Webboard : รายงานผลการทดลองต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับ

 
Date Content
142
21-02-2018 17:30:50
นอกจากผลการทดลอง กราฟ และตอบคำถามต้องมีเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ

แล้วก็สามารถพิมพ์ส่งได้ไหมครับ หรือต้องเขียนเท่านั้น

ขอบคุณครับ

Reply : รายงานผลการทดลองต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับ
Content
Validation  
By