สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • สวัสดิการการรักษาพยาบาล และประกันสังคม
  • สวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์
  • สวัสดิการด้านกีฬาและนันทนาการ มีศูนย์กีฬา และสโมสร ได้แก่ สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน สนามเปตอง ห้องออกกำลังกาย (Fitness) ห้องเล่นโยคะ และสระว่ายน้ำ
  • สวัสดิการเงินสงเคราะห์กรณีประสบอุบัติภัย
  • เงินชดเชย
  • สหกรณ์ออมทรัพย์
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

 (รายละเอียดเต็มๆสามารถดูได้ใน Intranet)