สัมมนาพิเศษ : 2558-2560

วันที่ หัวข้อ ผู้บรรยาย
22 มิ.ย. 61 "Cancer Precision Medicine"   Assoc. Prof. Manop Pithukpakorn
Division of Medical Genetics, Department of Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital
Mahidol University
รายละเอียดเพิ่มเติม
15 มิ.ย. 61 “Using Pluripotent Stem Cells in Vascular Engineering”   Prof. Stephen Dalton
Center for Molecular Medicine, Department of Biochemistry & Molecular Biology, University of Georgia, USA
รายละเอียดเพิ่มเติม
6 มิ.ย. 61 “Controlling the EHP Pandemic: from Molecular Understanding to Practical Solution”   ผศ.ดร. อรชุมา อิฐสถิตไพศาล
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
4 เม.ย. 61 "Glycoproteomic comparison of nasopharyngeal carcinoma cells with different metastatic potential"   รศ.ดร. เทวัญ จันทร์วิไลศรี
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
28 มี.ค. 61 "PDX and 3D modelling in cancer: A Practical Aspect"   Assoc. Prof. Dr. Anna Grabowska
Cancer Biology, Division of Cancer and Stem Cells, University of Nottingham
รายละเอียดเพิ่มเติม
27 มี.ค. 61 "Developing clinically-relevant pre-clinical models of cancer"   Assoc. Prof. Dr. Anna Grabowska
Cancer Biology, Division of Cancer and Stem Cells, University of Nottingham
รายละเอียดเพิ่มเติม
7 มี.ค. 61 “Drug Discovery for Secretory Diarrheas”   รศ.ดร.นพ. ฉัตรชัย เหมือนปราสาท
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14 ก.พ. 61 "Emulsion based techniques for protein encapsulation in biodegradable PLGA nano- and microparticles"   ดร. กัลยา ประไพนพ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
5 ก.พ. 61 "A Search for Diabetes Mellitus  Related Violations of Leukocytes  and Treatment of these Conditions by Medicinal Plants"   Prof. Dr. Nataliia Sybirna
Department of Biochemistry, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine
5 ก.พ. 61  “Mechanisms of glucose sensing  in autophagy in the yeast Pichia  pastoris”   Prof. Dr. Andriy A. Sibirny
Institute of Cell Biology National Academy of Sciences of Ukraine
2 ก.พ. 61 “Nrf2 in embrionic stem cell differentiation: a link to oxidative stress and energy metabolism”   Wikrom Wongpaiboonwattana, Ph.D.
School of Life Science, University of Dundee, UK
8 ม.ค. 61 “Genetic code reprogramming with engineered translation machineries”   Dr. Chayasith Uttamapinant
MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, UK
 

 

2558-25602557255625552552-2554