โปรโมชั่นใหม่ !!! สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าในอัตราพิเศษ ลด 50% >>รายละเอียด<<
ร้านจำหน่ายสินค้าสมาคม


ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

ศิษย์เก่า ผู้ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2553
ศ.เกียรติคุณ นพ.สมพล พงศ์ไทย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
และ ศาสตราจารย์ประจำ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
ม.มหิดล

ศิษย์เก่า ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล
1. รศ. ดร.ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
2. รศ. ดร.โสพิศ วงศ์คำ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
3. รศ. ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
4. ผศ. ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพัทธ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
5. นายวัฒนา กันบัว
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล กรมอุตุนิยมวิทยา
6. นางสุกัญญา บรรณเภสัช
ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
7. อาจารย์สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์น

ข่าวประชาสัมพันธ์

Thank You Party
งานเลี้ยงขอบคุณคณะละครเวที
"เพียงเธอ the musical "

ภาพบรรยากาศ

------------------------------------------------

------------------------------------------------

ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุน
สร้างพระพุทธรูป
ประจำคณะวิทยาศาสตร์

ติดต่อสอบถาม
นายภัทรพงษ์ 086 160 2576
------------------------------------------------

ข่าวประชาัสัมพันธ์ภายนอก
MUSC Alumni community
facebook
science-mahidol-alumni hi5 scmualumni blog spaces scmu_alumni@hotmail.com
Mahidol Science Alumni
We Keep In touch
       หน้าหลัก       l

สงวนลิขสิทธิ์ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ scnpt@mahidol.ac.th : ปรับปรุงล่าสุด April 29, 2011 15:05