ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2556

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเรียนเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2556 ในวันที่ 18 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.45 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล