โครงการกล่องวิเศษ

 

โครงการกล่องวิเศษ (Magic Box)

 

 

 

โครงการกล่องวิเศษ เป็นโครงการที่ทางคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการกับ อัมพล ฟูดส์ เพื่อรับบริจาคกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว และนำไปรีไซเคิลต่อไป โดยในที่นี้จะส่งมอบกล่องและนำไปจัดสร้างเป็นโต๊ะและเก้าอี้เพื่อบริจาคให้แก่โรงเรียนที่ต้องการต่อไป

 

บุคลากรและผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคกล่องได้โดยการนำกล่องที่ใช้แล้วไปใส่ลงในกล่องดังภาพที่ตั้งอยู่ที่โรงอาหารของคณะวิทยาศาสตร์

 

 

 

วิธีการเก็บกล่องเพื่อนำไปรีไซเคิล

ไม่ใช่ว่าทานเสร็จแล้วจะใส่กล่องลงกล่องรับบริจาคไปได้เลย เพราะของเหลวที่เคยบรรจุอาจทำให้การรีไซเคิลไม่ได้ผลเท่าที่ควร ซึ่งการเก็บสามารถทำได้ด้วยวิธีง่ายๆต่อไปนี้ จากนั้นจะเก็บเอาไว้ก่อนได้และนำมาใส่ลงในตู้บริจาคเมื่อสะดวก

 

(ที่มา: http://www.greenroof.in.th/greenroof-howto.html)

 

 

ภาพกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์

 

S8001409 2

S8001411

S8001412