กิจกรรมภาควิชา :

ปี 2559 :
19 ก.ย. 59 งานมุทิตาจิต "ด้วยรักและผูกพัน" 2559
31 ส.ค. 59 งานรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558
23-24 ก.ค. 59 กิจกรรม "สานสัมพันธ์ชีวเคมี 59"
20 มิ.ย. 59 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
23 ม.ค. 59 BC Open House 2016
     
ปี 2558 :
23 ธ.ค. 58 การแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และงานส่งท้ายปีเก่า 2558
26 ต.ค. 58 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
18 ก.ย. 58 โครงการสัมมนาวิจัยพื้นฐาน 112th TRF Seminar Series on “MUSCBC Research Symposium” 
12-13 ก.ย. 58 กิจกรรม "สานสัมพันธ์ชีวเคมี 58"
3 ก.ย. 58 งานรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2557
24 ก.ค. 58 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
23 ก.ค. 58 BSIP 2015
     
ปี 2557 :
23 ธ.ค. 57 งานทำบุญครบรอบ 50 ปี ภาควิชาชีวเคมี และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
30-31 ส.ค. 57 กิจกรรม"สานสัมพันธ์ชีวเคมี 57"
27 ส.ค. 57 Open House 2014
6 ส.ค. 57 งานรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2556
24 ก.ค. 57 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
     
ปี 2556 :
24-25 ส.ค. 56 กิจกรรม"สานสัมพันธ์ชีวเคมี 56"
21 ส.ค. 56 Open House 2013
     
ปี 2554 :
28 ธ.ค. 54 งานทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของภาควิชาชีวเคมี
27 ก.ย. 54 ประชุมนักศึกษาชีวเคมีประจำปี 2554
19 ส.ค. 54 Open House 2011 @ Salaya
17 ส.ค. 54 Open House 2011@ Phayathai
5 ก.ค. 54 งานรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2553
23 มิ.ย. 54 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
11-12 มิ.ย. 54 กิจกรรม"สานสัมพันธ์ชีวเคมี 54"
18 ม.ค. 54 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
13 ม.ค. 54 ต้อนรับตัวแทนมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
     
ปี 2553 :
29 ธ.ค. 53 การแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และงานส่งท้ายปีเก่า 2553
28 ธ.ค. 53 งานทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของภาควิชาชีวเคมี
30 ก.ค. 53 "Mahidol Stem Cell Club" Mini Symposium
6 ก.ค. 53 งานรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2552
22 มิ.ย. 53 คณะนักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าศึกษาดูงานวิจัยด้าน Proteomic enzyme
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553
12-13 มิ.ย. 53 กิจกรรม"สานสัมพันธ์ชีวเคมี 53"
3 มิ.ย. 53 ประชุมนักศึกษาชีวเคมีประจำปี
22 เม..ย. 53 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
8 เม.ย. 53 ภาควิชาให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
7 เม.ย. 53 อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภาควิชาชีวเคมี ร่วมงานทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2553 ณ.อาคารสตางค์ มงคลสุข
2 มี.ค. 53 รศ.ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น ได้รางวัล อาจารย์ตัวอย่าง ของสภาคณาจารย์ ม.มหิดล ประจำปี 2552
     
ปี 2552 :
23 ธ.ค. 52 การแสดงบนเวทีของภาควิชาชีวเคมี
23 ธ.ค. 52 ุกีฬาภาควิชาชีวเคมี
23 ธ.ค. 52 ทำบุญตักบาตรช่วงเช้า
22 ธ.ค. 52 ุพิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษา สังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกัน
16 ธ.ค. 52 ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมภาควิชาฯ จาก Tokyo University of Marine Science and Technology
12 พ.ย. 52 ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมภาควิชาฯ จาก Kunming Medical University
29 ก.ย. 52 งานเลี้ยงเกษียณอายุ ศ.ประพนธ์ วิไลรัตน์ และ ศ.ธีรยศ วิทิตสุวรรณกุล
21 ส.ค. 52 งานฉลองความยินดีแด่ รศ.พิมพ์ใจ ใจเย็น ที่รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของคณะวิทยาศาสตร์ และ เจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ ชนะเลิศกิจกรรมขับร้องเพลงหมู่ เทิดพระนามมหิดล
3 ก.ค.52 งานรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2551
18 มิ.ย.52 พิธีไหว้ครู
6-7 มิ.ย.52 ชีวเคมีสานสัมพันธ์ ณ.หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี
25 เม.ย.52 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2552
9 เม.ย.52 บริษัทไซบีเลส อบรม เรื่อง "Real-Time PCR & HRM: New generation of real-time PCR analysis"แก่นักศึกษาและอาจารย์ในภาควิชา
31 มี.ค.52 จัดทำ PA กับคณะวิทยาศาสตร์
25 มี.ค.52 นักศึกษา M.D. และ Ph.D. เยี่ยมชมภาควิชา
6-7 ก.พ.52 มหิดลวิชาการ 2552
10 ม.ค.52 ถนนสายวิทย์ "นานาสาระกับสาหร่ายเซลล์เดียว"
     
ปี 2551 :
24 ธ.ค. 51 การแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และงานส่งท้ายปีเก่า 2552
23 ธ.ค. 51 งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของภาควิชา
23 ธ.ค. 51 ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
15 ธ.ค. 51 งานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีคณะวิทยาศาสตร์
20 ส.ค. 51 Open House 2008
14 ก.ค. 51 งานรับปริญญาำประจำปีการศึกษาี 2550
26 มิ.ย. 51 ไหว้ครู