ข่าวสารเหตุการณ์ :

ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะ ได้แสดงความขอบคุณและมอบกระเช้าของขวัญ แด่ รศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น และคณะ ในโอกาสที่ให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบลูกชิ้นเรืองแสง (ภาพบรรยากาศ)


เรื่อง ขยายเวลา การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 (รอบที่ 2)

บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาฯ กรณีการรับสมัครด้วยตนเอง จากวันที่ 1- 27 กุมภาพันธ์ 2553 ไปจนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2553 สำหรับผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี > 3.5 สามารถสมัครเข้าหลักสูตรชีวเคมีปริญญาเอก (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว (ไม่ต้องสอบข้อเขียน) ยื่นใบสมัครที่ภาควิชาชีวเคมี ห้อง Pr306 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กทม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 24 มีนาคม 2553 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 022015601(Email:tuangporns@yahoo.com)


ภาควิชาชีวเคมีเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอกโดยสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

ยื่นใบสมัครได้ที่ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใน 7 มกราคม 2553

คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในหลักสูตรปริญญาตรี หรือโท ทางวิทยาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.5

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ อ.ตวงพร tuangporns@yahoo.com


MUSC Graduate Research Exposition (GradExpo 2009)

28 ตุลาคม 2552
เวทีี่แสดงออกถึงศักยภาพทางวิชาการ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกสาขาวิชา
ณ.คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท (รายละเอียดเพิ่มเติม)


A Short Course on Biochemical Separations

19-21 ตุลาคม 2552 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ A Short Course on Biochemical Separations ณ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


เชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 4 (The 4th Annual Symposium of Protein Society of Thailand "Protein Research : From Basic Studies to Applications in Health Sciences")

จัดโดย ชมรมโปรตีนแห่งประเทศไทย , หน่วยวิจัยโครงสร้าง และการทำงานของโปรตีน (CPSF) , ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดูรายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 2nd BMB conference BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY FOR REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ด้วยสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ และ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดการประชุมวิชาการชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ครั้งที่2 ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2552 ณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส่งบทคัดย่อ: หมดเขต 15 มีนาคม 2552
Useful Links
BMB Information Update / BMB Abstract template / BMB Proceeding template / BMB Registration form
สมัครรับทุน: หมดเขต 22 มีนาคม 2552 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)