. Urochodates
ง. Deuterostomia

10. จงบอกชื่อสกุลของท่าน
ก. Homo sapiens
ข. Homo
ค. sapiens
ง. PanBy: อ.โจ้ December 28, 2009 06:26


Message 1:
สอบเลคเชอร์กลางภาคเทอมสอง2552 คุณได้คะแนน 3 คะแนน จาก 10 ข้อ (คิดเป็น 30%)
สมมาตรแบบรัศมี อาจต้องวกกลับมาเจอกันตอนซัมเมอร์


ไม่อ๊าววววววววววววBy: MiRaClE December 28, 2009 13:35

Message 2:
สอบเลคเชอร์กลางภาคเทอมสอง2552 คุณได้คะแนน 8 คะแนน จาก 10 ข้อ (คิดเป็น 80%)
ส่วนหัวและอวัยวะรับสัมผัสเจริญดีแล้ว ทบทวนอีกหน่อย

ก้อดีๆๆ ^^

By: 5205xxx December 28, 2009 16:41

Message 3:
สอบเลคเชอร์กลางภาคเทอมสอง2552 คุณได้คะแนน 6 คะแนน จาก 10 ข้อ (คิดเป็น 60%)
สมมาตรแบบด้านข้าง ถ้าเอาแค่ C ก็เหลือๆ

Arghhhh
เพื่อความอยู่รอดของไส้เดือนอังกฤษ!

By: Caopis December 29, 2009 13:58

Message 4:
สอบเลคเชอร์กลางภาคเทอมสอง2552 คุณได้คะแนน 10 คะแนน จาก 10 ข้อ (คิดเป็น 100%)
สมอง ระบบประสาทและกล้ามเนื้อสมบูรณ์ พร้อมลุยข้อสอบของจริง

========= เบาๆ !!! ==========

By: Sheik December 29, 2009 15:16

Message 5:
งงกับเฉลยข้อ4

By: งง December 29, 2009 20:20

Message 6:
ถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้เว็บบอร์ดจะทราบว่าเคยสนทนาเรื่องที่เอามาออกเป็นข้อ 4 ไปแล้วครับ

By: อ.โจ้ December 29, 2009 21:35

Message 7:
สอบเลคเชอร์กลางภาคเทอมสอง2552 คุณได้คะแนน 7 คะแนน จาก 10 ข้อ (คิดเป็น 70%)
สมมาตรแบบด้านข้าง ถ้าเอาแค่ C ก็เหลือๆ

อ่านต่อไป สู้ตาย

By: บัน,,BUN December 29, 2009 23:06

Message 8:
สอบเลคเชอร์กลางภาคเทอมสอง2552 คุณได้คะแนน 10 คะแนน จาก 10 ข้อ (คิดเป็น 100%)
สมอง ระบบประสาทและกล้ามเนื้อสมบูรณ์ พร้อมลุยข้อสอบของจริง

ทบทวนอีกรอบ OK แล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ~

By: บัน,,BUN December 29, 2009 23:09

Message 9:
มีอีกมั้ยค่ะ

อยากทำข้อสอบแบบนี้อีกเยอะๆ สนุก ได้ความรู้!!

โดย: บัน,,BUN วันที่ 29 ธันวาคม 2552 23:14 น.

Message 10:
สอบเลคเชอร์กลางภาคเทอมสอง2552 คุณได้คะแนน 2 คะแนน จาก 10 ข้อ (คิดเป็น 20%)
ไร้สมมาตร แต่ฟองน้ำยังรอดมาได้หลายร้อยล้านปี

อ๊ากกกกกกกกกกกกกก

By: LadyKill December 29, 2009 23:15

Message 11:
สอบเลคเชอร์กลางภาคเทอมสอง2552 คุณได้คะแนน 10 คะแนน จาก 10 ข้อ (คิดเป็น 100%)
สมอง ระบบประสาทและกล้ามเนื้อสมบูรณ์ พร้อมลุยข้อสอบของจริง
By: 1FN msu February 17, 2010 15:58

Message 12:
อยากได้แนวข้อบสอบของระบบหมุนเวียนเลือด,ระบบประสาท,ระบบนิเวศมากคร้า

By: 1fn msu February 17, 2010 16:02

Message 13:
สอบเลคเชอร์กลางภาคเทอมสอง2552 คุณได้คะแนน 7 คะแนน จาก 10 ข้อ (คิดเป็น 70%)
สมมาตรแบบด้านข้าง ถ้าเอาแค่ C ก็เหลือๆ

งุงิ

By: Halley February 17, 2010 16:29

Message 14:
Tube feet...ใช้ Hydraulic pressure (แรงดูดจาก WVS) ไม่ใช่เหรอครับ???

