ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562

ผลงานวิจัยของภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543
 
 
 1. Chenprakhon P, Wongnate T, Chaiyen P. Monooxygenation of aromatic compounds by flavin-dependent monooxygenases. Protein Sci. 2019 Jan;28(1):8-29. doi: 10.1002/pro.3525. Review.
 2. Ho T, Panyim S, Udomkit A*. Suppression of argonautes compromises viral infection in Penaeus monodonDev Comp Immunol. 2019 Jan;90:130-7. 
 3. Mekseriwattana W, Srisuk S, Kriangsaksri R, Niamsiri N, Prapainop K. The Impact of Serum Proteins and Surface Chemistry on Magnetic Nanoparticle Colloidal Stability and Cellular Uptake in Breast Cancer Cells. AAPS PharmSciTech. 2019 Jan 7;20(2):55. doi: 10.1208/s12249-018-1275-x.
 4. Pouyfung P, Choonate S, Wongnoppavich A, Rongnoparut P, Chairatvit K. Anti-proliferative effect of 8α-tigloyloxyhirsutinolide-13-O-acetate (8αTGH) isolated from Vernonia cinerea on oral squamous cell carcinoma through inhibition of STAT3 and STAT2 phosphorylation. Phytomedicine. 2019 Jan;52:238-246. doi: 10.1016/j.phymed.2018.09.211. Epub 2018 Sep 26.
 5. Rattanapornsompong K, Ngamkham J, Chavalit T, Jitrapakdee S. Generation of Human Pyruvate Carboxylase Knockout Cell Lines Using Retrovirus Expressing Short Hairpin RNA and CRISPR-Cas9 as Models to Study Its Metabolic Role in Cancer Research. Methods Mol Biol. 2019;1916:273-288. doi: 10.1007/978-1-4939-8994-2_26.
 6. Manakeng K, Prasertphol P, Phongpao K, Chuncharunee S, Tanyong D, Worawichawong S, Svasti S, Chaichompoo P. Elevated levels of platelet- and red cell-derived extracellular vesicles in transfusion-dependent β-thalassemia/HbE patients with pulmonary arterial hypertension. Ann Hematol. 2019 Feb;98(2):281-288. doi: 10.1007/s00277-018-3518-z.
 7. Maruekawong K, Panyim S, Attasart P*. Involvement of endocytosis in cellular uptake of injected dsRNA into hepatopancreas but not in gill of Litopenaeus vannameiAquaculture. 2019 Feb;500:393-7.
 8. Prapainop K, Mekseriwattana W, Siangproh W, Chailapakul O, Songsrirote K. Successive detection of benzoic acid and total parabens in foodstuffs using mercaptosuccinic acid capped cadmium telluride quantum dots. Food Control. 2019 Feb;96:508-516.
 9. Sukthaworn S, Panyim S, Udomkit A*. Functional characterization of a cDNA encoding Piwi protein in Penaeus monodon and its potential roles in controlling transposon expression and spermatogenesis. Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol. 2019 Mar;229:60-8.

Article in press

 1. Chuaboon L, Wongnate T, Punthong P, Kiattisewee C, Lawan N, Hsu CY, Lin CH, Bornscheuer UT, Chaiyen P. One-Pot Bioconversion of l-Arabinose to l-Ribulose in an Enzymatic Cascade. Angew Chem Int Ed Engl. 2019 Jan 3. doi: 10.1002/anie.201814219. [Epub ahead of print]
 2. Singrang N, Kittisenachai S, Roytrakul S, Svasti J, Kangsamaksin T. NOTCH1 regulates the viability of cholangiocarcinoma cells via 14-3-3 theta. J Cell Commun Signal. 2018. doi: 10.1007/s12079-018-0488-9. [Epub ahead of print]

   

Chapter in Book