ประมวลภาพ วิทยากษีณานุสรณ์ 2560

 

 
งานวิทยากษีณานุสรณ์ 60
สถานที่:
ห้อง L01 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่: วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560
เวลา: 13:30 - 16:00 น.