Webboard : Non-Expression vector และ GeneExpression in Eukaryote

 
Date Content
CONC
13-02-2010 01:09:59
รบกวนอาจารย์หน่อยนะครับ อยากจะสอบถามคำถามดังนี้ครับ

1. อยากทราบความหมายและความแตกต่างของ non-expression vector กับ expression vector ในการแบ่ง cloning vector baesed on function อ่ะครับ

2. อยากทราบว่าเรื่องของ Eukaryote 's Gene expression จะออกลึกไหมครับ เนื่องจาก อาจารย์สุมาลี สอนแค่คร่าวๆ
แต่ในสไลด์อาจารย์มีรูปด้านหลังอีกประมาณ 12 slides ซึ่งถ้าไปเปิดดูใน Lehninger ก็จะมีคำอธิบายอยู่ ซึ่งมันเยอะมากเลยอ่ะครับ  (พวกเรื่องเกี่ยวกับ HMG / TF etcอ่ะครับ) จึงอยากสอบถามขอบเขตของเนื้อหาเรื่องนี้ด้วยครับผมอ ศราวุฒิ
13-02-2010 14:18:20
non-expression vector หมายถึง พสามิดทัว ๆ ไปที่ใช้สำหรับโคลนยีนโดยไม่ได้ต้องการให้ยีนนั้นมีการผลิดโปรตีนที่ยีนนั้น code ให้ วัตถุประสงค์ของ non-expression vector อาจเอาไว้สำหรับทำ sequencing หรือ สร้าง DNA probe หรือใช้ในงานตัดต่อยีนทั่ว ๆ ไป ที่ไม่ต้องการให้ยีนนั้นสร้างโปรตีน

expression vector หมายถึง พลาสมิดที่ใช้สำหรับให้ยีนที่เราโคลนเข้าไปมีการสร้างโปรตีนออกมา สาเหตุที่มันแสดงออกให้โปรตีนได้เพราะว่า vector พวกนี้มี โปรโมเตอร์อยู่ข้างหน้ายีนที่เราโคลนเข้าไป โดย expression vector ยังแบ่งได้เป็น prokaryote system (สำหรับผลิตโปรตีนใน E. coli) หรือ eukaryotic system (สำหรับผลิตโปรตีนในยีสต์ insect cell หรือ mammalian cell ก็ได้)

ส่วนเรื่อง eukaryotic gene expression ต้องรอ อาจารย์สุมาลี มาตอบครับ
จขกท
14-02-2010 14:42:06

ขอบพระคุณ อ.ศราวุฒิ มากคร้าบบ
นักเรียน
06-11-2018 08:49:10
อาจารย์ครับ องค์ประกอบของ Expression vector ประกอบด้วยอะไรบ้างครับ

Reply : Non-Expression vector และ GeneExpression in Eukaryote
Content
Validation  
By