ไทย l English

 

Students:

Free Web Counters
Since 24 July 2007

Ph.D. Students

To add or update your information, please fill in the form.

Name of Ph.D. Student (2008) ID No. E-mail

Advisor

Telephone
1. Miss Monsicha  Somrit 5137106 giff_pt03@yahoo.com   081-667 6539
2. Miss Saharuetai  Jeamsripong 5137109 saharuetai_fhom@hotmail.com   085-134 2004
3. Miss Natcha  Lorsuwannarat 5137110 goljibody@hotmail.com   086-584 8005
4. Mr. Pathanin  Chantree 5137111 jor_ni_na@hotmail.com   085-198 0857
5. Mr. Pathompong  Bowornruangrit 5137114 x_astroman@hotmail.com   089-952 3925
6. Miss Pitchanee  Jariyapong 5137115 jpitcha@wu.ac.th   085-215 3717
7. Miss Petdao  Petchuay 5137748 fongbeerka555@hotmail.com   084-171 3377
8. Miss Kanok-orn  Kirthpoom 5137749 chic_hija@hotmail.com   083-696 0555
9. Miss Radchana  Sae-lao 5137750 noo_nan1130@hotmail.com   085-901 7259
10. Miss Pornsiri  Buphapiboon 5137751 jiew_lui@hotmail.com   089-690 7631

Name of Ph.D. Student (2007)                     ID No.                                     E-mail                         Advisor                       Telephone

1. Miss Benjamart  Pratoomthai                     5036226                      tt_uu_kk@yahoo.com            Boonsirm                     085-930 7508

2. Miss Waraporn  Sakaew                             5036227sakeaw@gmail.com,or  t_u_k@hotmail.com  Boonsirm               086-993 0493

3. Miss Piyachat  Chansela                             5036225                      piyachatnet@hotmail.com      Prasert                        081-838 7718

4. Miss Manaras  Komolkriengkrai                5037183                      manaras_ko@hotmail.com        Wattana                  089-738 5597

5. Miss Sirilug  Magerd                                   5036228                    snoopnui@yahoo.com              Wattana                    086-556 4165

6. Mr. Veerawat  Sansri                                    5036224                    veerawat156@hotmail.com                                          084-042 2450

7. Mr. Jirawat  Saeton                                       5037181                    j_saeton6@hotmail.com            Prapee                       086-270 2593

8. Mr. Prateep  Amonruttanapun                   5037182                    wanderer_sci@yahoo.com         Sukumal                   089-685 6235

9. Mr. Phetcharat  Phanthong                        5037558                     earnsummer@gmail.com             Yindee                      086-546 5303

10. Mr. Abayomi  Ajayi                        5038115                    abajayi2003@yahoo.com            Boonsirm

11. Mr. Peeradech  Thichanpiang             5038639           g5038639.student@mahidol.ac.th       Kanokpan                081-765  0683

  

Name of Ph.D. Student (2006)                     ID No.                                     E-mail                         Advisor                       Telephone

1. Miss Siriporn  Chamniansawat                4938516                         nokhog@yahoo.com             Sukumal                      089-477 9159

2. Mr. Ubin  Pokharel                                     4936014                  ubinpokharel@hotmail.com      Dr. Surapol                    085-964 4302

3. Miss Morakot  Sroyraya                           4936033             g4936033@student.mahidol.ac.th   Prasert                         086-624 0192

4. Miss Supita  Tanasawet                            4937741                      fonic505@hotmail.com            Yindee                          086-731 8015

5. Miss Pannigan  Chaichanasak                  4937743                      cpannigan@hotmail.com         Prasert                         089-487 3780

6. Mr. Michael  Stewart                                  4938518                      mjstewa@deakin.edu.au          Prasert                         085-985 0037

  

Name of Ph.D. Student (2005)                     ID No.                                     E-mail                         Advisor                       Telephone

1. Miss Chitraporn  Kuanpradit                    4838060                      talktople@hotmail.com           Jittipan                           086-821 9242

2. Mr. Kittikun  Viwatpinyo                           4838739                v_kittikun@yahoo.com               Sukumal                          081-562 8977

 

Name of Ph.D. Student (2004)                     ID No.                                     E-mail                         Advisor                       Telephone

1. Mr. Ittipon  Phoungpetchara                      4736647                      ittiponnu47@yahoo.com         Prasert                         081-680 7796

2. Mr. Apichart  Ngernsoungnern                  4736648                      apichart_ngern@yahoo.com    Prapee                       081-205 2724

3. Miss Arpornrad  Saewu                              4736649                      arpornrad@hotmail.com          Wattana

4. Miss Parinyaporn  Nuurai                           4736653                      fone2526@yahoo.com             Chaitip                         089-601 7958

5. Miss Nantawan  Soonklang                       4737351                      nuttynuy@hotmail.com           Chaitip                         081-819 3414

6. Mr. Yotsawan  Tinikul                                4737654                      anatch2002@yahoo.com         Prasert                        

7. Miss Jaruwan  Ponjaroen                           4737655                      puijar655@yahoo.com             Prasert                          081-908 8494

8. Mr. Ronnarong  Palasoon                          4738652                      tg_rnp@hotmail.com               Jittipan                          086-563 2669

 

Name of Ph.D. Student (2003)                     ID No.                                     E-mail                         Advisor                       Telephone

1. Mr. Panat  Anuracpreeda                            4636503                      panat1@yahoo.com                 Chaitip                          086-880 7723

2. Miss Thanitsara  Wetchateng                    4636504                      wnitsara@yahoo.com              Boonsirm                     086-9840740

3. Miss Supatra  Kachadroca                          4637668                      tohsupatra@yahoo.com          Sukumal

4. Mr. Sitthichai  Aiumsaard                            4637669           iamsaard_sitt@yahoo.com            Boonsirm   613-798-5555 ext 13511 (Canada)

5. Mr. Dechabur Buranajitpirom                     4637670                      dechabur@yahoo.com              Boonsirm                     081-2406050

6. Miss Wisa  Namwong                                 4637672                      wisaw@yahoo.com                  Boonsirm                      085-1993435

 

Name of Ph.D. Student (2002)                     ID No.                                     E-mail                         Advisor                       Telephone

1. Mrs. Piyada  Ngernsoungnern                   4537148                      piyada_ngern@yahoo.com      Prapee                         083-134 9279

2. Miss Jirasuda  Nakeim                                 4537297                      vimonwann@hotmail.com        Prapee                         084-103 9794

3. Mr. Gun  Anantasomboon                          4537317                      anant_gun@yahoo.com           Boonsirm                    089-546 1955

4. Miss Manussabhorn  Sethadavit              4537394                      manus_beae@yahoo.com        Prasert                         085-129 4090

5. Miss Pan  Soonsawad                                 4537426                      soonsawad@hotmail.com        Wattana

6. Mrs. Naruwan  Saowakon                          4537448                      naruwant@hotmail.com            Chaitip                         086-884 2728

7. Miss Praphaporn Laimek                            4537604                      plaimek@hotmail.com               Chaitip                         087-040 7229

 

Name of Ph.D. Student (2001)                     ID No.                                     E-mail                         Advisor                       Telephone

1. Miss Rapeepun  Vanichviriyakit                4437407                      vrapeepun@hotmail.com         Prasert                         087-515 3021

2. Mrs. Krisana  Homwutthiwong                  4437410                      kmernmuang@yahoo.com       Prasert                         086-514 0950

 

 

 

 
 
       

Copyright 2002-2007 Faculty of Science, Mahidol University. All rights reserved. Enquiries to webmaster.

Last update : Wednesday, 05 November 2008