ความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ

ออสเตรเลีย
  School of Molecular and Biomedical Science, University of Adelaide, Adelaide, Australia (Prof. John Wallace)
School of Biomedical, Biomolecular and Chemical Sciences, University of Western Australia, Perth, Australia (Assoc. Prof. Paul Attwood)
 
ออสเตรีย
  Department of Food Sciences and Technology, BOKU - University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna, Austria (Prof. Dietmar Haltrich)
  Department of Pharmaceutical Technology, Institute of Pharmacy, Leopold Franzen-University of Innsbruck, Austria (Prof.Andreas Bernkop-Schnurch)
แคนาดา
  Department of Chemistry, University of British Columbia, Canada
   
สาธารณรัฐเชค
  Institute of Experimental Botany, Czech Academy of Science, Olomouc, Czech Republic
   
ฝรั่งเศส
Institute Pasteur, Paris, France.
   
อิตาลี
Department of Genetics and Microbiology, University of Pavia, Pavia, Italy (Prof. Andrea Mattevi)
 
ญี่ปุ่น
  Graduate School of Agriculture, Hokkaido University, Sapporo Japan
  Laboratory of Microbial Science and Technology, Faculty of Agriculture, Kukuoka, Japan (Prof. Kenji Sonomoto and Assoc. Prof. Jiro Nakayama)
Tohoku University, Sendai, Japan (Prof. T. Koyama)
 
ใต้หวัน
  National Synchrotron Radiation Research Center, Hsinchu, Taiwan
 
U.A.E.
  Center for Genomics and Systems Biology - NYU Abu Dhabi (Dr. Kourosh Salehi Ashtiani)
 
U.K.
  Center for Genomics and Systems Biology - NYU Abu Dhabi (Dr. Kourosh Salehi Ashtiani)
  Department of Clinical Biochemistry and Institute of Metabolic Science, University of Cambridge, Cambridge, U.K. (Assoc. Prof. Paul Attwood)
  Division of Cancer and Stem Cells School of Medicine University of Nottingham Queen's Medical Centre Nottingham, UK (Professor David O. Bates)
  Division of Genomic Medicine, University of Sheffield Medical School, Sheffield, U.K.
  European Bioinformatics Institute - Wellcome Trust Sanger Institute (Dr. Sarah Teichmann)
  Sainsbury Laboratory Cambridge University (Dr. Philip Wigge)
 
U.S.A.
  Department of Biological Chemistry, University of Michigan, Ann Arbor, MI, U.S.A. (Prof. David P. Ballou, and Dr. Bruce A. Palfey)
  Departmaetn of Molecular and Cellular Oncology, The Univ. Texas M.D. Anderson Cancer Center, Houston (Prof. Dihua Yu)
  Department of Pediatrics, University of Wisconsin Medical School, Madison, Wisconsin, U.S.A. (Prof.Michael MacDonald)
  Medical College of Wisconsin, U.S.A. (Prof.Jung-Ja P.Kim)
  Nebraska Center for Virology, School of Biological Sciences, University of Nebraska-Lincoln, U.S.A (Assoc. Prof. Peter C. Angeletti)