งานบริหารและธุรการ แจ้งกำหนดการเข้าติดตั้งหลอดผอมเบอร์ 5 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานบริหารและธุรการ แจ้งกำหนดการเข้าทำการติดตั้งหลอดผอมเบอร์ 5 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตามโครงการ ส่งเสริมการใช้หลอดผอมเบอร์ 5 โดยจะเริ่มเข้าดำเนินการติดตั้ง ในวันที่ 12 กรฏาคม พ.ศ.2555

แล้วเสร็จในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 90 วัน โดยจะเริ่มเปลี่ยนหลอดที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ

รายละเอียดจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

Adobe