By: Halley February 17, 2010 16:32

Message 15:
ตามตำราใหม่เป็นสารเคมีไปแล้ว

By: อ.โจ้ February 17, 2010 17:24

Message 16:
สอบเลคเชอร์กลางภาคเทอมสอง2552 คุณได้คะแนน 4 คะแนน จาก 10 ข้อ (คิดเป็น 40%)
สมมาตรแบบรัศมี อาจต้องวกกลับมาเจอกันตอนซัมเมอร์

lunalated has earned 4 points.


lunalatedlunalated (Lv 6)
Theoretical Scholar
Exp: 259By: lunalated June 13, 2010 22:11

Message 17:
สอบเลคเชอร์กลางภาคเทอมสอง2552 คุณได้คะแนน 10 คะแนน จาก 10 ข้อ (คิดเป็น 100%)
สมอง ระบบประสาทและกล้ามเนื้อสมบูรณ์ พร้อมลุยข้อสอบของจริง


biokung has earned 10 points.


biokungbiokung (Lv 3)
Junior Member
Exp: 131By: biokung October 27, 2010 05:51

Message 18:
สอบเลคเชอร์กลางภาคเทอมสอง2552 คุณได้คะแนน 2 คะแนน จาก 10 ข้อ (คิดเป็น 20%)
ไร้สมมาตร แต่ฟองน้ำยังรอดมาได้หลายร้อยล้านปี
By: sureenuch November 6, 2010 18:39

Message 19:
สอบเลคเชอร์กลางภาคเทอมสอง2552 คุณได้คะแนน 1 คะแนน จาก 1 ข้อ (คิดเป็น 100%)
ไร้สมมาตร แต่ฟองน้ำยังรอดมาได้หลายร้อยล้านปี

mumkung has earned 1 points.


mumkungmumkung (Lv 14)
Novice Fighter
Exp: 1274By: mumkung November 6, 2010 21:58

Message 20:
สอบเลคเชอร์กลางภาคเทอมสอง2552 คุณได้คะแนน 9 คะแนน จาก 10 ข้อ (คิดเป็น 90%)
ส่วนหัวและอวัยวะรับสัมผัสเจริญดีแล้ว ทบทวนอีกหน่อย

JENG has earned 9 points.

แป่ว ลืมไปแล้วอ่ะ


JENGJENG (Lv 13)
Webboard Novice
Exp: 1126By: JENG November 7, 2010 10:57

Message 21:
สอบเลคเชอร์กลางภาคเทอมสอง2552 คุณได้คะแนน 7 คะแนน จาก 10 ข้อ (คิดเป็น 70%)
สมมาตรแบบด้านข้าง ถ้าเอาแค่ C ก็เหลือๆ

ZkJNR has earned 7 points.

ดีใจจัง เทอมนี้ไม่มีชีวะ ฮ่าาา


ZkJNRZkJNR (Lv 4)
New Member
Exp: 133By: ZkJNR November 8, 2010 23:02

Message 22:
สอบเลคเชอร์กลางภาคเทอมสอง2552 คุณได้คะแนน 5 คะแนน จาก 10 ข้อ (คิดเป็น 50%)
สมมาตรแบบด้านข้าง ถ้าเอาแค่ C ก็เหลือๆ
By: tong November 15, 2010 00:15

Message 23:
เรียนไปแล้ว ก็ ลืมๆไปบ้างแล้ว


By: tong November 15, 2010 00:16

Message 24:
สอบเลคเชอร์กลางภาคเทอมสอง2552 คุณได้คะแนน 10 คะแนน จาก 10 ข้อ (คิดเป็น 100%)
สมอง ระบบประสาทและกล้ามเนื้อสมบูรณ์ พร้อมลุยข้อสอบของจริง


u5409097 has earned 10 points.


u5409097u5409097 (Lv 4)
Prime Scholar
Exp: 269By: u5409097 July 17, 2011 22:47

Message 25:
สอบเลคเชอร์กลางภาคเทอมสอง2552 คุณได้คะแนน 2 คะแนน จาก 10 ข้อ (คิดเป็น 20%)
ไร้สมมาตร แต่ฟองน้ำยังรอดมาได้หลายร้อยล้านปี
By: oat September 22, 2011 11:28

Message 26:
สอบเลคเชอร์กลางภาคเทอมสอง2552 คุณได้คะแนน 0 คะแนน จาก 1 ข้อ (คิดเป็น 0%)
ไร้สมมาตร แต่ฟองน้ำยังรอดมาได้หลายร้อยล้านปี
By: December 29, 2011 14:57

[Back to top...]
Post Reply to this Topic
 
Reply:
PIN: (โปรดพิมพ์เลขหนึ่งสามตัวในช่องว่างนี้)
Name:
Email:
 
 
Special Tags:

Bold = [b]Bold[/b]

Gallus gallus domesticus = [i]Gallus gallus domesticus[/i]

WARNING! = [font color=#FF0000]WARNING![/font]

http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi = [url]http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi[/url]

scnop@mahidol.ac.th = [email]scnop@mahidol.ac.th[/email]

= //Angry

= //Grin

= //Kidding

= //Laugh

= //Sad

= //Wow

= //Smile

= //Cool

= //Huh

= :-D

Insert picture [img]http://www.somewhere.com/somefile.jpg[/img]

Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Rama VI Road, Rachadhavi, Bangkok 10400 Thailand

Tel. (+66) 2201-5250 Fax. (+66) 2354-7161
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th