บทความน่าสนใจ

 • กล่องวิเศษ (Magic Box) - จากกล่องนมสู่โต๊ะเก้าอี้ของเด็กนักเรียน - external-link 32
  สรุปโครงการคณะวิทย์ชิดสังคม 2556-2558 ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา external-link 32
 • สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล (Updated) **ข้อมูลเฉพาะ Intranet** external-link 32
 • (ไม่มีบทความในหมวดนี้)
 • ถอดบทเรียนสถานการณ์น้ำท่่วมวิทยาเขตศาลายา Adobe
  สัมมนา “ถอดบทเรียน...ป้องกันน้ำท่วมมหิดลศาลายา และการจัดการภัยพิบัติในอนาคต” Word
  สัมนา "ถอดบทเรียนน้ำท่วมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (ตอนที่ ๒)" 
  ตอน แนวทางการป้องกันอุทกภัย
  Word
  อธิการบดีพบประชาคมมหิดล 6 มกราคม 2555 Adobe